اطلاعیه

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M287

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۴۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده هماهنگ سازی همکاری زنجیره تأمین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان انگلیسی:

Aligning supply chain collaboration using Analytic Hierarchy Process

چکیده فارسی:

اهمیت همکاری بین اعضای زنجیره تأمین به عنوان ابزاری قدرتمند برای افزایش درستی پیش بینی های تقاضا و کاهش هزینه های متعاقب به حد وفور در تحقیقات اخیر مورد تأکید قرار گرفته است. این امر مشخص شده است که پیش بینی ساده و بدون دقت دیگر کارآیی لازم را ندارد و از این رو اعضای زنجیره تأمین (SC) تبادل اطلاعات مرتبط را امری بسیار مهم برمی شمرند که به افزایش صحت پیش بینی تقاضا یاری می رساند. البته این اطلاعات با توجه به ویژگی هایشان بسیار متغیر می باشند. برای مثال برخی اطلاعات (از قبیل داده های مقیاس تاریخی) که به آسانی قابل تبادل است نقشی در افزایش چشمگیر صحت پیش بینی نخواهد داشت. همچنین برخی اطلاعات شاید چندان قابل استناد نباشند (برای مثال پیش بینی تقاضا توسط اعضای SC). در کل، نوعی کم کاری در اطلاعات مورد نیاز وجود داشته و نیز شامل نوع اطلاعات تبادل شده می باشد. در این مطالعه کم کاری های موجود با استفاده از یک مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تحلیل می شود و بعد اجرای آن مبتنی بر مطالعات موردی صورت گرفته در مورد دو شرکت تولیدی تکمیل می شود. مدل AHP اطلاعات موجود در قالب مشارکت آنها را به منظور بهبود صحت پیش بینی رتبه بندی می کند و قادر به ارائه سرنخ های اساسی به شرکای SC جهت آماده نمودن داده های قابل تبادل می باشد. از مطالعات موردی صورت گرفته با مدل AHP ثابت شد که بکارگیری داده های ارجح SC، شرکتها را موفق به بهبود صحت پیش بینی می نماید که به نوبه خود به شرکتها در تصمیم گیری در مورد تنظیمات مشارکتی SC برای تبادل اطلاعات یاری می رساند.

 ترجمه  بخش ۷ مقاله

۷. مشاهدات، نتیجه گیری و حوزه ای برای تحقیقات آتی

عدم قطعیت تقاضا دارای ماهیت ابزاری در گردآوری تمامی اعضای SC درون یک شبکه مشارکتی می باشد. در واقع متغیر بودن تقاضا موجب برنامه ریزی، پیش بینی و بازپُرسازی یک امر بُغرنج می گردد. ارائه اطلاعات به موقع از سوی خرده فروشی ها در مورد فروش یک محصول به تولید کننده و بعد به تأمین کننده، آنها را برای خدمات رسانی در یک موقعیت غیرمنتظره تقاضا آماده می کند: شرکتها باید از شاخص های تقاضا جهت بهبود پیش بینی ها و بنا نهادن سیستمی برای پیگیری خطاهای پیش بینی استفاده کنند[۱۶]. برای دستیابی به اطلاعات به موقع، سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات، پدیده ای حیاتی برای هر تصمیم گیرنده SC می باشد. اهمیت اطلاعات در این فرآیند CIE، سطح مناسب همکاری را تعیین می کند. تحلیل مطالعه موردی ارائه شده در این مقاله به شناسایی پنج عامل اثرگذار CIE یاری رسانده که عبارت از هزینه، قابلیت کاربردی، اعتبار، توانائی عملکرد و قابلیت پیش بینی می باشد. با توجه به این فاکتورها، انواع متعددی از اطلاعات مشارکتی بکار رفته برای پیش بینی با استفاده از مدل AHPاولویت بندی شده است. مشاهدات مبتنی بر مطالعات موردی و نیز نتایج تحلیل AHP را می توان به این صورت خلاصه نمود:

مشاهده ۱. اولویت بندی اطلاعات مورد نیاز جهت بهبود صحت پیش بینی باید در تطابق با تنظیمات مشارکتی باشد. این امر از اضافه بار ناخواسته اطلاعات ممانعت نموده و نیز می تواند کاهش هزینه CIE را در پی داشته باشد.

تولید کننده از CIE برای نیازهای پیش بینی خود جهت تعیین نوع اطلاعات مورد نیازش بهره برده و بعد درصدد اولویت بندی آن بر مبنای معیارهای متعدد مربوط به زمینه تجاری خود برمی آید. این امر برای اجتناب از هرگونه عملکرد افزودن غیر ارزشی ضرورت دارد [۲۰]. وقتی که اطلاعات مشارکتی بصورت سلسله مراتبی تنظیم می شود، تولید کننده می تواند به فکر جایگزین های ممکن جهت بهبود همکاری موجود بوده و یا ابتکار جدیدی را برای سازگاری با مشارکت مقتضی وضع کند (از قبیل VMI یا CPFR) که به منظور حمایت از نیازهای اطلاعاتی صورت می پذیرد. این امر به مرتبط بودن سیاست سرمایه گذاری آنها روی تکنولوژی با سطح همکاری یاری خواهد رساند. از مطالعات موردی به وضوح برمی آید که بکارگیری تکنولوژی مناسب ارتباطاتی از ابهام موجود کاسته و به توانائی سروکار داشتن با اطلاعات بیشتر در فرآیند پیش بینی می افزاید. هزینه فزاینده تکنولوژی با افزایش منافع SC قابل جبران خواهد بود. در واقع فرهنگ مبتنی بر اطلاعات یکی از عوامل توانمندی بوده و منبع همکاری می باشد [۴]. در تجارتی که ساختار ساده تر تقاضا وجود دارد، مشارکت مقدماتی یا تصاعدی مشهود خواهد بود؛ در غیر اینصورت برخورداری از همکاری آینده نگرانه گزینه بهتری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.