اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M489

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک

عنوان انگلیسی:

Role of Psychological Factors in Purchase Behaviour with Reference to Private Label Apparels

چکیده فارسی:

پس از تصمیم دولت مبنی بر مجاز شمردن سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بخش خرده فروشی، توجه زیادی بر روی این بخش متمرکز شده است. از آنجایی که سلاح برچسب خصوصی سبب تعویض بازی درآینده ای نزدیک خواهد شد، این امر یک خط قرمز برای بازیکنان سازمان یافته و سازمان نیافته در هند می باشد. برچسب های خصوصی برای مصرف کنندگان هندی چندان جدید نیستند، چرا که بسیاری از ابرفروشگاه های هندی خود را با آن مجهز کرده اند. برچسب های خصوصی در صنایع مواد غذایی و خوار و بار فروشی ها در بازار هند بسیار موفق بوده و برندها در بسیاری از شاخه های دیگر وارد بزرگترین بازار مصرفی جهان شده اند. مطالعات برچسب خصوصی در حال حاضر در زمینه محصولات مواد غذایی، خوار و بار و مواد مصرفی معمول مانند محصولات لبنی و محصولات اساسی مورد بررسی قرار گرفته اند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با اشاره به برچسب خصوصی پوشاک می باشد. همچنین بیشتر به بررسی پایایی و روایی مقیاس طراحی شده برای اندازه گیری عوامل روانشناختی مسئول رفتار خرید برچسب خصوصی پوشاک می پردازد.

پس از بررسی ادبیات موضوعی، بحث گروه کانون و گروه متخصص برای شناسایی عوامل روانشناختی و تاثیر آنها بر رفتار خرید برند دارای برچسب خصوصی انجام شد. در مجموع ۹ عامل روانشناختی از مطالعه مقدماتی مشتق شد که در پرسشنامه قرار گرفت. پرسشنامه طبق طیف پنج نقطه ای لیکرت طراحی شده است و بررسی  در فروشگاه های مختلف خرده فروشی پوشاک در احمدآباد Gujarat سازمان یافته است.

واژگان کلیدی: برچسب خصوصی، خرده فروشی سازمان یافته، عوامل روانشناختی، اعتبار، قابلیت اطمینان

مقدمه

برچسب های خصوصی، عمدتا معروف به برندهای فروشگاه، در واقع برندهای توسعه یافته توسط خرده فروشان هستند. داده های اخیر نشان می دهند که فروش برچسب های خصوصی به صورت نمایی در چند سال گذشته افزایش یافته و آنها را به یک نیروی قوی رقابتی در برابر برندهای ملی یا برندهای توسعه یافته توسط تولید کنندگان، تبدیل کرده است.(Ailawadi و کلر، ۲۰۰۴؛ Batra و سینها، ۲۰۰۰). بر اساس مطالعه اخیری که توسط ACNielsen (2005) صورت گرفته است، قیمت برند فروشگاهی به طور متوسط ​​۳۱ درصد کمتر از قیمت برندهای ملی است. برچسب خصوصی سهم بازاری معادل ۱۷ درصد را به خود اختصاص داده و دارای رشد سالانه می باشد. برچسب های خصوصی ۱۰۰ سال پیش در دسته بندی برخی از محصولات و عمدتا در رده کالاهای مصرفی که با سرعت به فروش می رسند (FMCG) معرفی شدند (راجو، Sethuraman و Dhar، ۱۹۹۵). برندهای خصوصی در حال حاضر تقریبا در هر طبقه از انواع فرمت های سازمان یافته خرده فروشی وجود دارند (برت،۲۰۰۰؛ Steenkamp و Dekimpe، ۱۹۹۷). اروپا منطقه ای است که دارای بزرگترین سهم برچسب خصوصی می باشد، به دنبال آن منطقه آمریکای شمالی و در حال حاضر، کشورهای آسیایی نیز سهم بزرگی را در این زمینه به خود اختصاص داده اند (بات و Rathod، ۲۰۱۲). در یک بررسی مصرف کننده ACNielsen در سال ۲۰۰۵، ۵۶ درصد هندی ها موافقت خود را در زمینه برتری برچسب های خصوصی در مقایسه با برندهای ملی نشان دادند. رفتار ارزش جویی توسط مصرف کنندگان هندی به نفع خرده فروشان برچسب های خصوصی است. ورود شاخه های اصلی شرکت های داخلی و بازیکنان خارجی سبب دامن زدن به رقابت در بازار خرده فروشی هند شده و این امر به فرصتی برای رشد برچسب خصوصی تبدیل شده است. افزایش نرخ رشد کلی در تمام گروههای محصولات ، به نفوذ برچسب خصوصی در بازار خرده فروشی هند انجامیده است.

Abstract

After the government’s decision to allow foreign direct investment (FDI) in the retail sector, attention has been focused on this sector. This is a red signal for the organised and unorganised players in India as the weapon of private label will be a game changer in the near future. Private labels are not new to the Indian consumers as most of the Indian giants have equipped their stores with it. Private labels in food and grocery have been successful in the Indian market and brands in many more categories have come into the world’s largest consumer market. Private label studies have investigated grocery products, food products and routine consumables like dairy products and staples.

The main objective of the research is to find out the role of psychological factors in purchase behaviour with reference to private label apparels. It further investigates the reliability and validity of the scale designed to measure the psychological factor responsible for private label apparel purchase behaviour.

After review of literature, focus group and expert discussions were conducted to identify psychological factors and their influence on private label brand purchase behaviour. A total of 9 psychological factors were derived after the preliminary study and were included in the questionnaire. The questionnaire was designed using five-point Likert scale and survey was carried out in different organised apparel retail stores in Ahmedabad, Gujarat.

Keywords Private label, organised retail, psychological factors, validity, reliability

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.