اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M447

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سوابق مرتبط با ارزش ویژه برند سبز : یک رویکرد یکپارچه

عنوان انگلیسی:

Antecedents of Green Brand Equity: An Integrated Approach

چکیده فارسی:

تقاضای دائمی برای محصولات سبز از مشتریان علاقه مند منجر به ارائه محصولات جدیدی از شرکت ها شد که مطابق یا فراتر از  نگرانیهای محیطی مشتری بوده است. با این وجود تمام سازمان ها قادر به دستیابی  بازدهی های قابل ملاحظه در باب سرمایه گذاری های خود از محصولات سبز نبوده اند. این ناکامی ها به طور کلی به ناتوانایی های شرکت در غلبه بر تردید مشتری نسبت  به عملکرد و مختصه های سبز برندهایشان در ایجاد یک  تصویر سبز مثبت و ارزش سبز در ذهن مشتریان مرتبط می باشد. بنابراین این سؤال مطرح می شود که آیا موفقیت در ارتقای  تصویر برند سبز  و ارزش آن بر دیدگاه های  موجود مشتری از  کیفیت برند و اعتبار آن  وابسته است یا خیر؟  این بررسی به تحلیل تأثیر کیفیت درک شده برند  و اعتبار در بین مشتریان  نسبت به تصویر برند سبز، ارزش سبز و کیفیت سبز می پردازد. یک مدل نظری همراه با روابط فرض شده توسعه یافته و برای پاسخگویی به این سؤالات تحقیقی آزمون شده است. داده ها از مصرف کننده محصولات الکتریکی و الکترونیکی جمع آوری شده است. روابط فرض شده  با کمک  مدل سازی معادلات ساختاری، مورد آزمون واقع شده است. نتایج بیان می کند که کیفیت درک شده برند و اعتبار کلی آن دارای یک تأثیر  قابل توجهی در ایجاد یک تصویر سبز تر، ارزش درک شده سبز و ارزش ویژه  برند سبز می باشد.

کلمات کلیدی : کیفیت برند، اعتبار برند، تصویر برند سبز، ارزش درک شده برند سبز ، ارزش ویژه برند سبز، مدل سازی معادلات ساختاری

مقدمه

 اهمیت یکپارچه سازی بازاریابی سبز در عملکردهای تجاری معاصر با توجه به رشد علاقه محققان بازاریابی و پزشکان در مورد مسائل زیست محیطی و تأثیر آن بر فعالیت های بازاریابی کاملاً مشهود است (چامور و همکاران؛ ۲۰۰۹، لی ۲۰۰۸ ؛ اوت من و همکاران ۲۰۰۶؛ پتی و کرین ۲۰۰۵؛ پولوسکی ۲۰۱۱). اکثر این سازمان های عمده

 با استفاده از گسترش و ارائه محصولات مطابق اقتصادی پاسخگو بوده اند، اما  برای غلبه بر تردید مشتری در باب عملکرد کاربردی این محصولات و ویژگی های سبز آنها با چالش روبرو هستند ( کالافاتیس و همکاران، ۱۹۹۹). این یک چالش قابل ملاحظه  با در نظر گرفتن  این حقیقت است  که در گذشته اخیر، ادعاهای صورت گرفته سازمان های مختلف در باب ویژگی های سبز محصولات یا خدمات آنها با ابهام روبرو بوده است، اگرچه به طرز چشمگیری گمراه کننده می باشد (چن و چانگ ۲۰۱۲؛ کالافانس و همکاران، ۱۹۹۹). بنابراین اینطور مشخص است که سازمان ها با چالش دوگانه روبرو هستند، یک مورد ایجاد محصولات دوستدار محیطی  است که بهتر از عملکرد کاربردی  محصولات سنتی عمل نکند و دومین مورد، ایجاد دیدگاه مثبت نسبت به انگیزه های برندگذاری دوستدار محیطی است.

 جهت درک و ارئه مشکل ثانویه، تحقیقات اخیر در باب بازاریابی محصولات سبز، توسعه ساختارهای تازه همانند تصویر سبز، اعتبار سبز  و رضایت سبز  و ارزش ویژه  برند سبز (GBE)  را جهت اندازه گیری نگرش خاص مشتری  نسبت به انگیزه های برندگذاری سبز، صورت داده اند ( چن ۲۰۱۰، چن  چانگ ۲۰۱۲). با این حال این ساختارهای بازاریابی  سبز جدید ، تنها ارائه دهنده  یک زیر مجموعه  از دیدگاه کلی مشتری در باب  یک برند بوده و قادر به تشریح کامل عملکرد و خرید مشتری از محصولات سبز نمی باشد ( ریوس و همکاران ۲۰۰۶؛ موراد و همکاران ۲۰۱۲). تحقیق اخیر عنوان می دارد که به احتمال نسبتاً کم مشتری نگرش های برند گذاری سنتی همانند قیمت، کیفیت و اعتبار را در باب سبز بودن برند به مخاطره می اندازد ( چن  وچانگ ۲۰۱۲)، چرا که مایل به کم کردن مشکلات آتی محیطی می باشند تا دیگر خطرهای ممکن (هندریک  و نیکولایچ ۲۰۰۴).

 در میان این عوامل، کیفیت درک شده  و اعتبار برند  دارای تأثیرات  قابل ملاحظه ای  بر تصمیم گیری خرید مشتری می باشند ( سوانی  و سوایت ۲۰۰۸؛ زایتمال ۱۹۸۸) . بعلاوه  همانند اکثر محصولات، نگرش دوستدار محیطی در راستای خطوط جدید برندها موجود می باشند ، بنابراین به  احتمال زیاد  دیدگاه حاضر مشتری از آن برند به شکل گیری دیدگاه های آنها از پیشنهادهای جدید محصولات که در برگیرنده مفهوم سبز است، کمک خواهد نمود. یکی از تفاسیر نظری ممکن  می تواند  از الگوی شبکه حافظه  مرتبط مشتق  گردد.

Abstract

A steady demand for green products from concerned consumers has led companies to introduce new product lines that match or exceed consumer environmental concerns. Nonetheless, not all the organizations were able to achieve significant returns on their investments in green products. These failures are generally attributed towards companies’ inability to overcome consumer scepticism towards the performance of functional and green attributes of their brands to generate a positive green image and green value in consumers mind. Therefore, the question arises that does the success in promoting green brand image and value depend on consumer existing perceptions about the brand quality and credibility? This study analyzes the influence of brand perceive quality and credibility on consumer perceptions towards a brand green image, green value and green equity. A theoretical model with hypothesized relationships is developed and tested to answer these research questions. Data have been collected from the consumers of electrical and electronic goods. The hypothesized relationships were tested with the help of structural equation modeling procedure. The results suggest that brand perceived quality and its overall credibility does have a significant influence on generating a greener image, green perceive value and green brand equity.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.