اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M8

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارزش برنامه ­ریزی تجاری قبل از شروع- دیدگاه تئوریک تصمیم­ گیری

عنوان انگلیسی:

The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective

چکیده فارسی:

در این مقاله برنامه­ریزی تجاری را از دیدگاه کارآفرین نوظهور تجزیه و تحلیل می­کنیم. ما ارزش برنامه­ریزی تجاری را برای کارآفرین در جایی که باید تصمیم بگیرد که آیا برنامه­ریزی کند یا خیر اندازه­گیری می­کنیم و نتایج بحثمان را با مطالعات تجربی که عملکرد سازمان ها را بعد از ورود به بازار مقایسه می­کند، می­سنجیم. با کمک یک قالب کاری تئوریک تصمیم­گیری رسمی نشان می­دهیم که ارزش برنامه­ریزی از امکان ارزیابی اقدامات متناوب و قدرتمند شدن (توانا شدن) برای بهبود استراتژی ناشی می­شود.

قبل از ورود به بازار، علت اصلی ارزیابی، دنبال کردن ایده­های تجاری بد است. نشان می­دهیم که چگونه ارزش     برنامه­ریزی در برابر کسب و کار مورد ملاحظه تعیین می­شود و چگونه به کیفیت برنامه­ریزی بستگی دارد. مدل تئوریک ما، چندین کاربرد آماری و رفتاری را نتیجه داد که با ملاحظات  (مشاهدات) تجربی آورده شده در ادبیات مقایسه   می­کنیم. به­خصوص نشان می­دهیم چگونه مدل تصمیم­گیری عقلائی­مان می­تواند برای توضیح فرضیات مهم و مشاهدات متناقص که بحث برنامه­ریزی تجاری را تقویت کرده­اند، به­کار گرفته شود.

خلاصۀ اجرائی

اگر چه طرح  های تجاری به  طور مداوم به  عنوان پیش نیازی  های حیاتی برای ایجاد یک تجارت جدید موفق حمایت شده  اند، انتقادهایی نیز در حرفۀ کارآفرینی وجود دارد که به  طور جدی مردد است که آیا واقعاً برنامه  ریزی تجاری یک فعالیت ارزشمند است.؟! بی نتیجه ماندن تحقیقات تجربی بر این موضوع منجر به بحث  ها (مذاکرات) متفاوت از فرآیند برنامه  ریزی تجاری شده و بر این موضوع تأکید می  کند که ارزش برنامه  ریزی به فعالیت  های برنامه  ریزی خاص و اینکه کارآفرین در این فرآیند چه یادگرفته و چه می  داند بستگی دارد.

بحث مداوم در ادبیات به  طور خاص نمی  تواند دانشگاهی  باشد، چراکه کاربردهای گسترده  ای درباره  ی چگونگی اجرای برنامه  های تجاری توسط کسانی که آن  ها را می  نویسند و کسانی که آن  ها را می  خوانند وجود دارد. در بررسی ما، ارزش برنامه  ریزی تجاری قبل از ورود به بازار از طریق سود مورد انتظار نشان داده می  شود که  این سود ناشی از تصمیم گیری بهتر برای شروع می یاشد وباعث خاتمه دادن به پروژه  های تجاری ضعیف قبل از شروع می شود.

به  منظور تشریح و توضیح بررسی  مان،  مسأله تصمیم کارآفرین نوظهور را قبل از ورود به بازار بررسی می  کنیم. بنابراین، ما دیدگاه پیش  بینی شده را در مقایسه با اغلب تحلیل  های تجربی که فقط در بررسی رابطه بین برنامه  ریزی و عملکرد واقعی بازار به  کار گرفته می شوند، استفاده میکنیم.

ما یک قالب کاری تئوریک از برنامه  ریزی را معرفی می  کنیم که به ما اجازه شناسایی و اندازه  گیری ارزش برنامه  ریزی تجاری را همان  طور که توسط کارآفرین نوظهور دیده می  شود، می  دهد. اگر چه یادگیری و بهینه سازی مجدد تقریباً موجب بهبود و عملکرد بازار می  شود، نشان می  دهیم که عملکرد واقعی فقط استدلالی در طرفداری از تصمیم کارآفرین برای برنامه  ریزی تجارت قبل از شروع است. همچنین ارزش توانا شدن برای ایجاد یک تصمیم پیش بینی شده بهتر بعد از برنامه  ریزی نیز وابسته به کارآفرین است یعنی وارد شدن یا نشدن به بازار.

در حقیقیت، از نقطه  نظر پیش  بینی، علت اصلی برنامه  ریزی تجاری ارزیابی  کننده، که پیش  بینی  های بهتری برای جریان وجوه نقد شرکتی معین تهیه می  کند، بدست آمدن نشانه  های قابل اطمینان در رابطه با چشم  اندازهای آینده  ی تجارت برنامه  ریزی شده است و بنابراین، کاهش امکان شکست از طریق حفظ ایده  های تجاری ضعیف از رسیدن به بازار. به عنوان نتیجه، آن  دسته از پروژه  های با دقت برنامه  ریزی شده که شروع می  شوند،با توجه به امکان بیشترشان برای موفقیت بعد از برنامه  ریزی، انتظارات بالاتر را توجیه می  کنند.

Abstract

In this paper we analyze business planning from the perspective of the nascent entrepreneur. We measure its value for the entrepreneur at the point where he must decide whether or not to plan, and we contrast our results with empirical studies that compare firms’ performance after market entry. Within a formal decision-theoretical framework we show that the value of planning is driven by the possibility of evaluating alternative actions and being able to improve strategies. Before market entry, the main purpose of evaluation is to pursue good and terminate bad business ideas. We show how the value of planning is determined by the venture under consideration and how it depends on the quality of planning. Our theoretical model yields several behavioral and statistical implications that we compare with empirical observations found in the literature. In particular, we show how our model of rational decision making can be used to explain important hypotheses and contradictory observations that have fueled the debate on business planning.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.