اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر اتخاذ بانکداری همراه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M934

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Journal of Retailing and Consumer Services

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  چگونه روش های تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر اتخاذ بانکداری همراه کمک می کند

عنوان کامل انگلیسی:

How do electronic word of mouth practices contribute to mobile banking adoption

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M934)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

بانکداری همراه (m-banking) سریع الرشدترین و مقرون به صرفه ترین کانال برای ارائه خدمات بانکی است. تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (eWOM) نقش مهمی در موفقیت تجارت الکترونیکی دارد. بنابراین ، هدف اصلی از این مطالعه ، بررسی سازوکارهای میانجی گر تعدیل شده برای افزایش رفتار اتخاذ بانکداری همراه از طریق محرک های مثبت eWOM با استفاده از الگوی احتمال موشکافی (ELM) می باشد. کیفیت استدلال ، ظرفیت ، ثبات و حجم در محرک های eWOM در نظر گرفته شده است ، و مدل مفهومی نیز شامل اعتماد اولیه به بانکداری همراه به عنوان یک میانجی گر و مشارکت مصرف کننده در بانکداری همراه به عنوان یک تعدیل کننده بود. در مجموع ۱۱۵۳ نظرسنجی قابل استفاده از طریق کاربران هندی وب سایت های شبکه های اجتماعی برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از میان عوامل محرک ، کیفیت استدلال ، ظرفیت و ثبات ، تمایل به استفاده از بانکداری همراه را افزایش می دهند. این تأثیرات با میانجی گری اعتماد اولیه در بانکداری همراه انجام شد. اثرات میانجی اعتماد اولیه بین ظرفیت و قصد بر اساس مشارکت کم یا زیاد مصرف کنندگان در بانکداری همراه متفاوت است. این یافته ها به ادبیات ارتباطات بازاریابی ، به ویژه در زمینه تحقیقات eWOM و نظریه ELM کمک بسیاری می کند. در عمل ، این مطالعه چندین پیشنهاد به بانک ها در مورد چگونگی استفاده از eWOM مثبت برای تحریک مصرف کنندگان به منظور استفاده از بانکداری همراه ارائه می دهد.

واژه‌های کلیدی: بانکداری همراه ، تبلیغات دهان به دهان الکترونیک ، الگوی احتمال موشکافی ، میانجی گر تعدیل شده ، اعتماد اولیه

۱.مقدمه

توسعه فناوری اطلاعات ، مؤسسات مالی را برای ایجاد تحولات اساسی در مدل های ارائه خدمات خود توانمند کرده است(Shaikh and Karjaluoto, 2015; Shankar and Jebarajakirthy, 2019). موسسات مالی ، به ویژه بانک ها ، انواع مختلفی از روش های الکترونیکی نوآورانه را برای برآوردن انتظارات مصرف کننده و حفظ مزیت رقابتی عرضه می کنند(Wessels and Drennan, 2010).   در کنار شعب فیزیکی بانکداری، بانکها انواع مختلفی از روش های جایگزین مانند دستگاه های خودپرداز ، بانکداری آنلاین و بانکداری همراه (m-banking) را برای ارائه خدمات بانکی خود ارائه می دهند. در میان تمامی پلتفرم های ارائه دهنده خدمات جدید ، بانکداری همراه به عنوان مقرون به صرفه ترین و کارآمد ترین روش برای ارائه خدمات بانکی پدیدار شده است (Moser، ۲۰۱۵). اگرچه خدمات بانکداری همراه چندین خدمت منحصر به فرد را در اختیار کاربران قرار می دهد ، میزان پذیرش بانکداری همراه کمتر از حد انتظار است (Moser، ۲۰۱۵؛ Shaikh and Karjaluoto، ۲۰۱۵) و هنوز در مراحل اولیه اتخاذ و استفاده قرار دارد (Mullan et al., 2017). علی رغم تعداد رو به رشد کاربران بانکداری همراه ، در سطح جهانی فقط ۱۵٪ از کل کاربران تلفن های هوشمند از بانکداری همراه استفاده می کنند (Juniper Research، ۲۰۱۳؛ Shaikh and Karjaluoto، ۲۰۱۵)…

۹.نتیجه گیری

  بانکداری همراه یک پلتفرم نوظهور در زمینه ارائه خدمات در صنعت خدمات مالی است و محرک های مثبت eWOM می توانند نقش مهمی در تقویت تمایل به اتخاذ بانکداری همراه داشته باشند. بر اساس نظریه ELM ، یک مدل میانجی گر تعدیل شده جامع ارائه شده است که شامل اعتماد اولیه به عنوان میانجی گر و مشارکت مصرف کننده به عنوان یک تعدیل کننده برای بررسی تأثیر محرک های مثبت eWOM بر تمایل به اتخاذ بانکداری همراه می باشد…

Abstract

Mobile banking (m-banking) is the fastest growing and most cost-effective channel for delivering banking services. Electronic word of mouth (eWOM) plays a crucial role in the success of e-commerce. Therefore, the main purpose of this study is to investigate a comprehensive moderated mediated mechanism for enhancing mbanking adoption behavior through positive eWOM triggers using the elaboration likelihood model (ELM). Argument Quality, valence, consistency and volume were considered eWOM triggers, and the conceptual model also included initial trust in m-banking as a mediator and consumer involvement in m-banking as a moderator. A total of 1153 useable surveys completed by the Indian users of social networking websites were used for analysis. The findings showed that of the triggers, argument quality, valence, and consistency enhance intention to adopt m-banking. These effects were mediated by initial trust in m-banking. The mediation effects of initial trust between valence – Intention varied between high and low consumer involvement in m-banking. These findings make several contributions to the literature on marketing communication, particularly to eWOM research and ELM theory. Practically, this study provides several recommendations to banks about how to use positive eWOM for motivating consumers to adopt m-banking.

Keywords: Mobile banking, Electronic word of mouth ,Elaboration likelihood model ,Moderated mediation ,Initial trust

۱.Introduction

Information technology development has enabled financial institutions to revolutionize their service delivery patterns (Shaikh and Karjaluoto, 2015; Shankar and Jebarajakirthy, 2019). Financial institutions, especially banks, offer a variety of innovative electronic channels for satisfying consumer expectations and for maintaining competitive advantage (Wessels and Drennan, 2010). Along with physical branch banking, banks offer a variety of substitute channels, such as ATMs, online banking, and mobile banking (m-banking) to provide their banking services. Among all new service delivery platforms, mbanking has emerged as the most cost effective and efficient channel for delivering banking services (Moser, 2015). Although m-banking services provide several unique services to users, the adoption rate of mbanking is below the expectation (Moser, 2015; Shaikh and Karjaluoto, 2015) and still parked in the early phase of adoption (Mullan et al., 2017). Despite the increasing number of m-banking users, globally it has been subscribed by only 15% of total smartphone users (Juniper Research, 2013; Shaikh and Karjaluoto, 2015)…

۹.Conclusion

 M-banking is an emerging service delivery platform in the financial services industry, and positive eWOM triggers can play an important role in enhancing the intention to adopt m-banking. With the underpinnings of the ELM theory, a comprehensive moderated mediated model has been proposed including initial trust as a mediator and consumer involvement as a moderator to explore the impact of positive eWOM triggers on m-banking adoption intention. Although the effects of eWOM triggers on the intention to purchase or adopt has been shown investigated in the context of other products or services, the literature does not show how positive eWOM triggers impact adoption intention via a moderated mediation mechanism. The results indicated that of the eWOM triggers, argument quality, valence, and consistency significantly enhance intention to adopt m-banking. Initial trust mediates the association between these eWOM triggers and m-banking adoption intention. The mediation effects of initial trust on the association between valence and m-banking adoption intention is significantly moderated by consumer involvement in m-banking. The findings of the study contribute to the marketing communication literature, particularly eWOM literature as well as to ELM theory and provide several recommendations to banks about how to use positive eWOM to encourage consumers to adopt m-banking services…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت با ترجمه

مقالات ۲۰۲۰ مدیریت بازرگانی

مقالات ۲۰۲۰ بازاریابی و تبلیغات

مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۰ تجارت الکترونیک

مقالات ۲۰۲۰ بانکداری