اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M286

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه بر توزیع سود

عنوان انگلیسی:

Risky innovation: The impact of internal and external R & D strategies upon the distribution of returns

چکیده فارسی:

نوآوری های خارجی، سود شرکت های متوسط را افزایش می دهد​​، اما همچنین پراکندگی و کشیدگی توزیع سود را افزایش می دهد. این به این معنی است که استراتژی های خارجی پر مخاطره هستند و ممکن است تلاش زیادی قبل از ​​به دست آمدن بازده متوسط نیاز داشته باشد. این امر شرکت های کوچک تر را به طور نامتناسبی در یک موقعیت پر مخاطره قرار میدهد. با وجود شواهد قبلی که پاداش نوآوری به طور مثبت اریب است، ما هیچ اثری از استراتژی های نوآوری بر چولگی توزیع سود شرکت ها نیافتیم.

کلمات کلیدی: ریسک، نوآوری تحقیق وتوسعه، عملکرد شرکت.

 ترجمه ی بخش ۵ مقاله

۵- نتیجه گیری

ما به بررسی تاثیر استراتژیهای نوآوری داخلی وخارجی بر سود آوری شرکت پرداختیم. دریافتیم که استراتژیها خارجی (R&D قراردادی خارجی یا همکاری با شرکای خارجی در پروژه های R&D) تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد. میزان پیش بینی شده این تاثیر بیشتر از تاثیرگذاری فعالیت های R&D داخلی به تنهایی بود و در مورد اولی کاملا معنی دار ودرمورد دومی نبود.

اگر چه میتوانستیم دیدگاه های ژرف تری از این تاثیرات با ترکیب نتایج رگرسیونها در چارکهای مختلف از توزیع منافع به دست آوریم و میتوانیم الگوهای پیچیده تری از اثرات استراتژیهای داخلی وخارجی نسبت به آنچه معمولا گزارش میشود توصیف کنیم. نتایج ما نشان میدهدکه استراتژیهای نوآوری خارجی پر ریسک تر هستند. توزیع سود شرکتهای با استراتژی نوآوری خارجی به طور قابل توجهی گسترده تر از آنهایی است که فعالیت های رسمی نوآوری ندارند، با این حال چنین وضوحی در شرکتهای با فقط نوآوری داخلی نمیتوان پیدا کرد. ممکن است توزیع گسترده ترمورد نظر باشد، با توجه به اینکه برخی تحقیقات اخیر درباره توزیع سود به نوآوریها، این توزیعها را نسبتا پراکنده تر یافته است. اگرچه ما تاثیر ناچیز وغیر معنی دار استراتژیهای نوآوری داخلی وخارجی را بر چولگی توزیع سود دریافتیم. در عوض ما دریافتیم استراتژیهای خارجی منجر به سود با دامنه سنگین خواهد شد، که نشان میدهد این استراتژیها منجر به وقوع پروژه های بسیار موفق خواهد شد، و همچنین به تعداد زیادی از پروژه های ناموفق. ما دریافتیم که تاکید مطالعات اخیر بر توزیع سود بر نوآوری ناشی از این حقیقت است که این مطالعات بر سود ناخالص به نوآوری تاکید میکنند و به طور عمده طرف هزینه این پروژه ها را در نظر نمیگیرند.

این نتیجه که استراتژی های نوآوری خارجی مخاطره آمیز هستند دارای چندین مفهوم است. از یک طرف، بررسی دقیق تر صاحبنظران مدیریت این استراتژیها را میطلبد. در حالی که Chesbrough (2003) استراتژی های نوآوری باز را به عنوان یک منبع عملکرد فوق العاده در تعدادی از شرکت ها توصیف میکند، او نیز ما را به تعدادی از اشتباهاتی که شرکت های به دنبال این استراتژی به راحتی ممکن است مرتکب شوند و مسئول عملکرد ضعیف آنها است، هشدار میدهد. علاوه بر این، لارسن و سالتر (۲۰۰۶) دریافتند که باز بودن فعالیت نوآوری را تسهیل میکند اما مزایای باز بودن مرتبط به کاهش بازده است. این مطالعه همچنین نشان می دهد که هزینه های پیروی از استراتژی های خارجی با تعدادی از پروژه های R & D خارجی کاهش نمی یابد. “یادگیری” از نظر کاهش هزینه ها با توجه به کاهش بازده محدود به نظر می رسد. از این رو، به احتمال زیاد کاهش بازده از طریق کاهش هزینه ها و یا “مقدار اقتصادی” در مدیریت روابط خارجی جبران نمیشود. از سوی دیگر، این یافته که استراتژی های نوآوری های خارجی به طور قابل توجهی چولگی توزیع سود را افزایش میدهد به این معنی است که نتایج مشاهده شده از پروژه های نوآوری، اگر توزیع کمتر کشیده باشد به یک میانگین واقعی با سرعت کندتر همگرا خواهد بود. در نتیجه بازده­ها کمتر قابل پیش بینی هستند و اگر کسی قادر به جمع آوری نمونه های بسیار بزرگ باشد، اطمینان از همگرایی به معنی واقعی دشوار است. حجم نمونه در این زمینه، اشاره به تعدادی از پروژه های است که شرکت در آن قرار داشته، دلالت که شرکت هایی که به منظور کاهش ریسک وارد استراتژی تدافعی تعاونی میشوند باید توصیه شود که این کار را به صورت عمده انجام دهند اگر آنها خیلی بزرگ هستند و میتوانند به طور همزمان در تعداد پروژه های بسیاری شرکت کنند. از آنجا که همکاری خارجی به معنای افزایش بهره وری و سود است، ممکن است به ترویج چنین همکاری است در منافع جامعه نیز باشد. اما اگر آنها ریسک خصوصی را افزایش دهند، همانطور که از یافته های ما پیشنهاد شد، آنگاه مدیران منطقی ممکن است در تعداد کمتر از این کسب وکار های مخاطره آمیز مشارکت کنند نسبت به آنچه که از دیدگاه جامعه به طور کل مطلوب خواهد بودنچهآ. ممکن است نقش سیاست پژوهشی در اینجا وجود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.