اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M444

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای بر زنجیره ارزش تولیدات باغبانی: یک چشم انداز واسطه ای

عنوان انگلیسی:

Relationship Marketing Moderating Effect on Value Chain of Horticulture Produce: An Intermediaries’ Perspective

چکیده فارسی:

تحول صنعت باغبانی مالزی، در حال گذار از زنجیره تامین به چشم انداز زنجیره ارزش و همچنین  ظهور نوع جدیدی از واسطه ها به نام بسته بندها می باشد. با این حال هیچ تغییر مهمی در حوزه فعالیت های بازاریابی در سطح مزرعه و الزامات دقیق کیفیت در سطح ورود توسط ابر بازارها و تولید در مقیاس کوچک تحمیل نشده و این امر همراه با عدم یکپارچگی در سراسر زنجیره ارزش و پیروی محدود از ایمنی مواد غذایی جهانی به عنوان چالش های مهمی در این صنعت برجسته شده اند. واسطه گری ممکن است به کمبود روند و بازیگران زنجیره ای منجر شود. با این وجود، رویکرد بازاریابی رابطه ای بر افراد به عنوان مؤلفه اصلی در تحقیقات بازاریابی تاکید دارد که ممکن است جنبه های ناملموس این چالش ها را نشان دهند. بنابراین مقاله حاضر یک چارچوب مفهومی را به منظور بررسی اثر تعدیل کننده بازاریابی رابطه ای به سمت نقش واسطه ها که به عملکرد کسب و کارهای خرده پا و همچنین عملکرد شرکت کمک می کنند، پیشنهاد کرده است.

واژگان کلیدی: واسطه ها، صنعت باغبانی، بازاریابی رابطه ای، عملکرد شرکت، عملکرد کسب و کار خرده پا، عملکرد خرده فروش، مالزی

۱.         مقدمه

ادراکات مختلفی در مورد واسطه ها که تحت عنوان دلال نیز شناخته می شوند، از مطالعات قبلی در دست می باشد. همانطور که توسط الیس (۱۹۹۶) بیان شده، سیاست گذاران بخش کشاورزی، دلالان را به عنوان واسطه هایی فرصت طلب برای تسخیر درصد زیادی از سود و منفعت بردن از خرده پاها معرفی می کنند. معامله گران و دلالان، کشاورزان را با استفاده از عدم آگاهی آنها از قیمت بازار، فقر، کمبود فصلی پول نقد، کمبود امکانات ذخیره سازی در روستاها که قدرت چانه زنی آنها را کاهش می دهد، ضعف ناشی از بی سوادی و وضعیت اجتماعی پایین، فریب می دهند (تاپا، Koirala و گیل، ۱۹۹۵؛ Lantican 1997؛ Banskota و شارما، ۱۹۹۹؛ شرستا و شرستا، ۲۰۰۰ و Khushk، ۲۰۰۱). با این حال معامله گران و دلالان، نقش عملکردی مهمی در خدمات بازاریابی به خصوص در کشورهای در حال توسعه دارند. این نقش ها شامل ارائه خدمات ذخیره سازی برای تهیه محصولات فاسد شدنی، افزایش ارزش افزوده محصول، بسته بندی و فعالیت های دستیاری مالی، بهبود بهره وری از طریق سازماندهی بیشتر، بهبود جریان اطلاعات، استانداردهای مشترک در امتداد زنجیره، ارائه کمک رسانی و ارتباطات به صورت افقی در میان سازمان ها و به صورت عمودی در میان سطوح مختلف دولت های عمومی و زنجیره ارزش سهامداران وهمچنین جذب خطر نوسانات تولید و تنوع قیمت به عنوان نتایج تغییر سریع محیط جهانی، می باشند (بینگن، Serano و هوارد، ۲۰۰۳، ارشد، محمد و لطیف، ۲۰۰۶، ارشد و رحیم، ۲۰۰۸).

Abstract

Transformation of Malaysia horticulture industry had detected transition from supply chain to value chain perspective as well as emerging of new type of intermediaries called the packers. However no major changes of marketing activity at farm level and stringent quality requirements at entry level impose by hypermarket, small scale production, coupled with the lack of integration across the value chain and limited compliance to global food safety are highlighted as the challenges in this industry. Intermediation might contribute to the chain deficiency process and actors. Nevertheless, relationship marketing approach had emphasized people as the main dimension on marketing research which may reveal the intangible aspect of the challenges. Therefore this paper proposed the conceptual framework to investigate the moderating effect of relationship marketing towards intermediaries’ roles and functions that contribute to smallholder business performance as well as the firm performance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.