اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M143

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثرات بازخورد سیستم و زمینه تصمیم بر رفتار تصمیم گیری بر مبناء ارزش

عنوان انگلیسی:

The effect of system feedback and decision context on value-based decision-making behavior

چکیده فارسی:

مطالعات نسبتا کمی در زمینه تحقیق درباره سیستم های MIS  که به بررسی رفتار تصمیم گیری ارزش محور می پردازد ، انجام شده است . پیچیدگی فزاینده محیط تصمیم تکیه بیشتر تصمیم گیرندگان  را بر ارزش های شخصی ایجاب می کند پس ارزش های شخصی جزء مهمی از برای مطالعه و بررسی در زمان طراحی سیستم هایی برای کمک کردن به تصمیم گیری می باشد .

این مقاله یک تجربه بدست آورده در زمینه تعیین اینکه چطور رفتار تصمیم گیری بر اساس ارزش شخصی می تواند بواسطه بازخورد ویژه بر سیستم اطلاعاتی اثر بگذارد . هم چنین نقش زمینه تصمیم بر تصمیمات ارزش محور را بررسی می کند . نتایج نشان می دهند که رفتار تصمیم گیری ارزش محور می تواند تاثیر گذار باشد و از تئوری حامل و تئوری واکنشی به عنوان پیشگوئی کننده های مفیدی از پاسخ تصمیم گیرنده به بازخورد در زمینه های مختلف تصمیم بحث نماید .

مقدمه :

امروزه تصمیم گیرندگان با مشکلات و ابهامات فزاینده ای روبرو هستند . حقیقتا تصمیمات حال از زمانیکه DSS ها از حدود سی سال پیش معرفی شدند پیچیدگی کمتری ندارند . Courtney در تجزیه و تحلیل اش از DSS و سیستم های مدیریت دانش این پیچیدگی فزاینده را خاطر نشان می کند: ((بیشتر راههای موثر باید برای ساپورت نظم بخشیدن به علمی وسیع که نیاز دارد به ارتباطات درونی بالا و موقعیتهای بد در آینده به کار روند ))

موقعیت های Wicked (شرور)که توسط Rittel و Weber تعریف شده است ، تعدادی مشخصه بارز دارد که بعضی از آنها عبارتند از : مشکلات ممکن است هیچ فرمول صریح و قطعی نداشته باشند ، راه حل ها برای مشکلات درست یا غلط نیستند اما خوب و بد هستند ، و هر مشکل می تواند یک نشانه از مشکل دیگر باشد . پس سیستم های ساپورت تصمیم چطور باید این مشکلات را پیش بینی نمایند ، آن ممکن است مستلزم ساپورت DSS و بررسی ارزش های شخصی تصمیم گیرنده ، استفاده ار آنها بعنوان خطوط راهنما در موقعیت هایی است که تصمیم گیرنده یک نقص در اطلاعات و یا دانش محدود برای حل مشکلات داشته باشد . ارزشها یک حوزه از تحقیق سیستم اطلاعاتی را به دلیل فرصتی برای ترکیب و متحد ساختن روانشناسی اجتماعی در جهت تصمیم گیری و تحقیق ساپورت تصمیم به هم پیوند می دهد .

مرکزیت ارزشها برای اشخاص سخن می گوید :((شاید یک انسان بالغ دارای صدها هزار عقیده باشد و یا صدها نگرش ، اما فقط دو جید ارزش دارد . تحقیق بر روی تصمیم گیری شخصی بر بسیاری از فرم های تحت تاثیر قراردادن متمرکز شده است )).

اما تعداد کمی از مطالعات وجود دارد که به بررسی ارزش های تمایل یافته در تصمیم گیری می پردازد .

Abstract

Relatively few studies in MIS research have examined systems to support value-based decision-making behavior. The increasing complexity of the decision environment necessitates more reliance on personal values by decision-makers, thus making it an important component to study when considering the design of systems to aid decision-making. This paper describes an exploratory experiment that was conducted to determine how individual value-based decision-making behavior can be influenced by an information system through the use of value specific feedback. It also examines the role of decision context on value-based decisions. The results indicate that value-based decision-making behavior can be influenced and discusses operant theory and reactance theory as useful predictors of decision-maker response to feedback in different decision contexts.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.