اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M583

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

عنوان انگلیسی:

The effects of service brand dimensions on brand loyalty

چکیده فارسی:

مقاله حاضر شرحی اصلاح شده از مدل قضاوت برند خدمات (SBV) را بکار برده است. هدف از این مطالعه ترکیب کردن خدمات وفاداری برند به عنوان یک نتیجه از ارزیابی مصرف کنندگان از انواع ابعاد برند خدمات و ارتباطات، و آزمودن تعمیم مدل اصلاح شده (SBV) در دو بخش مختلف خدمات و وضع فرهنگ است. دو مطالعه با استفاده از داده های نظرسنجی آنلاین در دو صنعت خدمات مختلف در دانمارک و نروژ (به ترتیب شرکت های هواپیمایی و بانک ها) انجام شد. یافته های پیشین که نشان می دهند که شواهد برند به طور قابل توجهی رضایت مصرف کننده، نگرش و وفاداری رفتاری نسبت به نام های تجاری خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این، برخلاف یافته های پیشین، عناصر ارتباط کنترل شده (یعنی تبلیغات و ترویج ها) هیچ تاثیری بر رضایت مشتری با نام های تجاری خدمات ندارد. با این حال، عناصر همان ارتباط به طور مستقیم و قابل توجهی ادراک مشتریات از ابعاد گوناگون برند و نگرش کلی آنها نسبت به برند را شکل می دهد.

واژگان کلیدی: برند خدمات، نگرش ها نسبت به برند، رضایت از برند، وفاداری به برند

مقدمه

   به عنوان نتیجه افزایش رقابت که بازارهای جهانی را مشخص می کند، شرکت ها تمرکز استراتژیک خود را به سمت رضایت مشتری و بقاء تغییر می دهند (گوستفسون و همکاران، ۲۰۰۵). در این رابطه، برند یک عمل اولیه است که به سازمان ها اجازه می دهد تا روابط مفید بلندمدت با مشتریان خود ایجاد کنند. بنابراین، برند سازی ارزش مشتری برتر را بوجود می آورد، که این مصرف کننده را راضی می کند و به حفظ مصرف کننده نیز کمک می کند (آکر، ۱۹۹۱؛ دی چرناتونی و مک دونالد، ۱۹۹۲). در بخش خدمات اهمیت برند سازی توسط چندین نویسنده برجسته شده است (آرورا و استونر، ۱۹۹۶؛ بری، ۲۰۰۰، برودی، ۲۰۰۹؛….)، که اتفاق نظر دارند که برندسازی به عنوان یک عامل موفقیت کلیدی برای خدمات سازمان ها می باشد و آن باید به عنوان “اساس خدمات بازاریابی در قرن ۲۱” دیده شود (بری، ۲۰۰۰).

Abstract

The present paper uses a modified version of the Service Brand Verdict (SBV) model. The objective of the study is to incorporate service brand loyalty as an ultimate dependent measure seen as the outcome of consumers’ evaluation of various service brand dimensions and communication, and test the generalizability of the modified SBV model in two different service sectors and cultural settings. Two studies using on-line survey data were conducted in Denmark and Norway in two different service industries (airlines and banks respectively). Previous findings suggesting that brand evidence significantly influences consumer satisfaction, attitude and behavioural loyalty towards service brands were confirmed. Moreover, contrary to previous findings, controlled communication elements (i.e. advertising and promotions) did not have any influence on customer satisfaction with service brands. However, the same communication elements directly and significantly shaped customers’ perceptions of the various brand dimensions and their overall attitude towards the brand.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.