اطلاعیه

مقاله ترجمه شده طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M22

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده طراحی معماری هماهنگ سازی پویا و برنامه جنبی زنجیره تأمین چابک

عنوان انگلیسی:

The Design of Dynamic Coordination Architecture and Supporting Platform for Agile Supply Chain

چکیده فارسی:

یکپارچگی پویای زنجیره تأمین چابک مبتنی بر صورت بندی و فروپاشی سریع بازسازی و تنظیم است. یکپارچگی زنجیرۀ تأمین چابک می تواند مکانیسم هماهنگی بین شرکت ها و رابطۀ تأمین – تقاضا راارتقاء دهد، اطلاعات مستقیم بازار و کانالهای فروش گسترده را تأمین کند و کارآیی کلی شرکت ها راارتقاء دهد.همکنشی پویای زنجیرۀ تأمین چابک عامل مهمی است که پیشرفتش و سرویسهای شبکه مبتنی بر کاغذ براساس چارچوبی برای همفکری پویا را محدود می کند، و از سیستم استفاده کرد تا برنامه خدمات دانش را به قصد استفادۀ بهتر از دانش زنجیرۀ تأمین چابکطراحی کند تا برای شرکت ها، مزایایی را به ارمغان آورد.

کلمات کلیدی : زنجیره تامین چابک – خدمات وب – SOA; SOAP

مقدمه

با ورود به قرن ۲۱، با توجه به توسعۀ سریع جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی اطلاعات، رقابت بین شرکت ها شدیدتر شده است، همکاری های چندملیتی و منطقه ای در حال افزایش و قوی تر شدن هستند. محیط پیرامونی تحت چنین شرایطی چالش جدیدی را پیشاروی مدیریت زنجیرۀ تأمین سنتی قرار می دهد، زنجیرۀ تأمین سنتی نمی تواند با تغییرات سریع محیط بیرونی و درونی تطبیق یابد و تعداد شرکت های همکاری کننده را محدود می کند.در مقایسه با زنجیرۀ تأمین سنتی، زنجیرۀ تأمین چابک مبتنی بر خدمات، مزیت هایی چون معماری، پویایی، چابکی و توسعۀ شرکتی راضی کننده تر را دارد.این مقاله همکاری پویای زنجیرۀ تأمین چابک که مبتنی بر سرویس های شبکه است و چارچوب پشتیبانی سرویس زنجیرۀ تأمین چابک مبتنی بر سرویس وب را طراحی می کند، را بررسی می کند.

این مقاله، سرویس دانش در زنجیرۀ تأمین چابک را به این صورت تعریف می کند:از همۀ انواع منابع اطلاعات غالب و نهان و اخذ دانش لحظه ای در اعضای زنجیره تأمین چابک، زنجیره تأمین چابک منابع اطلاعات پویای ارزشمندی را ابداع می کند که چارچوب خدمات دانش را به اشتراک می گذارد و پشتیبانی عقلانی متنوع و خدمات هوشمندانه ای از سرویسهای با ارزش افزودۀ بالا برای اعضاء را فراهم می آورد. هدف این مقاله این است که این موضوع را بررسی کند که چگونه مشکل پویایی هماهنگی زنجیره تامین چابک را ارتقاء دهد و مدل چارچوبی مناسبی از سرویس دانش را برای اعضای زنجیرۀ تأمین چابک از طریق هویت شخص ثالث تحت محیط های مختلف طراحی کند.

Abstract

Agile Supply Chain Dynamic Alliance based on the formation and rapid disintegration of the reconstruction and adjustment. Integrity of the agile supply chain can improve the coordination mechanism between enterprises and the supply-demand relationship, provide direct market information and extensive sales channels and improve overall efficiency of enterprises. Agile Supply Chain Dynamic synergy is an important factor restricting its development, the paper based Web services on the basis of a framework for dynamic collaboration, and used the system to design knowledge service platform in order to better use of knowledge of agile supply chain to win advantage for enterprises.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.