اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M324

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

عنوان انگلیسی:

Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image

چکیده فارسی:

در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای مدیریت استخدامی خود از اصول بازاریابی استفاده می کنند. بازاریابی در ایجاد تصویری برجسته از شرکت کمک می کند و آنجا را محل مناسبی برای کار کردن نشان می دهند. در این مقاله روش های مدیریت بازاریابی را که به بازاریابی استخدامی در صنایع بیمارستانی مربوط می شود، بررسی می کنیم و نشان می دهیم که مزیت رقابتی پایدار بیمارستان، استراتژی بازاریابی و استفاده از ارزش ویژه نشان تجاری موجب تاثیرگذاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن موقعیت های شغلی خواهد شد.

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶-   بحث

در این پژوهش یافته های گوناگونی به دست آمد که همگی نشان میدهند چگونه مدیریت بازاریابی به بازاریابی استخدام مربوط میشود. این یافته ها عبارتند از ۱- مزیت رقابت پایدار تاثیر بسیار زیادی بر استراتژی بازاریابی دارد که براساس آن پزشکان در بیمارستانهای عمومی کشور کره کار میکنند. در هر بیمارستانی، مزیت رقابت پایدار نقش مهمی در ایجاد و اجرای استراتژی بازاریابی دارد. پزشکان بخوبی میدانند که در هر بیمارستان مزیت رقابت بالا استراتژی بازاریابی بسیار قوی نیز خواهد داشت. ۲-استراتژی بازاریابی تاثیر مهمی در تصویر بیمارستان دارد. پزشکان دریافته اند که هر بیمارستان با استراتژی بازاریابی مثبت، تصویر مثبتی نیز خواهد داشت که استراتژی در بوجود آمدن این تصویر کمک میکند. خود تصویر نیز نقش مهمی در بکارگیری ارزش نشان تجاری دارد. براساس استنباط پزشکان، تصویر بیمارستان قطعاٌ مهمترین عامل در استخدام براساس نام ونشان تجاری آن بیمارستان خواهد بود.

ارزش نشان تجاری استخدامی بیمارستان و مزیت رقابت پایدار تاثیر زیادی در تمایل پزشکان برای دنبال کردن فرصت شغلی در هر بیمارستانی دارند. مزیت رقابت پایدار از مسیرهای مختلفی بر دنبال کردن فرصت شغلی تاثیرگذار خواهد بود (مزیت رقابت پایدار ← استراتژی بازاریابی ← تمایل برای دنبال کردن فرصت شغلی )، و خود مزیت پایدار نیز مسیر مستقیمی برای دنبال کردن فرصت شغلی ایجاد میکند. بنابراین مزیت رقابت پایدار یک بیمارستان مهمترین عاملی است که موجب میشود پزشکان به دنبال کسب شغل در آن بیمارستان باشند. مسیرهایی که از سوی استراتژی بازاریابی به بکارگیری نشان تجاری برای استخدام پیش میروند و همچنین مسیر تصویر بیمارستان در مورد تمایل برای دنبال کردن فرصت شغلی چندان با اهیمت نیستند. بنابراین استراتژی بازاریابی تاثیر خاصی بر ارزش نشان تجاری در زمینه استخدام نخواهد داشت. تصویر بیمارستان نیز بصورت خاص بر میزان تمایل برای دنبال کردن فرصت شغلی تاثیرگذار نمیباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.