اطلاعیه

مقاله ترجمه شده فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M352

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

عنوان انگلیسی:

Beyond technology acceptance: Brand relationships and online brand experience

چکیده فارسی:

در این مقاله، دیدگاه­های تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی در قالب مدلی یکپارچه از تجربه نام تجاری آنلاین (برند آنلاین) ترکیب می­شوند. در این مدل جنبه های عاطفی رابطه نام تجاری، مکمل بعد پذیرش فن آوری،ما را به درک کامل تری از تجربه مصرف کننده با نام تجاری آنلاین می رساند. آزمایشات تجربی شامل مدل سازی معادله ساختاری و داده های اولیه یک نظرسنجی از ۴۵۶ کاربر موتورهای جستجو آنلاین است. نتایج نشان می دهد که اعتماد و سودمندی درک شده اثر مثبت بر روی تجربه قبلی نشان تجاری آنلاین می­گذارد. تجارب مثبت نتیجه رضایت و نیات رفتاری است که به نوبه خود منجر به شکل گیری رابطه نام تجاری آنلاین می­شود. جالب توجه اینکه، شهرت نام تجاری به عنوان سابقه مهم اعتماد و سهولت درک شده­ی استفاده از یک نام تجاری آنلاین پدیدار گردیده است.

کلمات کلیدی: نام تجاری آنلاین، i-Brand، نام تجاری اینترنتی، تجربه برند آنلاین، روابط برند، پذیرش فناوری

 ترجمه بخش ۴-۲ مقاله

۴.۲.مفاهیم مدیریتی

این تحقیق توجه مدیریتی به جنبه های ذهنی از تجربه قبلی نشان تجاری و نتایج احساسی از این تجارب جلب می کند. نام های تجاری آنلاین ذاتا با پیشرفت های تکنولوژیک مرتبط هستند: در هسته اصلی بسیاری از معروف ترین نام ها، کارشناسان فناوری هستند (که کسب و کار را تأسیس کردند) و راه حل های برتر تکنولوژیکی که یک مزیت رقابتی را ارائه می دهند. در گذشته، فرصت های فن آوری به جای تقاضاهای بازار این بخش را رشد دادند. تلاش های نام تجاری حول ویژگی های محصول و عملکرد میپرداخت، زیرا نوآوری و پیشرفت محصول به عنوان رانندگانی برای مزیت رقابتی مشاهده شد. یافته های گزارش شده به جنبه های غیر کارکردی و نتایج طولانی مدت از تجربه قبلی نشان تجاری توجه می کند. مدیران باید اهمیت استراتژیک رو به رشد احساسات را تشخیص دهند زمانی که نام تجاری و ارزش عاطفی برای یک موقعیت متفاوت ایجاد می شود. احساسات نه تنها مربوط به زمینه خرید آنلاین هستند، بلکه به موتورهای جستجو- نام های تجاری به ظاهر عملکردی نیز مرتبطند. مفهوم مدیریتی کلی این تحقیق این است که نیاز به ایجاد و حفظ نام های تجاری قوی بر اساس ارتباطات احساسی با کاربران است که فراتر از منافع کارکردی کیفیت، ویژگی های محصول و یا عملکرد فنی است.

۵. نتیجه گیری و دستورالعمل هایی برای تحقیقات آینده

 تحقیق حاضر به درخواست برای یک دیدگاه یکپارچه از تعامل کاربر با نام تجاری آنلاین پاسخ می دهد. نتایج نشان می دهد تجارب نام تجاری آنلاین بر ​​درک سودمندی نام تجاری، اعتماد و به طور غیر مستقیم، بر شهرت آن بستگی دارد. تجارب مثبت به رضایت، نیات رفتاری و به نوبه خود، به روابط عاطفی با نام تجاری منجر می شود. نتایج توجه به اهمیت تجارب احساسی نام تجاری در زمینه موتورهای جستجو را نشان می دهد. محیط های آنلاین، ماهیت آنها، محیط خدمات مبتنی بر اطلاعات است که اساسا با فناوری و نوآوری در فن آوری در ارتباط است. در این فضای بازار شلوغ و همیشه در حال تغییر، نام تجاری به عنوان یک سلاح کلیدی در مبارزه برای جلب توجه مصرف کنندگان پدیدار می شود.

این تحقیق بدون محدودیت نیست. طراحی مقطعی، داده ها را در یک مقطع خاص زمانی فراهم می کند و به طور کامل به روابط علت و معلولی میان سازه های تحقیق رسیدگی نمی کند. این رویکرد تنها بخشی از پویایی روابط و غنا و چند بعدی بودن سازه ها را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش های آینده باید طرح های طولی را برای پویایی، پیچیدگی و اثرات علی معلولی به کار بگیرد. استفاده از یک طرح نمونه گیری غیر تصادفی نشان دهنده یکی دیگر از محدودیتهاست. حجم نمونه بزرگ و معرف جمعیتی نمونه، برخی از تضمین اعتبارها را فراهم می کند، اما پاسخها به یک منطقه محدود جغرافیایی محدود می شوند. تحقیقات آینده می توانند از اینترنت برای جمع آوری داده ها از جمعیت های بزرگتر استفاده کنند. اگر چه چنین طراحی با یک نمونه احتمالی فراهم نیست  اما حجم نمونه بزرگ، اعتماد را در تعمیم پذیری یافته ها افزایش می دهد. مدل اندازه گیری نشان­دهنده یک ناحیه کلیدی از نگرانی است. اگرچه همه معیارها بر اساس مطالعات موجود است، کاهش شکل پاسخ به مقیاس ۵ نقطه روی تنوع و اعتبار مقیاس ها اثر منفی می گذارد. تحقیقات آینده باید مقیاس های اندازه گیری توسعه یافته و مورد استفاده در این تحقیق را تجدید اعتبار کنند. در نهایت، اگر چه نتایج از اهمیت نام تجاری در محیط های آنلاین حمایت می کنند، این تحقیق شامل تنها یک زیر مجموعه کوچکی از سازه های نام تجاری است. به عنوان مثال، تحقیق نقش شخصیت نام تجاری در شکل دادن تجربه مصرف کننده را بررسی نمی کند. تحقیقات آینده باید جنبه های دیگری از نام تجاری را، به طور خاص شخصیت نام تجاری، در کنار سازه های مورد مطالعه در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.