اطلاعیه

مقاله ترجمه شده منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M303

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۴۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۵ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده یک مطالعه تجربی درباره ی منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

عنوان انگلیسی:

An empirical study on the source of vendors’ relational performance in offshore information systems outsourcing

چکیده فارسی:

علی رغم علاقه بسیار به برون سپاری استراتژیک بلند مدت و همچنین توجه به عواملی که بر برون سپاری تاثیر می گذارند و بررسی های انجام شده در رابطه با عملکرد رابطه ای، به سختی می توان تفاوتی بین عملکرد یک فروشنده با یک مشتری خاص و میانگین پایه مشتری، پیدا کرد. این تحقیق یک دیدگاه رابطه ای برای برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی را از دیدگاه یک فروشنده پذیرفته تا منشا عملکرد رابطه ای را بیابد. تاکید نتایج بر اهمیت قابلیت های خاص مشتری به عنوان جایگزینی برای مکانیسم نظارت خود انگیخته، در عملکرد رابطه ای فروشنده از نظر کیفیت خدمات است. مدیریت پروژه و توانایی خاص مشتری در رابطه با کیفیت خدمات برای یکدیگر به عنوان جایگزین عمل می کنند. به علاوه در حالی که اعتماد و آگاهی از مشتری در قابلیتهای خاص مشتری همکاری دارد، اعتماد نیز به گونه ی مثبتی با آگاهی از مشتری در ارتباط است. این یافته ها درک غنی تری از منبع عملکرد رابطه ی برون سپاری به دست می دهند و به تحقیقات و آثاری درباره ی قابلیت فروشنده ها در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی کمک می کنند.

کلمات کلیدی: برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی، دیدگاه رابطه ای، قابلیتهای خاص مشتری، اعتماد، آگاهی از مشتری

 ترجمه بخش۲.۴ مقاله

۴. ۲. مدل ساختاری :

به منظور آزمون کردن اثر تعدیلی کنندگی قابلیت های مدیریت پروژه، چهار شاخص تعاملی جدید برای اندازه گیری تعامل قابلیت های مدیریت پروژه خاص مشتری از طریق تطبیق دادن، را بوجود اوردیم. فرایند تطبیق بر طبق مقادیر درحال اجرا، از قانونو مقدار بالا به مقدار بالا و مقدار پایین به مقدار پایین پیروی میکند. برای جلوگیری از مشکل قرار گرفتن در یک خط مستقیم و شاخص تعاملی جدید پس از اینکه ایتم هایی از دو نوع قابلیت های که به Z score تبدیل شدند محاسبه میشود:

جدول۲ : بارگزاری معیارها

نتایج مدل ساختاری در شکل ۲ نشان داده شده. که شامل ضرایب ساختاری برای مدل هایی با وجود و یا بدون وجود LCMVF , R square برای مدل های بدون وجود LCMVF است. مقدار R square کیفیت خدمات رابطه ای در ۰. ۵۴۵ بالاست و برای قابلیتهای خاص مشتری و آگاهی از مشتری به ترتیب ۰. ۵۳۹ و ۰. ۲۰۸ است.

همانطور که شکل ۲ نشان میدهد، ۳تا از ۴ عامل فرض شده مربوط به کیفیت خدمات رابطه ای است. یعنی اعتماد و قابلیتهای خاص مشتری و مدیریت پروژه. اما اثر آگاهی از مشتری اثر مهمی نیست. به علاوه تاثیر بیشترقهم نسبت به قابیلتهای مدیریت پروژه نیز مورد حمایت قرار نگرفته. بزرگی میزان تاثیر قابیلتهای مدیریت پروژه (۰. ۳۱۸) به نظر حتی بالاتر از بزرگی تاثیر قابلیتهای خاص مشتری (۰. ۲۲۲) . این نتایج نشان میدهد که فرضیه ۲ H2 تایید میشود و H1 فرضیه اول در این مقاله تاییید نمیشود. و فرضیه ۳ H3a تنها بخشی از ان تایید میشود.

نتایج نیز تاثیر تعاملی قابیلتهای مدیریت پروژه و قابلیتهای خاص مشتری بر کیفیت خدمات رابطه ای را نشان میدهد. اما نتایج برخلاف H3b بود : قابیلتهای مدیریت پروژه به صورت منفی رابطه ی بین قابلیتهای خاص مشتری و کیفیت خدمات رابطه ای را تعدیل میکند. هنگامی که قابیلتهای مدیریت پروژه افزایش یابد، مشارکت و کمک قابلیتهای خاص مشتری با عملکرد رابطه ای کاهش میابد.

علاوه بر این نتایج در اهمیت اعتماد در بالا بردن آگاهی از مشتری تاکید دارد که فرضیه H4 را تایید میکند.

 در اخر این تحقیق نشان داد که اعتماد و آگاهی از مشتری هر دو تاثیر مهمی در قابلیتهای خاص مشتری دارد. بنابر این H5a , H5b تایید شدند. همراه با اهمیت اثر آگاهی از مشتری بر کیفیت خدمات رابطه ای، به نظر میرسد که قابلیتهای خاص مشتری به صورت کاملی اثر آگاهی از مشتری بر کیفیت خدمات رابطه ای را تعدیل میکند. آگاهی از مشتری به صورت چشمگیری با توسعه قابلیت های فروشنده، مرتبط است تا اینکه با بهبود عملکرد ارتباطی مرتبط باشد.

به طور قابل توجهی، نتایج اهمیت اعتماد برای کیفیت خدمات رابطه ای را نشان میدهد. اعتماد نه تنها تاثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات رابطه ای دارد، بلکه یک تاثیر غیر مستقیم را از طریق تعدیل کنندگان حدودی قابلیتهای خاص مشتری تحمیل میکند. نتایج آزمون فرضیه ها در جدول ۳ نشان داده شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.