اطلاعیه

مقاله انگلیسی اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۸  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M915

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه

عنوان کامل انگلیسی:

Mediating effects of attitude, subjective norms and perceived behavioural control for mobile payment-based hotel reservations

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M915)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تاثیرات کاربرد پذیری و کارآمدی وب سایت بر قصد مشتریان برای خرید مجدد در ادبیات گذشته ثابت شده است. با این حال، این تأثیرات در راستای پذیرش گسترده پرداخت مبتنی بر تلفن همراه برای رزرو هتل ها هنوز مبهم باقی مانده است. از این رو، این مطالعه، به ادغام مدل مفهومی ارزیابی وب سایت با تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB) برای بررسی اثرات کارآمدی و کاربرد پذیری پرداخت تلفن همراه بر  قصد خرید مجدد مصرف کنندگان همراه با آزمون اثر میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، پرداخته است. بر اساس یک طرح تحقیق کمّی ، یافته ها نشان می دهد که اثرات میانجی بین کاربرد پذیری تلفن همراه و رضایت مشتری وجود دارد. علاوه بر این، اثر میانجی رضایت مشتری در زمینه پرداخت تلفن همراه برای رزرو هتل شناسایی شده است. مفاهیم عملی و ایده هایی برای تحقیق بیشتر، مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: پرداخت تلفن همراه، رزرو هتل، آژانس های مسافرتی آنلاین، قصد خرید مجدد، اثرات میانجی

۱.مقدمه

استفاده از اینترنت و کاربرد گسترده فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، انتشار اطلاعات را بین تامین کنندگان و مصرف کنندگان، از جمله توزیع محصول و معاملات در صنعت مهمان نوازی را افزایش می دهد (Bhatiasevi and Yoopetch, 2015; DeFranco and Morosan, 2017; Golmohammadi et al., 2012). تعداد کاربران گوشی های هوشمند از سال ۲۰۱۳ در سراسر جهان افزایش یافته است؛ این تعداد برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ از تعداد کاربران کامپیوترهای شخصی سنتی (PC) در چین تجاوز کرد (Jin، ۲۰۱۴). بازار گوشی های هوشمند همچنان در حال رشد است و نفوذ بازار این کاربران تا سال ۲۰۱۹ تا ۸۸.۹ درصد پیش بینی شده است…

۶.نتیجه گیری و پژوهش های آینده

با توجه به بررسی های اندک در مورد عملکرد پرداخت تلفن همراه برای رزرو هتل، صرف نظر از رشد سریع آن در چین،  این مطالعه این شکاف را با بررسی تأثیرات کارآمدی و کاربرد پذیری پرداخت تلفن همراه بر قصد خرید مجدد، با ترکیب تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل مفهومی ارزیابی وب سایت، به حداقل می رساند. یافته ها همچنین کاربرد پذیری جزئی نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در راستای مدل مفهومی ارزیابی وب سایت در زمینه پرداخت تلفن همراه برای رزرو هتل اثبات می کند. علاوه بر این، تاثیر پرداخت تلفن همراه بر رضایت مشتری معنادار نیست، در حالی که تاثیر کاربرد پذیری پرداخت تلفن همراه بر رضایت مشتری از طریق نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده منتقل می شود….

Abstract

The impacts of website functionality and usability on the repurchase intention of consumers have been proven by previous literature. However, these impacts, along with the wide adoption of mobile payment for hotel reservations, remain unclear. Hence, this study integrates the conceptual model of website evaluation into theory of planned behaviour (TPB) to examine theimpacts of functionality and usability towards mobile payment on the repurchase intention of consumers within a Chinese context by mainly testing the mediating effects of attitude, subjective norms and perceived behaviour control. Based on a quantitative research design, findings revealed that mediating effects exist between mobile usability and customer satisfaction. Furthermore, the mediating effect of customer satisfaction are identified within the context of mobile payment for hotel reservations. Practical implications and ideas for further research are discussed.

Keywords: Mobile payment, Hotel reservation ,Online travel agencies ,Repurchase intention, Mediating effects

۱.Introduction

The use of the Internet and the wide application of information and communications technologies enhance information dissemination between suppliers and consumers, such as product distribution and transactions in the hospitality industry (Bhatiasevi and Yoopetch, 2015; DeFranco and Morosan, 2017; Golmohammadi et al., 2012). The number of smartphone users has been increasing globally since 2013; this number exceeded that of traditional personal computer (PC) users in China for the first time in 2014 (Jin, 2014). The market of smartphone users continues to grow, and the market penetration of these users is forecasted to reach 88.9% by 2019. Lamsfus et al., 2015 revealed that the wide adoption of smartphones has changed the behaviours of tourists, such as the way they obtain information, make purchase decisions and share experience. Online travel planning such as hotel reservations is not only performed on PCs or notebooks but also through smartphones (Schegg et al., 2013). According to Yang et al., 2006, mobile travel booking denotes that consumers use portable mobile devices to book hotel rooms, air tickets and other tourism products/ services through wireless networks such as wireless fidelity (Wi- Fi). At present, mobile hotel booking is regarded as a key booking platform in China, which leads the mobile hotel booking market through OTAs.

۶.Conclusions and future research

Given the limited attention on the performance of mobile payment for hotel reservations regardless of its rapid development in China, this study minimises the gap by investigating the impacts of functionality and usability towards mobile payment on the repurchase intention by combining theory of planned behaviour and the conceptual model of website evaluation. Findings also prove the partial applicability of theory of planned behaviour to the conceptual model of website evaluation within the context of mobile payment for hotel reservations. In addition, mobile payment does not significantly affect customer satisfaction, whereas the impact of usability towards mobile payment on customer satisfaction is transferred through attitude, subjective norms and perceived behavioural control. Moreover, the impact of customer satisfaction on repurchase intention has been proven within the context of mobile payment for hotel reservations. Thus, hotel managers and their cooperating OTAs should improve usability towards mobile payment to enhance the repurchase intention of consumers.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید مدیریت هتل

مقالات جدید رضایت مشتری

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید مدیریت بازرگانی

مقالات جدید فناوری اطلاعات

مقالات جدید تجارت الکترونیک

مقالات جدید بازاریابی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰