اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M497

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFID: یک مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Supply chain management with lean production and RFID application: A case study

چکیده فارسی:

این مطالعه شامل تولید ناب و تکنولوژی های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) برای بهتر کردن کارایی و اثربخشی مدیریت زنجیره تامین است. در این مطالعه، یک زنجیره تامین سه لایه ای مربوط به قطعات یدکی با حمل و نقل ناکارا، عملیات های ذخیره سازی و بازیابی مورد بررسی قرار گرفته است. ترسیم جریان ارزش (VSM) برای ترسیم مسیردهی وضعیت فعلی و مسیردهی وضعیت آینده (با تولید ناب و RFID) با گردش مواد، اطلاعات، و زمان مورد استفاده قرار گرفته است. آزمایشات ابتدایی نشان داد که زمان کلی عملیات      می تواند تا ۸۱% از مراحل فعلی تا آتی با استفاده از یکپارچه کردن RFID و ناب بودن ذخیره شود. بعلاوه، ذخیره سازی در زمان عملیات کلی، می تواند تا ۸۹% بوسیله انبارهای متقاطع افزایش یابد. بعلاوه، با استفاده از تکنولوژی RFID، هزینه نیروی کار مادامی که ظرفیت خدمت دهی فعلی در بین اعضا در زنجیره ارزش مورد مطالعه ما باقی است، می تواند بطور معنی داری کاهش یابد. تحلیل برگشت سرمایه نشان داد که روش پیشنهادشده هم اثربخش است و هم امکان پذیر.

مقدمه

رقابت ذاتی شرکت ها را مجبور می کند که مطمئن شوند که تقاضای مشتری تا حد ممکن با پایین ترین هزینه جواب داده می شود. بنابراین، شرکت ها تلاش می کنند تا راه حل های جدید را برای بهبود کیفیت زنجیره ارزششان و همزمان کاهش هزینه های عملیاتیشان ایجاد کنند. در دهه های اخیر، تکنولوژی های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) توجهات زیادی را بخود جلب کرده اند (ساراک، ابسی، و داوزر- پیرز، ۲۰۰۸). همین طورف RFID بعنوان یک تکنولوژی مهم برای انقلابی کردن یک حیطه وسیع از کاربردهای مدیریت زنجیره تامین پدیدار شده است. سازمانهای زیادی در حال برنامه ریزی هستند، یا در حال حاضر RFID را در عملیاتهایشان به منظور بدست آوردن منفعت از کسب و کارهای اتوماسیون شده تر و کاراتر پذیرفته اند (شنگ، زیدالی، میتروکوتسا، و مامار، ۲۰۱۱).

تولید ناب بوسیله تویوتا تحت نامهای “سیستم تولید تویوتا (TPS)”، یا “تولید بهنگام (JIT)” در سالهای دهه ۱۹۶۰ معرفی شد (برون و میفورد، ۲۰۰۴؛ ریچهارت و هولوگ، ۲۰۰۷؛ تاج، ۲۰۰۸؛ وو، ۲۰۰۳). تولید بهنگام قصد دارد که ضایعات را حذف کند و تولیدشان را بوسیله استفاده از یک رویکرد بهبود مداوم بهتر کند، که شامل نگهداری فقط موجودی های لازم و نیز کاهش زمان های راه اندازی برای کاهش زمان های تاخیر، کاهش طول صف ها، و اندازه دسته ها برای رسیدن به کمترین میزان هزینه ها می باشد. تولید ناب به یکپارچه سازی ابزارهای متنوع در سیستم تولید و زنجیره تامین کمک می کند و روی حذف ضایعات تمرکز می کند تا هزینه ها کاهش یابند، کیفیت بهبود یابد، و زمان انتظار  کم شود، موجودی کم شود، و ازکارافتادگی تجهیزات هم کم شود. شرکت های متعددی تولید ناب را برای بهبود بهره وری و رقابت در طی قرن های اخیر بکار گرفته اند.

Abstract

This study applies lean production and radio frequency identification (RFID) technologies to improve the efficiency and effectiveness of supply chain management. In this study, a three-tier spare parts supply chain with inefficient transportation, storage and retrieval operations is investigated. Value Stream Mapping (VSM) is used to draw current state mapping and future state mapping (with lean production and RFID) with material, information, and time flows. Preliminary experiments showed that the total operation time can be saved by 81% from current stage to future stage with the integration of RFID and lean. Moreover, the saving in total operation time can be enhanced to 89% with cross docking. In addition, utilizing RFID technology, the cost of labors can be significantly reduced while maintaining current service capacity at the members in the studied supply chain. Return-on-investment (ROI) analysis shows that the proposed method is both effective and feasible.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.