اطلاعیه

مقاله انگلیسی ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های مهمان نوازی: نقش جهت گیری استراتژیک نوآوری سبز و سرمایه فکری سبز

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۱ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1302

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های مهمان نوازی: نقش جهت گیری استراتژیک نوآوری سبز و سرمایه فکری سبز

عنوان کامل انگلیسی:

Building competitive advantage for hospitality companies: The roles of green innovation strategic orientation and green intellectual capital

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1302)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر جهت‌گیری استراتژیک نوآوری سبز بر مزیت رقابتی در صنعت مهمان‌نوازی با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه فکری سبز می باشد. این مطالعه برای بررسی فرضیه‌ها با بکارگیری داده‌های نمونه سه جانبه با تاخیر زمانی از ۲۶۴ رستوران و هتل در ویتنام از مدل معادلات ساختاری استفاده می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که جهت‌گیری استراتژیک نوآوری سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های مهمان‌نوازی دارد. علاوه بر این، سرمایه فکری سبز، از جمله سرمایه انسانی سبز، سرمایه ساختاری سبز و سرمایه رابطه‌ای سبز دارای اثرات میانجی مثبتی در رابطه بین جهت‌گیری استراتژیک نوآوری سبز و مزیت رقابتی است. یافته های این مطالعه مفاهیمی را در زمینه ایجاد مزیت رقابتی از طریق جهت گیری استراتژیک نوآوری سبز و سرمایه فکری سبز در صنعت مهمان نوازی به محققان و فعالان بازار  ارائه می کند.

کلیدواژه ها: جهت گیری استراتژیک نوآوری سبز، سرمایه فکری سبز، مزیت رقابتی

Abstract

This study aims to investigate the influence of green innovation strategic orientation on competitive advantage in the hospitability industry, with the mediating role of green intellectual capital. This study adopts a structural equation model to test hypotheses using a three-way time-lagged sample data of 264 restaurants and hotels in Vietnam. Empirical results show that green innovation strategic orientation has a positive influence on hospitality companies’ competitive advantage. Furthermore, green intellectual capital, including green human capital, green structural capital, and green relational capital have positive mediating effects in the relationship between green innovation strategic orientation and competitive advantage. Findings of this study provide implications for researchers and practitioners regarding building competitive advantage through green innovation strategic orientation and green intellectual capital in the hospitality industry.

Keywords: Green innovation strategic orientation, Green intellectual capital, Competitive advantage

۱.Introduction

“Green business” has been an important issue for global researchers and business managers (Gonz´alez-Rodríguez et al., 2021; Yusliza et al., 2020). Green business refers to firm activities that eliminate and reduce the negative impact of a business on the environment and society (Merli et al., 2019). Environmental pollution and shortage of resources have become the main driving forces of the green movement worldwide (Wong et al., 2021; Chang, 2011). Under the pressure of the green movement, firms need to consider utilizing scarce resources effectively to engage in green business and produce green products to satisfy consumer demands while reducing the negative impact of their business on the environment (Yong et al., 2019). Thus, green business increasingly receives great attention from researchers and practitioners in different industries from different research fields (Yusliza et al., 2020)…

۶.۳.Limitations and future research

Future research should consider several limitations of this study. First, the survey questionnaire was used to collect sample data in a short period. This cross-sectional data may affect the result of the causal relationship between variables. Thus, future research should collect longitudinal data and use time series methods to test the relationship between variables in this study. Second, the survey questionnaire has drawbacks in testing causal relationships because several exogenous variables cannot be effectively controlled. Future research should use other research designs (e.g., experiments) to validate the results of the research model in this study. Third, hypotheses in this study were tested using sample data from the hospitality industry in Vietnam. Evidence from a single country may limit the generalizability of the results. The context of the research is crucial to determine the issues of green business in the hospitality industry, for example, the influence of different social, cultural, political, and economic environments. A comparison between these contextual effects is also important. Thus, future research should address the context issue. Finally, this study only determined the roles of green innovation strategic orientation and green intellectual capital in building competitive advantage for hospitality companies. Several important variables should also be considered in influencing a hospitality company’s competitive advantage, such as top management roles, organizational culture, big data, and information management systems. These variables should be determined in future research…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقالات ISI مدیریت بازرگانی

مقالات ISI در مورد مزیت رقابتی

دانلود مقاله ISI در مورد مدیریت استراتژیک

مقالات ISI در مورد مدیریت گردشگری

مقاله ISI در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله ISI در مورد نوآوری

دانلود مقاله ISI در مورد مدیریت زیست محیطی

مقاله ISI در مورد سرمایه فکری

دانلود مقاله ISI