اطلاعیه

مقاله انگلیسی اندازه شرکت و سرعت بین المللی سازی شرکت های چینی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه: اثرات تعدیل کننده بازارسازی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1469

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : اندازه شرکت و سرعت بین المللی سازی شرکت های چینی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه: اثرات تعدیل کننده بازارسازی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عنوان کامل انگلیسی:

Firm size and Chinese firms’ internationalization speed in advanced and developing countries: The moderating effects of marketization and inward FDI

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1469)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

چگونه اندازه شرکت می تواند بر سرعت FDI رو به بیرون (OFDI) شرکت های فعال در بازارهای نوظهور (EMF) تأثیر بگذارد؟ از آنجایی که اندازه شرکت ممکن است دو اثر متضاد داشته باشد، این مطالعه این سوال را به ترتیب در  کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بررسی کرد. این تحقیق با استفاده از مدل اوپسالا (UM) و دیدگاه نهادمحور (IBV)، چندین فرضیه را ایجاد کرده و آنها را بر روی نمونه ای از شرکت های چینی بررسی کرد. این تحقیق تأثیرات مختلف اندازه شرکت را بر سرعت گسترش OFDI در EMFها در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نشان داد. بازارسازی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (IFDI) می تواند این تأثیرات را تعدیل کند. این مطالعه به تحقیقات UM و سرعت بین‌المللی‌سازی کمک می‌کند، درک ما را از رابطه IFDI-OFDI به روز می‌کند و تضاد مرتبط با اندازه شرکت را حل می‌کند.

کلمات کلیدی: سرعت بین المللی سازی، اندازه شرکت، بازارسازی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مدل اوپسالا، چین

ABSTRACT

How can firm size influence outward FDI (OFDI) expansion speed of emerging market firms (EMFs)? Because firm size may have two opposing effects, this study explored this question in the advanced and developing country environments respectively. Applying the Uppsala model (UM) and institution-based view (IBV), this research developed several hypotheses and examined them on a Chinese sample. This research found the different influences of firm size on EMFs’ OFDI expansion speed in advanced and developing countries. Marketization and inward FDI (IFDI) can moderate these influences. This research contributes to the UM and the internationalization speed research, updates our understanding of the IFDI-OFDI relationship, and solves the conflict associated with firm size.

Keywords: Internationalization speed, Firm size, Marketization, Inward FDI, Uppsala model, China

۱.Introduction

How can firm size influence outward FDI (OFDI) expansion speed of emerging market firms (EMFs)? Some researchers predict that large EMFs can internationalize rapidly. They argue that the size-based advantages (such as resource abundance) of large EMFs can help them lower risks in rapid internationalization to obtain opportunities abroad (Kumar et al., 2020; Xie, 2022a). But other scholars predict that large EMFs can’t internationalize rapidly. They suggest that the size-based disadvantages (such as inertia) of large EMFs increase risks faced by them in rapid internationalization (Hannan & Freeman, 1984; Jain et al., 2019a)…

۶.Conclusions

How can firm size influence EMFs’ OFDI expansion speed? Because firm size may have two opposing impacts, this study examined this question in the advanced and developing country environments respectively. Based on the UM and IBV (North, 1990; Vahlne & Johanson, 2017), this research developed several hypotheses and examined them on a Chinese sample. This research found the different impacts of firm size on EMFs’ OFDI expansion speed in DHC and AHC. Marketization and IFDI can moderate these impacts. This research contributes to the UM and the internationalization speed research, updates our understanding of the IFDI-OFDI relationship, and solves the conflict associated with firm size (D’Angelo & Buck, 2019; Hsieh et al., 2019; Vahlne & Johanson, 2017; Xie, 2022b).

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله در مورد مدیریت بازرگانی

مقاله ISI در مورد اندازه شرکت

دانلود مقاله  در مورد سرمایه گذاری

دانلود مقاله انگلیسی درباره تامین مالی

دانلود مقاله در مورد بازارهای نوظهور

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی