اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M332

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۱۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

عنوان انگلیسی:

Consumer innovativeness influence on really new product adoption

چکیده فارسی:

نتایج تحقیقات دانشگاهی درباره نوآوری مصرف کننده و تاثیر آن بر پذیرش محصول دارای اتفاق نظر نیست. برای کمک به بستن این شکاف، این مطالعه به بررسی رابطه بین نوآوری ذاتی مصرف کننده، نوآوری مختص محیط، نوآوری نیابتی، و پذیرش محصولات واقعا جدید مصرفی الکترونیکی میپردازد. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد کمی مبتنی بر پیمایش به آزمون فرضیات مختلف مرتبط با نوآوری مصرف کننده و پذیرش محصول واقعا جدید می پردازد. در مجموع ۲۵۶ فرد استرالیایی بالای ۱۸ سال یک پرسشنامه آنلاین را تکمیل کردند که مبنای تحلیل های بعدی را شکل دادند. با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری دریافتیم که نوآوری مختص محیط نسبت به نوآوری مصرف کننده، دارای تاثیر بیشتر در پذیرش اینگونه محصولات است. همچنین دریافتیم که ارتباط بین نوآوری مختص محیط و پذیرش محصول واقعا جدید اگر چه مثبت، اما هنوز هم بسیار ضعیف است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نیاز به تحقیقات بیشتر برای درک بهتر اینکه محرک ها کدامند یا تبیین کردن پذیرش «محصولات واقعا جدید» هم در استرالیا و هم در عرصه بین المللی و روشن ترکردن ارتباط بین معیارهای نوآوری، است.

کلمات کلیدی: نوآوری مصرف کننده، محصولات واقعا جدید، انتشار نوآوری محصول

 ترجمه بخش ۴-۴ مقاله

۴. ۴ نتایج و مفاهیم

در بحث گذشته تعریف وارزیابی نوآوری مصرف کننده نشان از عدم اجماع در تحقیقات تجربی دارد. جایگاه ابتدایی این تحقیق اینست که پشتوانه های علمی بیشتری در درک این نکته که نوآوری ذاتی مصرف کننده دارای عملکرد ضعیفی در سنجش وپیش بینی رفتار پذیرش مصرف کننده برای محصولات الکترونیکی واقعا جدید دارد میباشد. در نتیجه محققان باید تحقیقات بیشتر بر روی عوامل مرتبط با پذیرش محصول جدید را در حوزه مرتبط با شخصیت انجام دهند ومشخص کنند آیا این یک معیار بهتر برای پیش بینی رفتار است یا خیر. نقش دیگر این تحقیق اینست که تاکنون هیچ تحقیقی به طور همزمان سه متغیر فوق را همزمان با هم در نظر نگرفته بود و نقشهای واسطه ای نوآوری مختص محیط و نوآوری نیابتی در تحقیقات گذشته به طور کامل بررسی نشده است. در مورد متغیرهای میانجی نتایج نشان میدهد که نوآوری مختص محیط بر رابطه بین نوآوری ذاتی مصرف کننده و پذیرش محصول واقعا جدید اثر دارد. به عبارت دیگر ممکن است نوآوری نیابتی بیشتردارای اثر تعدیل کنندگی باشد تا اثر واسطه ای، ونیاز به تحقیقات بیشتر دارد. به علاوه تحقیق حاضر پشتوانه نظری است برای معیارهای ارائه شده توسط تحقیقات قبلی ونتایج دریافتی توسط روریش(۲۰۰۴) ودیگران برای و نیز روایی تجربی بین المللی مرتبط با تحقیقات نظری در حال افزایش مربوط به نوآوری مصرف کننده و ارتباطش با رفتار پذیرش محصول. از لحاظ مدیریتی بازاریابن ومحققان بازار نیاز به درک این نکته دارند که یک معیار مشخص برای اندازه گیری میزان تمایل مصرف کنندگان به پذیرش محصولات جدید وجود ندارد. اگر معیارها وموارد نوآوری مصرف کننده در تحلیلهای آنها درباره پذیرش محصول استفاده شود ممکن است بهتر از مواردی باشد که مرتبط با نوآوری محیط خاص و ویژگیهای شخصیتی عمومی باشد. در ارزیابی رفتار پذیرش محصول در استرالیا استفاده از روشهای نوآوری ذاتی مصرف کننده یا نوآوری نیابتی چالش بر انگیز خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.