اطلاعیه

مقاله انگلیسی منابع سرمایه انسانی کارآفرینان و رشد فروش شرکت گردشگری: آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1153

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Tourism Management Perspectives

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  منابع سرمایه انسانی کارآفرینان و رشد فروش شرکت گردشگری: آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی

عنوان کامل انگلیسی:

Entrepreneurs’ human capital resources and tourism firm sales growth: A fuzzy-set qualitative comparative analysis

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1153)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

شرکت های جدید گردشگری خصوصی نقش مهمی در خلق ثروت محلی و ملی دارند. در این مطالعه با استفاده از دیدگاه های تئوری های انگیزه کارآفرینی و سرمایه انسانی ، از آنالیز تطبیقی کیفی مجموعه فازی داده های طولی برای شناسایی رویکردهای سرمایه انسانی ۱۱۸۲ کارآفرین در پرتغال که در بخش گردشگری فعال هستند و رشد فروش بالای شرکت را بین سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۵ گزارش می دهند، استفاده شده است. مشخص شد که دو بعد از سرمایه انسانی کارآفرینان در شروع کار شرکت برای رشد فروش بالا کافی است: الف) کارآفرینان مبتنی بر نیاز و فرصت دارای تجربه فعالیت در بخش سرمایه انسانی مرتبط با گردشگری و ب) کارآفرینان مبتنی بر فرصت با تجربه مدیریتی.

واژه های کلیدی: انگیزه کارآفرینی ، گردشگری ، سرمایه انسانی ، ضرورت ، فرصت ، fsQCA

۱.مقدمه

شرکت های گردشگری و مهمان نوازی ثروت ، اشتغال و مزایای اجتماعی خلق می کنند (کوکرانیکال و موریسون ، ۲۰۰۲). آنها توسعه اقتصادی خود اتکاء را تقویت می کنند (کالمونزر، ۲۰۱۸؛ کومپولا، ۲۰۱۴) و قدرت رقابتی شرکت های فعال در مناطق مقاصد گردشگری را بهبود می بخشند (جونز و هاون ، ۲۰۰۵). رفتار کارآفرینانه در بخش گردشگری برای تشکیل شرکت جدید و توسعه اقتصادی بسیار مهم است (حلاک، عسکر، و لی، ۲۰۱۴؛ کوه و حاتن به، ۲۰۰۲؛ پیترز و کالمونزر ، ۲۰۱۸). کارآفرینانی که در گردشگری فعالیت می کنند اغلب با بینش و خلاقیت (کارامیکل و موریسون، ۲۰۱۱) و همچنین نوآوری و مسئولیت اجتماعی به مسیر پیشرفت ادامه می دهند (کالمونزر ، نیکولاکیش، پیترز، و زانون، ۲۰۱۸) …

۶.جمع بندی و پیامدها

این مطالعه با استفاده از دیدگاه های تئوری های انگیزه و سرمایه انسانی و با بکارگیری fsQCA ویژگی های کارآفرینان مبتنی بر نیاز و مبتنی بر فرصت را که رشد فروش بالا را تسهیل می کند ، شناسایی کرد. این تجزیه و تحلیل نشان داد که کارآفرینان مبتنی بر نیاز و فرصت می توانند رشد فروش بالا را تسهیل کنند حتی اگر ابعاد متنوعی از سرمایه انسانی را قبل از راه اندازی شرکت فراهم نکرده باشند. این یک یافته مهم است زیرا نشان می دهد که شرکت های جدید گردشگری حتی زمانی که کارآفرینان قبل از راه اندازی شرکت از نظر سرمایه انسانی کمبودهایی داشته باشند، نیز می توانند رشد کنند …

Abstract

New private tourism firms play a key role in promoting local and national wealth creation. Building upon insights from entrepreneurial motivation and human capital theories, in this study fuzzy-set qualitative comparative analysis of longitudinal data was employed to identify the human capital pathways of 1182 entrepreneurs in Portugal engaged in tourism reporting high firm sales growth between 2008 and 2015. Two dimensions of entrepreneur human capital at firm start-up were found to be sufficient for high sales growth: a) Necessity- and opportunity-based entrepreneurs with specific human capital industry experience relating to tourism, and b) Opportunity-based entrepreneurs with managerial experience.

Keywords: Entrepreneurial motivation, Tourism, Human capital, Necessity, Opportunity, fsQCA

۱.Introduction

 Tourism and hospitality firms generate wealth, employment and social benefits (Kokkranikal & Morrison, 2002). They promote selfreliant economic development (Kallmuenzer, 2018; Komppula, 2014) and improve the competitive power of existing firms in tourism destination regions (Jones & Haven, 2005). Entrepreneurial behavior in the tourism sector is vital for new firm formation and economic development (Hallak, Assaker, & Lee, 2014; Koh & Hatten, 2002; Peters & Kallmuenzer, 2018). Entrepreneurs engaged in tourism are often propelled by vision and creativity (Carmichael & Morrison, 2011) as well as innovativeness and social responsibility (Kallmuenzer, Nikolakis, Peters, & Zanon, 2018)…

۶.Conclusions and implications

Building upon insights from motivation and human capital theories, this study used fsQCA to identify the profiles of necessity- and opportunity-based entrepreneurs that facilitate high sales growth. The analysis highlighted that both necessity- and opportunity-based entrepreneurs can facilitate high sales growth even when they have not accumulated diverse dimensions of human capital prior to firm startup. This is an important finding because it suggests that new tourism firms can grow when their entrepreneurs prior to firm start-up report deficiencies in human capital…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

دانلود مقالات مدیریت بازرگانی

دانلود مقالات مدیریت کارآفرینی

دانلود مقالات انگیزش سازمانی

دانلود مقالات مدیریت گردشگری

دانلود مقالات رفتار سازمانی

دانلود مقالات منابع انسانی

دانلود مقالات مدیریت عملکرد

مقاله در مورد آنالیز فازی

دانلود مقاله انگلیسی