اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری صنعت محصولات جنگلی چین

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1003

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Forest Policy and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری صنعت محصولات جنگلی چین

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of foreign direct investment on the productivity of the Chinese forest products industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1003)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در بهره وری کلی عوامل موثر بر صنعت محصولات جنگلی چین است. ما در این مطالعه سه مورد از صنایع تولیدی مرتبط با جنگل را بررسی کردیم. اولین مورد صنعت چوب است که شامل برش و فرآوری الوار و ساخت محصولات چوبی ، بامبو ، خیزران ، نخل و حصیر می باشد. دوم تولید مبلمان و سوم تولید محصولات کاغذی و کاغذسازی است. ما از داده های سرشماری در سطح شرکت مربوط به ۷۸۵۵۵ شرکت جنگل داری برای دوره ۱۹۹۹-۲۰۰۷ استفاده کردیم تا بررسی های خود را برای اثرات درون شرکت ، درون صنعت و اثرات عمودی انجام دهیم و اثر FDI را بر بهره وری شرکت های جنگل داری چینی محاسبه کنیم. در این مطالعه ، FDI به دو دسته تقسیم می شود: تامین سرمایه از مناطق HMT (هنگ کنگ ، ماکائو و تایوان) و تامین سرمایه از مناطق غیر HMT. تأثیر FDI بر بهره‌وری صنعت محصولات جنگلی پیچیده است. در سطح صنعت ، FDI از مناطق HMT تأثیر مثبت معناداری در بهره وری صنعت محصولات چوبی دارد. FDI از مناطق غیر HMT و مناطق HMT تأثیر یکسانی بر بهره وری صنعت محصولات جنگلی از نظر اثرات پیشین دارد اما از نظر اثرات پسین تأثیر متفاوتی دارد. یافته های ما پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران در چین و همچنین برای دولت های کشورهای کمتر توسعه یافته که در حال تدوین سیاست های سرمایه گذاری خارجی خود هستند ، دارد.

کلمات کلیدی: صنعت محصولات جنگلی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ، بهره وری ، چین

۱.مقدمه

با جهانی شدن اقتصاد و روند عوامل تولید ، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر صنایع مختلف از جمله صنعت محصولات جنگلی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. رشد بهره وری در صنعت محصولات جنگلی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات جنگلی و نیاز به پیگیری یک سیاست زیست محیطی سبز به یک موضوع مهم تبدیل شده است (چن و همکاران ، ۲۰۱۷ ؛ چنگ و همکاران ، ۲۰۱۰). اگرچه محققان به برخی از عوامل مؤثر در بهره‌وری صنعت محصولات جنگلی توجه کرده اند ، اما در مورد تأثیر FDI بر بهره‌وری صنعت محصولات جنگلی تحقیات اندکی وجود دارد …

۵.نتیجه گیری و پیامدها

با ورود FDI به اقتصادهای در حال توسعه ، شرکت های محصولات جنگلی داخلی در کشورهای میزبان نه تنها به طور بالقوه از ورود فن آوری بهره مند می شوند ، بلکه به طور بالقوه از رقبا ، تأمین کنندگان یا خریداران خارجی در بازار داخلی متضرر می شوند. از آنجایی که چین بیش از ۲۰ سال سیاست های برجسته FDI را اجرا کرده است ، تجربیات چین ممکن است پیامدهای مهمی برای سایر کشورهای در حال توسعه داشته باشد (هوانگ و همکاران ، ۲۰۱۰) …

Abstract

The aim of this study is to examine the impact of FDI on the total factor productivity of the forest products industry in China. We investigated three forestry-related manufacturing industries in the study. The first is the wood products industry, which encompasses the processing of timber and the manufacture of wood, bamboo, rattan, palm, and straw products. The second is the manufacture of furniture, and the third is the manufacture of paper and papermaking products. We used firm-level census data related to 78,555 forestry firms for the period 1999-2007to conduct our tests for within-firm, within-industry, and vertical effects, and calculated the effect of FDI on the productivity of Chinese forestry firms. In this study FDI is divided into two categories: capital from HMT (Hong Kong, Macau, and Taiwan) regions and capital from non-HMT regions. The impact of FDI on the productivity of the forest products industry is complicated. At the industry level, FDI from HMT regions tends to have a significant positive impact on the productivity of the wood products industry. FDI from non-HMT regions and HMT regions tends to have the same impact on the productivity of the forest products industry in terms of the forward effects but a different impact in terms of the backward effects. Our findings have immediate implications for policymakers in China as well as for the governments of less-developed countries that are formulating their foreign investment policies.

Keywords: Forest products industry, Foreign direct investment (FDI), Productivity, China

۱.Introduction

 With the globalization of the economy and the flow of factors of production, the impact of foreign direct investment (FDI) on various industries, including the forest products industry, is becoming increasingly important. Raising the productivity of the forest products industry has become an important issue to study because of the increasing demand for manufactured forest products and the need to pursue a green environmental policy (Chen et al., 2017; Cheng et al., 2010). Although scholars have paid attention to some factors affecting the productivity of the forest products industry, there is a lack of research on the impact of FDI on the productivity of the forest products industry…

۵.Conclusions and implications

With FDI flowing into developing economies, domestic forest products firms in the host countries not only potentially benefit from technological spillovers, but also potentially suffer from foreign competitors, suppliers, or buyers in the domestic market. Since China has implemented preferential FDI policies for more than 20 years, the experiences of China may have important implications for other developing countries (Huang et al., 2010)…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات رشته مدیریت

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰ رشته اقتصاد با ترجمه

مقاله ۲۰۲۰  مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت صنعتی با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مهندسی صنایع با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت تولید با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بهره وری با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت زیست محیطی