اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M585

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مجاورت چگونه بر همکاری بازاریابی بین شرکتی تأثیر می گذارد؟ مطالعه ایی بر خوشۀ تجارت کشاورزی

عنوان انگلیسی:

How does proximity affect interfirm marketing cooperation? A study of an agribusiness cluster

چکیده فارسی:

مطالعۀ حاضر به بررسی مشارکت و همکاری بازاریابی بین شرکت هایی که در یک محل در خوشه تجارت کشاورزی قرار دارند با استفاده از دیدگاه مجاورت ایجاد شده در جغرافیای اقتصادی می پردازد. ما پس از بررسی ادبیات مربوطه مقیاسی جهت اندازه گیری همکاری بازاریابی بین شرکتی و ابعاد مختلف مجاورت (شناختی، جغرافیایی، مؤسسه ایی، سازمانی و اجتماعی) ارائه خواهیم داد و روابط بین این المان ها در موقعیت شیلی که اقتصاد در حال ظهور دارد را آزمایش خواهیم کرد. یافته ها مؤید این نتیجه گیری است که همکاری بازاریابی درون شرکتی در خوشۀ تجارت کشاورزی انتخابی عمدتاً به مجاورت اجتماعی بستگی دارد. علاوه براین، مجاورت جغرافیایی علیرغم چیزی که در ادبیات موجود درخصوص دیگر انواع همکاری وجود دارد ارتباط ویژه ایی ندارد

مقدمه

تحقیقات درخصوص نقش مجاورت جغرافیایی بین شرکت ها در طی دهه های گذشته رشد چشمگیر داشته است. مطالعات پیشنهادی به تشریح نقش مجاورت جغرافیایی در توضیح شدت جریان های تجاری ابداعات تکنولوژیکی و رقابت پرداخته اند. یکی از دلایل اصلی این علاقه این است که مجاورت جغرافیایی برگشتs دانش را تسهیل می کند. مطالعات اقتصادی در رویکردی که Marshall – Arrow – Romer نامیده می شود. به محض ورود به قرن بیستم بیان می کنند که برگشت ها درصورتی رخ می دهد که کارکنان شرکت های مختلف در یک صنعت ایده های خود درخصوص محصولات جدید و شیوه های جدید تولید کالا را با هم مبادله کنند. تحقیقات اخیر درخصوص خوشه های صنعتی بر نقش برگشت های دانش در ابداعات و نقش آن ها در رقابت صنایع اختصاصی و متمرکز جغرافیایی تأکید دارد. با این حال، مزایای هم مکانی شرکت ها باید با ظهور اینترنت و اطلاعات مربوطه و تکنولوژی ارتباطات به شدت کم شود – تأثیر انبوهی که آن با عنوان “مرگ فاصله” اعلام شد. پس از ۱۵ سال خوشۀ شرکت های هم مکان همچنان وجود دارد و مجاورت هنوز اهمیت دارد ولوآن که برگشت های دانش در یک فاصله رخ دهند. این چیست؟ جغرافیای اقتصادی یک لنز مفید و کارآمدی دارد که به واسطۀ آن به این پرسش می پردازد. به طور ویژه، بوشما (۲۰۰۵، ۲۰۰۴) و بوشما و فرنکن (۲۰۱۰) اظهار دارند که مجاورت جغرافیایی تنها یکی از چند بعد مجاورت می باشد و تمام ابعاد در توضیح موارد مثبت (به ویژه ابداع و نوآوری) برای شرکت های هم مکان اهمیت دارند

Abstract

This study examines marketing cooperation between firms co-localized in an agribusiness cluster, using the proximity perspective developed in economic geography. After a review of the relevant literature, we develop a scale to measure both interfirm marketing cooperation and different dimensions of proximity (cognitive, geographical, institutional, organizational and social), and test the interrelationships among these elements within the context of Chile, an emerging economy. The findings support the conclusion that interfirm marketing cooperation in the chosen agribusiness cluster is mainly dependent on social proximity. Moreover, contrary to what is found in the literature on other types of cooperation, geographical proximity is not particularly relevant.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.