اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M5

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۵

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری

عنوان انگلیسی:

Dynamic effects of business cycles on business relationships

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-b) در صنایع بسیار سبک است.

طرح/ روش شناسی/ دیدگاه – این مقاله مطالعه موردی دقیق Outotec plc ، ارائه دهنده برجسته تکنولوژی برای صنایع فلزات و معادن است.

یافته ها- این مطالعه تغییرات رابطه تجاری همانند غلبه بین بخش ها و ماهیت تعاونی و رقابتی تناوب رابطه را طی یک چرخه تجاری شناسائی می کند.

کاربردهای عملی- این بررسی روشهای معتدل سازی اثرات چرخه های تجاری را در صنایع بسیار سبک از منظر یک ارائه دهنده تکنولوژی مبتنی بر پروژه شناسائی می کند.

اصالت/ ارزش- در حالی که تعداد زیادی پژوهش اقتصادکلان در مورد چرخه ها و بررسی هائی نیز در مورد چرخه های تجاری ویژه صنعت ( صنعت- ویژه) وجود دارد، این مطالعه نمونه نادری از تحقیق ویژه کمپانی بر ابقای چرخه های تجاری است.

کلمات کلیدی : چرخه های تجاری، تجارت پروژه، مدیریت رابطه ، محیط تجاری سبک، بازاریابی تجارت با تجارت.

مقدمه

چرخه های تجاری برجسته ترین پدیده های حیات تجاری اند. این چرخه ها برای اقتصاددانان تمرین های فکری بسیار هیجان انگیزی فراهم می آورند ولی برای مدیران وشرکتها یکی از سخت ترین چالش هائی هستند که باید به منظور موفقیت و حتی بقا بر آنها غلبه کنند. بسیاری ازکمپانی های عمل کننده در بالادست زنجیره ارزش، با گردش پذیری شدید مواجه می شوند، چرا که حتی کوچکترین نوسانات بازارهای نهائی آنها منجر به چیزی می شود که اثر شلاقی نام دارد. چون تغییرات بسیار جزئی در تقاضای مشتری ، نوسانات وسیعی در طول زنجیره تامین ایجاد می نماید. این اثر، شرکت  ها را در بسیاری از صنایع دچار نوسان کرده به جای پیشرفت تدریجی رو به جلو، منجر به تغییر جهت  مسیر آنها می شود.

هر مرحله از چرخه تجاری مسائل و چالش های مدیریتی خاص خود را ایجاد می کند. علاوه بر این،نادیده انگاشتن امر بازبینی و مرور چرخه طی یک دوره شاید چند ساله آسان است چون مدیران تمایل به بقا از طریق گزارش سالیانه دارند. در هر حال، ممکن است چنین  دیدگاه های طولانی مدت،یک  جزء  ضروری توسعه شرکت های مصون از رکود باشند. تا به امروز تنها مطالعات کمی با هدف مرتبط ساختن کنترل سازمانی و استراتژی های چرخه های تجاری انجام شده است. در حالی که بازبینی و مرور ادبیات چرخه تجاری، میزان قابل توجهی از تحقیقات اقتصاد کلان را درمورد چرخه ها نشان می دهد، تنها مطالعات کمی درباره چرخه های تجاری ویژه صنعت یافت می شود. بحران های مالی اخیر منجر به ایجاد توصیف های تاریخی بسیاری درمورد “حباب”ها ی آسیب زای اقتصاد جهانی و نیز تحقیقات زیادی در بخش مالی شده است. درهرحال پژوهش های ویژه کمپانی درمورد احیا در مواجهه با چرخه های اقتصادی که ممکن است چالش های مدیریتی حقیقی را آشکار سازند همچنان کمیاب هستند.

این مقاله از دیدگاه مدیریت ارشد ارائه دهنده تکنولوژی، به مطالعه پویایی روابط تجاری در چرخه های تجاری می پردازد. از نقطه نظر مدیریتی، چرخه های تجاری، پدیده های اقتصادی عینی ای نیستند که ازدید ناظران خود دور باشند. از سوی دیگر، برای درک صحیح آنها، شناخت ترکیبی ویژه تری از صنعت و بازیگران  زنجیره ارزش آن  مورد نیاز است. هدف از این مطالعه شناسایی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت  با تجارت در صنایع بسیار سبک است.

Abstract:

Purpose – The aim of this paper is to identify the effects of business cycles on industrial business‐to‐business relationships within extremely volatile industries. Design/methodology/approach – The paper is an in‐depth case study on Outotec plc, a leading provider of technologies for the mining and metal industries. Findings – The study identifies the changes in a business relationship during a business cycle as the dominance between the parties and the cooperative and the competitive nature of the relationship alternate. Practical implications – The study identifies ways to smooth the effects of business cycles in extremely volatile industries from the viewpoint of a project‐based technology provider. Originality/value – While a significant amount of macroeconomic research on cycles and a few studies on industry‐specific business cycles can be found, this study is a rare example of company‐specific research on surviving business cycles.

Keywords: Business cycles, Project business, Relationship management, Volatile business environment, Business‐to‐business marketing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.