اطلاعیه

مقاله انگلیسی کارآفرینان به عنوان مدیران تحول استراتژیک: بررسی ریز پایه های تحول دیجیتال در بین المللی سازان کوچک و متوسط

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1392

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : کارآفرینان به عنوان مدیران تحول استراتژیک: بررسی ریز پایه های تحول دیجیتال در بین المللی سازان (کارآفرینان بین المللی) کوچک و متوسط

عنوان کامل انگلیسی:

Entrepreneurs as strategic transformation managers: Exploring micro-foundations of digital transformation in small and medium internationalisers

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1392)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی نقش اقدامات و رفتارهای فردی در تحول دیجیتال SMEهای بین المللی می پردازد. این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا اطلاعات کمی در مورد میزان مدیریت فرآیند دیجیتالی سازی توسط کارآفرینان و تصمیم گیرندگان وجود دارد. بنابراین، این پژوهش با تکیه بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده،  بر ریز پایه های سطوح فردی در تحول دیجیتال بین المللی سازان کوچک و متوسط متمرکز است. این مقاله از یک روش نقد ترکیبی بهره می برد.ابتدا، از طریق مرور نظامند ادبیات، بیست و هفت عامل را در چهار دسته بندی کلی شناسایی کردیم. سپس، با استفاده از دلفی فازی شهودی بر اساس فاصله همینگ نرمال شده، به هفت ریز پایه اصلی در سطح فردی محدود شدند. در ادامه، آزمون تصمیم‌گیری فازی شهودی و آنالیز آزمایشگاهی ارزیابی برای تفکیک علیت و اثربخشی و همچنین ارائه چارچوب مفهومی برای تشریح روابط متقابل آنها به کار گرفته می شوند. یافته‌های ما با توسعه شش گزاره که روابط بین ریز پایه های SMEها را در سطح فردی بررسی می‌کند، به تحقیقات تحول دیجیتال کمک می‌کند.

کلیدواژه ها: تحول دیجیتال، کارآفرینان بین المللی، ریز پایه ها، بین المللی سازان کوچک، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، شرکت های کوچک و متوسط

Abstract

This paper is set to explore the role of individual-level behaviours and actions in the digital transformation of international SMEs. This is particularly important since little is known regarding the extent to which entrepreneurs and decision-makers manage the digitalisation process. Thus, building on the theory of planned behaviour, this research focuses on individual-level micro-foundations in the digital transformation of small and medium internationalisers. The paper benefits from a mixed-method synthesis. First, through a systematic review of literature, we identified twenty-seven factors in four inclusive categories. Then, they have been narrowed down to the top seven individual-level micro-foundations, using Intuitionistic Fuzzy Delphi based on Normalised Hamming Distance. Subsequently, Intuitionistic Fuzzy Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory analysis is applied to disentangle the causality and effectuality as well as conceptual framework to depict their interrelationships. Our findings contribute to the digital transformation research by developing six prepositions that explore the relationships between SMEs’ micro-foundations at the individual level.

Keywords: Digital transformation, International entrepreneurs, Micro-foundations, Small internationalisers, Theory of Planned Behaviour, SMEs

۱.Introduction

The wave of digitalisation and emergence of game-changing technologies such as artificial intelligence, big data, 3D printing, the internet of things, and nanotechnology has been transforming the competitive landscape of all industries (Denicolai et al., 2021; Strange & Zucchella, 2017). Indeed, the technological revolution (so-called the fourth industrial revolution or industry 4.0) has challenged firms from two perspectives. First, the disruptive digital business offerings by new entrants (e.g., new streaming subscriptions against traditional media providers) have changed the behaviour and the expectations of customers (L¨ahteenm¨aki et al., 2022; Wrede et al., 2020). Second, advanced technologies and innovative initiatives significantly challenged firms to not only change the way they formulate their offerings but also manage how their employees work in and react to the new digital-oriented workplace (Favoretto et al., 2022; Selimovi´c et al., 2021). This led to a dramatic wave of shifting from traditional to technology-centred business models over the last two decades (Hinterhuber & Nilles, 2021; Kotarba, 2018). In this vein, Verhoef et al. (2021, pp. 1) define firms’ digital transformation as ‘a change in how a firm employs digital technologies, to develop a new digital business model that helps to create and appropriate more value for the firm’. That is, literature (e.g., Li, 2020; Nambisan & Luo, 2021) highlights that digital transformation is crucial for firms to gain a competitive advantage and remain successful in national and international markets…

۴.Contributions and implications

The outcomes of our study make additions to the digital transformation studies from different points of view. From the theoretical perspective, the novelty of this research explicitly considers digital transformation from the largely ignored individual-level exploration. While the extant research stresses mainly firm-level capabilities (e.g., Warner & W¨ager, 2019) and country-level characteristics (e.g., Jafari- Sadeghi et al., 2021), it does not consider the extent to which humans influence the digital transformation unambiguously. As such, the first contribution of this research highlights that more attention needs to be paid to the function of central decision-makers and their competencies in the digital transformation journey of firms. Indeed, this research complements Sousa and Rocha’s (2019) debate in which they argue that digitalisation is dependent on the change management and human response to the transformation rather purchase of new technology. That is, our findings suggest that entrepreneurs play the role of ‘strategic transformation’ managers who can drive firms towards successful digitalisation. This is particularly pertinent to entrepreneurial SMEs that shift to digital-centred operations to leverage it against their lack of knowledge and experience (Ratten et al., 2016; Sadeghi & Biancone,2018), as well as the liability of smallness and newness to the foreign markets (Hagen et al., 2019)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله ۲۰۲۳ در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت کارآفرینی

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت فناوری اطلاعات

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت استراتژیک

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت تحول سازمانی

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ درباره شرکت های کوچک و متوسط

دانلود مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ رفتار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی ۲۰۲۳