اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر شرکت‌های نظافتی در فنلاند: تمرکز بر عملکرد سازمانی و رضایت مشتری

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ که در دسته مقالات مدیریت کیفیت هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۴ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۹ صفحه PDF هست بخش هایی از ترجمه مقاله انگلیسی که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1600

سال نشر: ۲۰۲۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Cleaner Logistics and Supply Chain

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی: ندارد

پرسشنامه : ندارد 

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴: تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر شرکت‌های نظافتی در فنلاند: تمرکز بر عملکرد سازمانی و رضایت مشتری

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of Total quality management on cleaning companies in Finland: A Focus on organizational performance and customer satisfaction

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1600)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. مروری بر ادبیات تجربی
۳. روش تحقیق
۳.۱. طرح پژوهش
۳.۲. محل مطالعه
۳.۳. اندازه گیری متغیرها
۳.۴. جامعه، حجم نمونه و تکنیک های نمونه گیری
۳.۵. روش جمع آوری داده ها
۴. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج
۴.۱. تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها
۴.۲. آمار توصیفی نمونه
۴.۳. آزمون روایی و پایایی سازه
۴.۴. تجزیه و تحلیل همبستگی
۴.۵. نتایج رگرسیون
۴.۶. رابطه بین عملکرد سازمان و رضایت مشتری
۴.۷. نقش کارکنان و مدیریت ارتباطات بر رضایت مشتریان
۴.۸. عوامل محدود کننده پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها
۵. بحث
۶. نتیجه گیری
۷. محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقاتی آتی

چکیده فارسی

در این مطالعه اهمیت TQM در شرکت های نظافتی فنلاند بررسی شده است. چارچوب نظری، رویه های TQM، و رابطه بین اجرای TQM و رضایت مشتری در میان شرکت‌های نظافتی در فنلاند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت کارکنان و ارتباطات،  کیفیت خدمات را افزایش می دهد و عملکرد سازمانی را تقویت می کند. این مطالعه همچنین نشان داد که در سازمان‌های نظافتی، عملکرد سازمانی رابطه مطلوب و معناداری با رضایت مشتری داشته و همچنین رابطه مثبت بین مدیریت کارکنان، ارتباطات و رضایت مشتری وجود دارد. در همین حال، با توجه به نتایج تحلیل همبستگی بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، تنها عامل محدودکننده اجرای مدیریت کیفیت جامع در سازمان‌های نظافتی فنلاند، مقاومت در برابر تغییر بود، زیرا بر اساس معیارهای ضریب همبستگی (r = 0.70) این دو متغیر، هیچ نشانه اولیه ای از چند خطی بودن وجود نداشت. علاوه بر این، این مطالعه تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی را برای تحلیل رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی انجام داد. نتایج نشان داد که این دو متغیر رابطه معناداری دارند، که بینش‌های ارزشمندی را در مورد جنبه های مختلف این مطالعه، به‌ویژه زمانی که عملکرد سازمانی و رضایت مشتری در صنعت نظافت فنلاند در نظر گرفته می‌شود، ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت جامع، مدیریت کارکنان و ارتباطات، رضایت مشتری، عملکرد سازمان، صنعت نظافت فنلاند، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی

Abstract 

The importance of TQM in cleaning companies in Finland is investigated in this study. The theoretical framework, TQM practices, and the relationship between TQM implementation and customer satisfaction among cleaning companies in Finland were all examined. It was discovered that employee and communication management increases service quality and boosts organisational performance. The study also discovered that in cleaning organisations, organsational performance has a favourable and significant relationship with customer satisfaction, as well as a positive correlation between employee, communication management, and customer satisfaction. Meanwhile, according to the results of a correlation analysis based on the Pearson correlation coefficient, the only factor limiting the implementation of Total Quality Management in Finnish cleaning organisations was resistance to change, as there were no preliminary signs of multicollinearity based on the two variables of the correlation coefficient criteria (r 0.70). Furthermore, the study adopted hierarchical multiple regression analysis to analyse the relationship between Total Quality Management and Organisational Performance. The results revealed that the two entities have a substantial association, providing valuable insights into the cleaner aspects of the study, particularly when considering organisational performance and customer satisfaction in the Finnish cleaning industry.

Keywords: Total quality management, Employee and communication management, Customer satisfaction, Organisation’s performance, Finnish cleaning industry, Correlation analysis, And hierarchical multiple regression analysis

۱.Introduction

An increase in global competitiveness has led to significant changes in the way businesses operate in today’s world. Looking inwardly at the global economy, beating competition is one of the most important factors when running a business. Almost every product or service discharged has more than one organisation trying to make a sale. Therefore, ensuring customers’ satisfaction is an important fact that should not be taken with levity. Customer satisfaction entails ensuring products or services meet the taste or expectations of customers. This means that the service being rendered conforms to the terms of the contract. It could also mean that those services meet the expected standard and are delivered according to schedule. Because trading barriers are changing every day in the economic world, the issue of satisfying the customer has taken centre stage, and organisations must seek ways to offer their respective customers better services. Most organisations that cannot offer better services become extinct over time…

۶. Conclusions 

This study examined the Impact of Total Quality Management on Cleaning Companies in Finland. The study made use of quantitative research method which involves the use of questionnaires to collect responses from samples. Simple random and stratified sampling techniques were used to select workers across the major three cleaning companies (RTK – Palvelut, N – Clean Oy and SOL Palvelut) in Finland. The technique was employed to provide an equal chance for every cleaning worker in the selected population, eliminating bias and ensuring that each individual has an equal opportunity to be part of this study. It ensures that the selected sample is a fair reflection of the entire employee population within each company. A hierarchical multiple regression analysis is employed to address i) how organisation’s performance impact customer satisfaction ii) how employee and communication management influence an organisation’s performance towards customers’ satisfaction iii) identify the factor(s) limiting the implementation of TQM in cleaning organisation. The findings from this study show that organisational performance has a positive and significant association with customer satisfaction. This is based on the positive association between organisational performance and customers’ satisfaction…

مقالات مرتبط با این موضوع

جدیدترین مقالات رشته مدیریت

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت کیفیت

مقاله ۲۰۲۴ در مورد عملکرد سازمانی

جدیدترین مقالات مدیریت بازرگانی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد رضایت مشتری

مقالات ۲۰۲۴ رفتار مشتری

جدیدترین مقالات مدیریت منابع انسانی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد تغییرات سازمانی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد ارتباطات سازمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.