اطلاعیه

مقاله انگلیسی حمایت دولت در مقابل دانش بین‌المللی: بررسی نوآوری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۳  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1428

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : حمایت دولت در مقابل دانش بین‌المللی: بررسی نوآوری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور

عنوان کامل انگلیسی:

Government support versus international knowledge: Investigating innovations from emerging-market small and medium enterprises

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1428)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

ما در این مطالعه تاثیر حمایت غیرمالی دولت و تاثیر دانش به دست آمده از طریق صادرات را بر نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) ویتنامی مقایسه می کنیم. تجزیه و تحلیل داده‌های پانلی مربوط به ۱۰۱۸ شرکت کوچک و متوسط نشان می‌دهد که حمایت دولت از آموزش کارکنان و کیفیت توسعه فناوری، احتمال نوآوری در محصول و فرآیند را افزایش می‌دهد. مازاد منابع نقش میانجی در رابطه بین این اقدامات حمایتی غیر مالی دولت و نوآوری ایفا می کند،بنابراین این نتایج بر اهمیت منابع کمتر استفاده شده برای امکان استفاده از منابع خارجی دانش اشاره دارد. بنابراین، ترکیب این خط مشی ها برای SMEها در بازارهای نوظهور، کارآمدتر می باشد. اثر تعدیل منفی صادرات در رابطه بین حمایت غیرمالی دولت و نوآوری فرآیند نشان می دهد که سیاست گذاران باید هنگام طراحی سیاست های صادراتی برای SMEها در بازارهای نوظهور، استفاده از حمایت های غیر مالی را محدود کنند.

کلیدواژه ها: حمایت دولت، نوآوری، مازاد، صادرات، بازارهای نوظهور، زنجیره ارزش جهانی، SMEها

Abstract

We compare how non-financial government support, versus knowledge gained through exporting, supports innovation in Vietnamese small and medium enterprises (SMEs). Analysis of panel data of 1,018 SMEs shows that government support for staff training and technological development quality increases the likelihood of product and process innovation. Resource slack mediates the relationship between these non-financial government support measures and innovation, thus pointing to the importance of underutilized resources to enable the use of external sources of knowledge. Therefore, these policy measures are more efficient for emerging-market SMEs that can incorporate them. The negative moderation effect of exporting in the relationship between non-financial government support and process innovation suggests that policy-makers should limit the use of non-financial support when they design exporting policies for emerging-market SMEs.

Keywords: Government support, Innovation, Slack, Exporting, Emerging markets, Global value chain, SMEs

۱.Introduction

Small and medium enterprises (SMEs) are critical to emerging markets (e.g., Smallbone & Welter, 2001). Emerging-market SMEs are also important to global value chains (GVCs), where they often contribute as low-cost manufacturers (Gereffi, 2018; Sturgeon, 2009). However, these SMEs face many challenges, such as a scarcity of capital, qualified staff, and modern technology (Gentile-Lüdecke, Torres de Oliveira, & Paul, 2020).

Because governments are aware of these constraints, they often attempt to implement measures to encourage SMEs to innovate and improve their competitiveness (McCarthy, Oliver, & Verreynne, 2015). Through research and development (R&D) subsidies or tax credits, there is evidence that financial support motivates firms to invest more in the R&D needed to launch new products (Battisti, Deakins, & Roxas, 2010). The rationale for support is that business innovation will help emergingmarket SMEs add value, increase market share (Oura, Zilber, & Lopes, 2016; Rothaermel & Hess, 2007), improve their positions within GVCs (Humphrey & Schmitz, 2000), and be more sustainable (Ren, Eisingerich, & Tsai, 2015; Teece, 2017)…

۶.۳.Limitations and future research

This study has some limitations that could be addressed in future studies. First, socioeconomic and institutional factors may influence the application of government support. To partially address this, several variables, such as legal form, location, and owner qualifications, which partly reflect the impact of these factors, were included in the analysis, but future studies should consider other variables. Second, the research uses only binary innovation and government support variables. We have applied several strategies to deal with this potential measurement issue. First, the survey started with a pilot, which was used to eliminate or adjust potentially misunderstood questions. Second, interviewees were provided with a manual to explain key concepts to the respondents, ensuring the accuracy and consistency of the collected responses. Third, we cross-checked the list of products/ services to ensure the responses to the innovation question were aligned with the differences in the list between the two survey rounds. In each survey, firms were asked to list products/services produced with associated International Standard of Industrial Classification codes. We used the list to check whether a firm introduced a product that differed from their previous survey list. Fourth, we applied the propensity scorematching method to calculate the propensity scores for accessing government support. That said, future research could use other innovation measurements…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت

مقالات مدیریت بازرگانی

مقاله در مورد نوآوری

مقاله در مورد بازارهای نوظهور

مقاله در مورد مدیریت دولتی

مقاله در مورد SEME ها

مقاله جدید در مورد تجارت بین المللی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی