اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر مزایای تبلیغات فروش بر ارزش درک شده

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M935

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تأثیر مزایای تبلیغات فروش بر ارزش درک شده: آیا دسته بندی محصولات نتایج را تعدیل می کند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of sales Promotion’s benefits on perceived value: Does product category moderate the results?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M935)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی از  این مقاله تحقیقاتی ، ارزیابی تأثیر مزایای تبلیغات فروش بر ارزش درک شده مصرف کننده و بررسی اثر تعدیل گر دسته بندی های محصولات در رابطه بین تبلیغات فروش ، مزایای آنها و ارزش درک شده مصرف کننده می باشد. در این تحقیق نمونه ای از ۴۰۰ مصرف کننده هندی مورد استفاده قرار گرفته است و برای بررسی فرضیات تحقیق از تکنیک “مدلسازی معادلات ساختاری” استفاده شده است. در نهایت ، با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل چند گروهی ، اثر تعدیل گر دسته بندی محصولات ارزیابی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که دسته بندی محصولات ، ارزش درک شده مصرف کننده را برای مزایای لذت جویانه و مزایای عملکردی ابزارهای تبلیغات فروش تعدیل می کند. نتایج نشان داد که مزایای عملکردی تبلیغات فروش ، بر ارزش درک شده مصرف کننده در زمینه محصولات بهداشت شخصی تأثیر بیشتری می گذارد ، در حالی که مزایای لذت جویانه بر ارزش درک شده مصرف کننده در زمینه محصولات غذایی تأثیر بیشتری می گذارد. برنامه تبلیغات فروش زمانی می تواند مؤثرتر باشد که مزایای لذت جویانه در راستای محصولات غذایی باشد و مزایای عملکردی در جهت محصولات بهداشت شخصی باشد. یافته های این تحقیق می تواند برای بازاریاب ها به منظور ایجاد یک استراتژی کارآمد در تبلیغات فروش، با توجه به اثر افتراقی دسته بندی معقول،  مفید باشد.

واژه‌های کلیدی: محصول غذایی ، محصول بهداشت شخصی ، مزایای عملکردی ، مزایای لذت جویانه ، تبلیغات فروش ، ارزش درک شده مصرف کننده

۱.مقدمه

روش های نوین بازاریابی به شدت به استفاده از ابزارهای تبلیغاتی فروش متکی هستند. ابزارهای تبلیغات فروش در روش های نوین بازاریابی به این دلیل که توجه مشتریان بالقوه را به خود جلب می کند و آنها را به سمت تصمیم خرید مثبت تحریک می کند ، در حال رشد می باشند…

۷.محدودیت ها و مسیرهایی برای تحقیقات آینده

اگرچه نتایج این مطالعه پیامدهای عملی را برای بازاریابان و محققان ارائه می کند ، تعدادی از  محدودیت های این مطالعه را باید مورد تایید قرار داد. اول ، ارزیابی های تجربی، مبتنی بر دو دسته محصول و چهار محصول از کالاهای تند مصرف می باشد ، از این رو یافته های تحقیق فقط برای این محصولات و دسته ها محدود می شود. از این رو ، انتظار می رود که تحقیقات آینده دسته بندی های دیگری از محصولات همانند دسته بهداشت منزل که شامل پودر لباسشویی ، قرص های شوینده ، و صابون های شستشوی ظروف و غیره است را پوشش دهد…

Abstract

The purpose behind the development of this research article is to assess the impact of sales promotions benefits on consumer perceived value and examine the moderating effect of product categories on the relation between sales promotions, their benefits, and consumer perceived value. The study used a sample of 400 consumers from India and ‘Structure Equation Modelling’ technique is applied to evaluate the research assumption. Finally, the moderating effect of the product category is evaluated by utilizing ‘Multi-Group Analysis’ technique. Research findings reveal that the product category moderates the consumer’s perceived value for hedonic and utilitarian benefits of sales promotion tools. It is found that utilitarian benefits of sales promotion have more impact on consumer perceived value in the context of personal care product while hedonic benefits are having more impact on consumer perceived value in the context of food products. A sales promotion plan can be made more effective when it is hedonic benefit oriented in the case of food products and utilitarian benefit oriented in the case of personal care products. The findings of this research can be useful for marketers to develop an effective sales promotion strategy considering the category wise differential impact of sales promotions benefits.

Keywords: Food product, Personal care product, Utilitarian benefit, Hedonic benefit, Sales promotion ,Consumer perceived value

۱.Introduction

Modern marketing practices heavily rely on using sales promotion tools. Sales promotion tools are flourishing in modern marketing practices for the reason that they catch the attention of the prospective consumer and stimulate them towards a positive purchase decision. The consumer responds a sales promotion offer to get benefitted by various benefits offered by sales promotion (Shimp, 2010). The advantages/ benefits offered by a sales promotion tools impact on consumer’s psychological evaluation. Consumers evaluate the sales promotion offer and make a conclusion regarding profitability. Beyond the profitability assessment, consumer’s evaluation of the product is also influenced by emotional and intrinsic feeling (Aydinli et al., 2014). Hence the sales promotion tools and their benefits influence consumer’s perception by offering two different kinds of benefits. The benefits of sales promotion tools which trigger the consumer evaluation by rational thought (i.e., money saving, convenience, usefulness, etc.) are categorized as utilitarian benefits (Chandon et al., 2000).

۷.Limitation and future research direction

Although the results of this study provide practical implication for marketer and researchers a number of limitations of this study must be acknowledged. First, the empirical evaluations are based on two product categories and four products of fast moving consumer goods hence research findings are limited to only for these products and categories. Hence, future research is expected to cover other product categories such as home care category which include washing powder, detergent cake, and dish wash bar etc. The findings of such research will robust the knowledge in the context. Second, the empirical results of this study are limited to a relatively small sample of fast moving consumer goods consumer from Madhya Pradesh, the central region of India due to a limitation of time and resources. Therefore, future research is encouraged to cover a broader sample of consumers from different region of India and abroad. Third, the present study has analyzed selected hedonic and utilitarian benefits for study. Future research should consider other hedonic and utilitarian benefits, such as getting a good deal, reminder, make life easy etc. Despite these limitations, the present research is useful to generate insight and contributes knowledge in the context of sales promotions hedonic and utilitarian benefits.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ بازاریابی و تبلیغات

مقالات ۲۰۲۰ رفتار مشتری