اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۱۳ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:M358

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:  Journal of Consumer Marketing

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده

عنوان انگلیسی:

The influence of brand equity on consumer responses

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M358)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف – هدف این مقاله به ارائه و آزمون یک مدل برای درک بهتر ارزش ویژه نام تجاری می­باشد. این مقاله به دنبال بررسی اثرات این عامل بر پاسخ مصرف کنندگان با استفاده از داده های از دو کشور اروپایی می­باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – فرضیه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد آزمایش قرار گرفتند. تغییر ناپذیری اندازه گیری و ثبات مدل در سراسر دو نمونه ملی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی[۱] مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که ابعاد ارزش ویژه برند دارای ارتباط داخلی است. آگاهی از نام تجاری بطور مثبت بر کیفیت درک شده و تداعی­های برند تأثیر می­گذارد. وفاداری به نام تجاری عمدتاً توسط تداعی­های تجاری تحت تاثیر قرار می­گیرد. در نهایت، کیفیت درک شده، تداعی­های برند و وفاداری به نام تجاری عوامل اصلی ارزش ویژه کلی برند می­باشند. یافته ها همچنین اثبات تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر پاسخ مصرف کنندگان را نشان می­دهند. علاوه بر این، چارچوب کلی پیشنهاد شده به لحاظ تجربی در سراسر کشورهای مورد مطالعه قوی می­باشد. فقط چند تفاوت مشاهده شده است.

محدودیتهای تحقیق / مفاهیم – مجموعه ای محدود از دسته بندی محصولات، مارک ها و کشورهای مورد استفاده قرار گرفت.

پیامدهای عملی – یافته رهنمودهای مفید برای مدیریت ارزش ویژه برند ارائه می­کنند. مدیران می توانند با معیارهای مالی را با شاخص­های ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مصرف کننده تکمیل کنند تا بتوانند عملکرد نام تجاری در طول زمان ردیابی کرده و  در برابر مارک های دیگر به محک بگذارند. ارزش ویژه برند ارزش بیشتر برای شرکت های بزرگ ایجاد می­کند از آنجائیکه پاسخ­های مطلوب تر مصرف کننده نتایج به از ارزش ویژه نام تجاری مثبت حاصل می­شود.

اصالت / ارزش – این مطالعه منجر به ادبیات ارزش ویژه نام تجاری بین المملی که کمیاب است از طریق آزمایش مدل پیشنهادی با استفاده از داده های یک نمونه کمک کرده است. این همچنین ادبیات ارزش ویژه نام تجاری را از طریق آزمایش روابط بین مصرف کننده مبتنی بر ابعاد ارزش ویژه برند و اثرات آن بر پاسخ مصرف کنندگان غنی کرده است.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه نام تجاری مبتنی بر مصرف، پاسخ مصرف کننده، مصرف­کنندگان، ارزش ویژه نام تجاری، نام تجاری

۱.مقدمه

ظهور برندهای بین المللی در حال رقابت در بازارهای جغرافیایی گوناگون این موضوع را بوجود آورده است که چگونه برندها باید در یک چشم انداز جهانی اداره شود. با این حال، در حالی که اهمیت و مدیریت برندها از دیدگاه بازاریابی داخلی به ویژه در ادبیات مطرح شده است، مطالعاتی که برندها را از دیدگاه بین المللی بررسی کنند محدود است(Wong and Merrilees, 2007). مخصوصاً، نقش ارزش ویژه برند در بازاریابی بین المللی در جزئیات مطرح نشده است(Pappu et al 2006; Whitelock and Fastoso, 2007; Broyles et al., 2010).

ارزیابی ارزش ویژه تجاری در بازارهای جهانی یک فعالیت پیچیده شده است(Hsieh, 2004). بطور تعجب آوری، در ادبیات پارادایم روانشناسی شناختی، مطالعات کمی در خصوص ارزش ویژه مبتنی بر مصرف کننده وجود دارد و بطور همزمان در کشورهای متفاوت هم اینگونه است. بهرحال، برای تضمین موفقیت استراتژی در ساختن یک برند قوی جهانی، یک درک از ارزش ویژه تجاری برند در بازارهای مختلف لازم است(Yoo and Donthu, 2002). این به شرکت ها کمک خواهد کرد که این سرمایه ارزشمند را حفظ کرده و ارتقا دهند.

علاوه براندازه گیری ارزش ویژه برند، مهم است که درک کنیم چگونه ارزش ویژه برند بر نگرش ها و رفتار مصرف کننده اثر می گذراد(Hoeffler and Keller, 2003). نهایتاً، ارزش ویژه برند در بازار از طریق اعمال مصرف کننده ها استنتاج می شود. مطالعه خروجی های آن در نتیجه، یک فعالیت ضروروی و چالشی شده است(Wang et al., 2008; Broyles et al., 2009). هنوز، بسیاری از مقالات فرض می کنند که ارزش ویژه برند اثرات مثبتی بر پاسخ مصرف کننده دارد(Cobb-Walgren et al., 1995) و آن هایی که بطور تجربی سعی کردند که این موضوع را بررسی و تحقیق کنند نماینده های متفاوت از ارزش ویژه برند از قبیل آشنایی یا سهم بازار را بکار برده اند((Hoeffler and Keller, 2003). بنابراین تحقیقات عملی اندکی وجود دارد که ارتباط بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف و پاسخ مصرف کننده را تشریح کند.

۶-۲- محدودیت های تحقیق و تحقیقات آینده

مطالعه حاضر محدودیت های خاصی دارد که جهتی برای تحقیقات آینده می باشند. اول اینکه، این مطالعه در دو کشور خاص ایجاد شده بود: انگلستان و اسپانیا. لذا در زمان تلاش برای عمومیت دادن به سایر کشورها یافته ها باید با این احتیاط و توجه تفسیر شود. مطالعات آینده باید قابلیت کاربرد یافته ها در سایر کشورها و سایر فرهنگ ها را داشته باشد. همچنین، به منظور دیدن اینکه آیا این نتایج می توانند تعمیم داده شوند یا نه، تحقیقات آیند باید روابط تجزیه و تحلیل که می تواند در سایر محصولات، خدمات و برندها رخ می دهد را تا چه حد در نظر بگیرند. دوم اینکه، خروجی های اضافی از ارزش ویژه برند می تواند در این مدل باشد تا به درک بهتری از فرآیند خلق ارزش ویژه برند و پیامدهای آن برسیم. علاوه براین، یافته ها بر اساس درک مصرف کنندگان می باشد. مطالعات آینده می توانند این شاخص های ادراکی را به خروجی های رتفاری یا معیارهای قابل مشاهده و در نهایت با عمکلرد مالی شرکت ها ارتباط دهند.

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to propose and test a model to better understand brand equity. It seeks to investigate the effects of this construct on consumers’ responses using data from two European countries.

Design/methodology/approach – Hypotheses were tested using structural equation modeling (SEM). Measurement invariance and stability of the model across the two national samples was assessed using multigroup confirmatory factor analysis.

Findings – Results indicate that brand equity dimensions inter-relate. Brand awareness positively impacts perceived quality and brand associations. Brand loyalty is mainly influenced by brand associations. Finally, perceived quality, brand associations and brand loyalty are the main drivers of overall brand equity. Findings also corroborate the positive impact of brand equity on consumers’ responses. In addition, the general framework proposed is found to be empirically robust across the studied countries. Only a few differences are observed.

Research limitations/implications – A limited set of product categories, brands and countries were used.

Practical implications – Findings provide useful guidelines for brand equity management. Managers can complement financial metrics with consumer-based brand equity measures to track brand performance over time and to benchmark against other brands. Building brand equity generates more value for corporations since a more favourable consumer response results from positive brand equity.

Originality/value – This study contributes to the scarce international brand equity literature by testing the proposed model using data from a sample of consumers in two European countries. It also enriches the brand equity literature by empirically examining the relationships among consumer-based brand equity dimensions and its effects on consumers’ responses.

Keywords: Consumer-based brand equity, Consumer responses, Consumers, Brand equity, Brands

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید درباره برند

مقالات جدید رفتار مشتری