اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M251

سال نشر: ۲۰۰۵

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Journal of Intellectual Capital

نوع مقاله: مفهومی (Conceptual)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سرمایه سازمانی به عنوان مزیت رقابتی سازمان

عنوان انگلیسی:

Organizational capital as competitive advantage of the firm

چکیده فارسی:

عناصری که سرمایه سازمان یا سرمایه شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب فرهنگ ، ساختار و یادگیری سازمانی آن هستند ، می توانند یک منبع مزیت رقابتی باشند. این مقاله تلاشی است برای ارزیابی سرمایه سازمانی از دیدگاه مبتنی بر منبع . مقاله حاضر ، یک چارچوب مفهومی است که از بررسی گسترده در مورد ادبیات آن ، یک چارچوب ارزیابی برای سرمایه معنوی توسعه داده می شود. بوسیله این چارچوب ، سرمایه سازمانی می تواند به عنوان مجموعه ای از : داراییهای ارزشمند که به سختی تقلید ، جایگزین و منتقل می شوند ، با یک عمر مفید طولانی و بهره وری محتمل ، ترسیم شود. توسعه چنین چارچوب ارزیابی ، امکان بررسی بیشتر درباره اجزای دیگر سرمایه معنوی سازمان را فراهم نموده و پلی را بین ادبیات متمرکز بر دیدگاه مبتنی بر منبع و دارایی های نامشهود یا سرمایه معنوی ایجاد می نماید.

کلید واژگان: مدیریت نیروی انسانی، سرمایه فکری، مدیریت دارایی، ساختارهای سازمانی، مزیت رقابتی

مقدمه

منشا دیدگاه مبتنی بر منبع (RBV) مزیت رقابتی ، به عنوان یک جریان تحقیقی ، می تواند به سال ۱۹۸۴ و به چاپ مقاله معروف ورنرفلت(۱۹۸۴) برگردد. از آن موقع به بعد ، با کمکهای محققان مختلف (بارنی ، ۱۹۹۱ ؛ گرانت ، ۱۹۹۱ ؛ پتراف ، ۱۹۹۳ ؛ آمیت و شومیکر ، ۱۹۹۳ ؛ بلک و بوال ، ۱۹۹۴ ؛ تیس و دیگران ، ۱۹۹۷) ، این تئوری توسعه یافت . این تئوری از طریق دو اصل اساسی حمایت می شود. موضوع اولین اصل این است که منابع طبیعی به طور غیریکنواخت بین سازمانها توزیع می شود و این ، تفاوتهای عملکرد سازمان را توضیح می دهد.

 دومین اصل بیان می دارد که مالکیت یا کنترل منابع و قابلیتهای ممتاز به شرکت امکان حفظ مزیت رقابتی را می دهد. این اصل دوم ، از تخریب یک استراتژی مبتنی بر منبع توسط رقبا جلوگیری می کند . این وضعیت زمانی آشکار می شود که سازمان ، منابع و قابلیتها را با ویژگی هایی کنترل کند که تقلید از آنها سخت بوده و نارسایی در بازار وجود داشته باشد(لیپمن و دوملت ، ۱۹۸۲ ؛ بارنی ، ۱۹۸۶ ؛ ۱۹۹۱ ؛ پتراف ، ۱۹۹۳ ؛ گرانت ، ۱۹۹۱ ؛ پریم و بوتلر ، ۲۰۰۱).

Abstract:

Purpose

– The elements that constitute the organizational capital or capital of the firm, namely its culture, structure, organizational learning, can be a source of competitive advantage. This paper is an attempt to assess organizational capital from the resource‐based view.

Design/methodology/approach

– From an extensive literature review, an assessment framework for intellectual capital is developed.

Findings

– By means of this framework organizational capital can be depicted as a set of: valuable assets; difficult to imitate; to replace; to transfer; with a prolonged life expectancy; and with a feasible rent appropriation.

Originality/value

– Building of such an evaluation framework allows further research about other components of the intellectual capital of the firm, bridging the literatures focused on the resource‐based view and on intangible assets or intellectual capital.

Keywords: Human resource management, Intellectual capital, Asset management, Organizational structures, Competitive advantage

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.