اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن  نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M468

قیمت فایل ترجمه شده:   ۲۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن  نقش واسط بازارگرایی و نوآوری

عنوان انگلیسی:

Examining the role of knowledge management on organizational performance with considering mediating role of market orientation and innovation

چکیده فارسی:

هدف اصلی سازمان ها، ارتقای عملکرد و رسیدن به سطحی از تعالی و پایداری به منظور حفظ بقا ، رشد ، سود آوری و مرتفع ساختن نیازهای جامعه می باشد. از این رو عوامل تاثیر گذار بر عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشند، که یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گذار در محیط پویای امروزی، مدیریت دانش می باشد، که این پژوهش اثر مدیریت دانش به عنوان متغیر اصلی و مستقل را بر عملکرد به عنوان متغیر وابسته اندازه گیری می نماید و همچنین تاثیر متغیرهای بازارگرایی و نوآوری را به عنوان نقش واسط مورد بررسی قرار داده است.برای این منظور از پرسشنامه اقتباس شده به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شده است،جامعه آماری پژوهش شامل ۲۶۵ مدیران فعال در صنعت فورج و آهنگری شهر مشهد می باشد که حجم نمونه ۷۰ نفر تخمین زده شده است. داده های گردآوری شده به وسیله پرسشنامه ، با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS V.21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین متغیر مدیریت دانش و عملکرد است که در صورت اعمال تاثیر نقش واسطه بازارگرایی و نوآوری، رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد قوی تر می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون تایید کردکه متغیر واسط بازارگرایی دارای نقش قوی تری نسبت به نوآوری در این رابطه می باشد.

مقدمه

علم و دانش از مدت ها پیش به عنوان پیش نیازهای های مهم توسعه اقتصادی شناخته شده است. سیاست گذاران بطور فزاینده ای علاقمند به توسعه سیاست هایی برای تضمین تداوم علم و دانش در جهت پشتیبانی به توسعه هایی در زمینه اقتصاد و بازار بوده اند و توافق جهانی وجود دارد که علم و دانش تولید کننده قدرت رقابتی بوده و برای موفقیت بنگاه های اقتصادی مورد نیاز است (Kuhlmann et al, 1999 ; Fruin, 1997)  . جالب است در پی اهمیت بردن به نقش دانش، بیان کنیم که سایمون کوزنت به خاطر نشان دادن اینکه (افزایش در موجودی دانش مفید و بسط کاربرد آن در ذات رشد اقتصادی مدرن است)، برنده جایزه نوبل شد (Kuznets, 1996). مدیریت دانش سازمانی، عادت ها و عملیات عادی و روزمره را متحول کرده است. باید اشاره نمود که اگر محیط سازمان ، محیطی پویا و نوآور باشد، جمع آوری دانش برای پرسنل قابل قبول و خوشایند خواهد بود و این امر می تواند متضمن ارتقای بالای عملکرد سازمان شود(Chen and Huang, 2007). از سویی سایر پژوهش ها همگی اشاره به این امر دارند که اقتصاد جهان بیش از پیش به نوآوری و دانش متکی است .کشور هایی که اقتصاد خود را با نوآوری هماهنگ کرده اند، ظهور اقتصادی سریعی یافته اند و لازم است بدانیم که نوآوری به انتقال دانش در حوزه اقتصاد متکی است .(OECD, 2000)

نوآوری فردی کارکنان در محیط سازمان، مبنای اصلی ارتقای عملکرد هر سازمانی است، بنابراین توجه به عوامل بوجود آورنده نوآوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است (Scott and Bruce, 2004). در کنار این متغیر ها می توان به نقش مهم بازارگرایی و تاثیر مثبت آن بر عملکرد اشاره نمود(Kafashpoor et al, 2013) . هم اکنون مطالعات مربوط به بازارگرایی حاکی از آن است که فعالیت های مربوط به بازارگرایی از طریق نفوذ و ایجاد انگیزه در کارکنان، رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده(Ahmed, 2003)  و در نتیجه به سازمان برای رسیدن به عملکرد بالا کمک می نماید. و از طرفی بازارگرایی و توجه به محیط ، عنصر عمده و اصلی بازاریابی بوده و عامل مهم در راستای توانمند کردن شرکت برای درک بازار و ایجاد راهبردهای محصول و خدمت مناسب برای تحقق نیازها و خواسته های مشتری است  (Deshpandé and Farley, 1998)بنابراین، این پژوهش به بررسی متغیر مدیریت دانش برعملکرد با توجه به نقش واسط بازارگرایی و نوآوری می پردازد تا نتایج کامل تری از تحقیقات پیشین را ارائه نماید.

Abstract

the main objective of the organization, improving performance and achieve a level of excellence and sustainability in order to maintain the survival, growth, profitability and meet the needs of society. Therefore, the factors effecting on performance has high importance. One of the most important parameters effecting present dynamic environment, is knowledge management. This research measures the impact of knowledge management as the main and independent variable on the performance as the dependent variable and the effect of market orientation and innovation variables as the role of mediator has been investigated too. Data collecting instrument was an adopted questionnaire. The statistical population of the research is composed 265 managers who are active in forge industry in Mashhad.The sample size estimated to be 70. We analyzed data collected by the questionnaire, and SPSS V.21 sotware was used for the data analysis. The results expresses a significant relationship between the variables of knowledge management and performance, and if effect of the mediating role of market orientation and innovation applied, the relationship between knowledge management and performance will be stronger than it used to, also our regression analysis emphasized that market orientation has a stronger role than innovation in this relationship.

Keywords Knowledge Management, Market Orientation, Innovation,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.