اطلاعیه

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M931

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو

عنوان کامل انگلیسی:

Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in the ridesharing service industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M931)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی این موضوع است که چگونه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بر نگرش مشتریان ، ارتباط شخصی آنها با برند و به نوبه خود ترجیح برند در خدمات به اشتراک گذاری خودرو (به عنوان مثال Uber) تاثیر می گذارد. این مطالعه با بکارگیری یک ساختار مرتبه دوم  از مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت (PCSR) که از سه بعد CSR- محیط زیست ، اقتصاد و اخلاق- تشکیل شده است، نشان داد که PCSR بر نگرش برند ، ارتباط شخصی با برند و ترجیح برند تأثیر می گذارد. در مجموع ۳۰۰ پاسخ معتبر از یک نمونه آسان جمع آوری شد. نتایج نشان داد که PCSR بر نگرش برند و ارتباط شخصی با برند، تأثیر معناداری دارد. با این وجود ، PCSR هیچگونه تأثیر مستقیمی بر ترجیح برند مشتریان نداشت ، در حالی که نگرش به برند و ارتباط شخصی با برند اثر میانجی در رابطه بین PCSR و ترجیح برند داشتند . این مطالعه همچنین در مورد مفاهیم مدیریتی و نظری اقدامات PCSR برای یک صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو بحث کرده است.

واژه‌های کلیدی: مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت ، نگرش به برند ، ارتباط شخصی با برند ، ترجیح برند ، رفتار مشتری ، صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو

۱.مقدمه

تحول در سیستم اقتصاد سنتی ، موجب ایجاد یک مدل جدید کسب و کار مبتنی بر اقتصاد اشتراکی (به عنوان مثال ، Airbnb ، Uber و غیره) شده است که به آرامی رفتارهای مصرفی مشتریان را از مالکیت و مصرف به سوی اشتراک گذاری و استفاده مجدد از محصولات و خدمات تغییر داده است. بلک (۲۰۰۴) بیان می کند ، اصول اساسی کسب و کار اقتصاد اشتراکی برای دستیابی و توزیع یک منبع کم استفاده در برابر دریافت حق الزحمه یا انواع دیگری از دستمزد های مالی می باشد. با وجود اینکه مدل های کسب و کار اقتصاد اشتراکی چالش های مهمی در کسب و کار های متعارف مانند اقامتگاه ها، حمل و نقل و سایر کالاهای مصرفی ایجاد کرده است ، با این حال آنها اکنون به محرک اصلی بازار تبدیل شده اند ، زیرا اقدامات تجاری آنها از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباطات دیجیتالی به شدت پیاده سازی می شود و سازگاری با محیط زیست را تقویت می کند. (وانگ و هو ، ۲۰۱۷). شرکتهایی که مدلهای کسب و کار اقتصاد اشتراکی را اتخاذ می کنند ، بسترهای لازم را برای اتصال ارائه دهندگان خدمات و کاربران نهایی ، بر اساس تقاضا ، ایجاد می کنند…

۵.۳ محدودیت ها و پیشنهاداتی برای مطالعه آینده

این مطالعه در معرض محدودیت های مختلفی قرار دارد. اول ، یک روش نمونه گیری آسان با استفاده از پانل داده های مصرف کننده یک شرکت تحقیقاتی به کار گرفته شد. بنابراین ، در تعمیم و تفسیر یافته های این مطالعه ، احتیاط لازم است. دوم ، این مطالعه عمدتاً بر شرکتهای خدمات اشتراک گذاری خودرو متمرکز بود، پس هنگام استفاده از این یافته ها در سایر مدلهای اقتصاد اشتراکی ، احتیاط لازم است. سوم ، این مطالعه سه بعد اصلی PCSR که در PCSR مشتری بیان شده و سه متغیر درون زا از رفتارهای مشتری، را مشخص کرده است…

Abstract

This study aimed to investigate how a firm’s corporate social responsibility (CSR) practices affect customers’ attitudes, their self-brand connection, and, in turn, brand preference with ridesharing services (e.g., Uber). Adopting a second-order construct of perceived corporate social responsibility (PCSR) reflected from three CSR dimensions—environment, economy, and ethics—this study posited PCSR influences customers’ brand attitudes, self-brand connection, and brand preference. A total of 300 valid responses was collected from a convenience sample. Results revealed PCSR showed significant impacts on customers’ brand attitudes and self-brand connection. However, no direct impact of PCSR on customers’ brand preference was identified, while mediation effects were detected between PCSR and brand preference by brand attitudes and self-brand connection. This study also discussed the managerial and theoretical implications of PCSR practices for a ridesharing service industry.

Keywords: Perceived corporate social responsibility, Brand attitude, Self-brand connection, Brand preference, Customer behavior, Ridesharing services industry

۱.Introduction

Evolving from the traditional economy system, a new business model based on the sharing economy (e.g., Airbnb, Uber, etc.) has shifted slowly customers’ consumption behaviors to sharing and reusing products and services from owning and consuming them. According to Belk (2004), sharing an economy’s fundamental business principles lies in acquiring and distributing an underutilized resource for a fee or other form of monetary compensation. Even though sharing economy business models have played key business challenges to conventional accommodations, transportation, and other consumer goods, they are now becoming major market drivers, since their business practices are highly implemented through social networks and digital communications, sustaining the eco-friendly environment (Wang and Ho, 2017). Firms that adopt sharing economy business models develop platforms to connect service providers and end users, based upon demand.

۵.۳.Limitations and future study suggestions

This study is subject to several limitations. First, a convenience sampling method was adopted using a research firm’s consumer panel. Therefore, caution is required in generalization and interpretation of this study’s findings. Second, this study mainly focused on ridesharing service firms; it also requires caution when applying these findings to other sharing economy models. Third, this study identified three core PCSR dimensions reflected in customers’ PCSR and three endogenous variables of customer behaviors. There should be additional variables included in the study model to embrace customer behavior widely. Brand preference was interchangeably used with purchase intention or behavioral intention in this study. There might be some gaps in defining the terms of variables.

By incorporating the limitations of this study, future research directions can be suggested. This study initially hypothesized the direct effect of PSCR on customers’ brand preferences. However, a strong, indirect effect between PCSR and customers’ brand preferences (β=.۶۵, t=8.05) has been indicated, based upon data analysis. Future study may incorporate either full or partial mediation effects of variables into the study’s framework. Sharing economy has become a prolific business model today. This study model or similar can be tested with other sharing economy businesses to assess customer behaviors and its antecedents, such as ethics, environment, social, legal, and philanthropic dimensions of CSR, corporate image, and more. Also, ridesharing services are globally adopted today; it would be useful to test with a global sample to check cultural differences and other related aspects, such as nationality and geographic differences.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ رفتار مشتری

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۰ تجارت الکترونیک

مقالات ۲۰۲۰ درباره مسئولیت اجتماعی شرکت

مقالات ۲۰۲۰ درباره برند