اطلاعیه

مقاله انگلیسی حمایت های سلبریتی ها (افراد مشهور) در بازاریابی مقصد

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: m1052

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  حمایت های سلبریتی ها (افراد مشهور) در بازاریابی مقصد: تحقیقات سه کشور

عنوان کامل انگلیسی:

Celebrity endorsements in destination marketing: A three country investigation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1052)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

مطالعه حاضر پژوهش های مرتبط با نقش حمایت های افراد مشهور در بازاریابی مقصد ،با بررسی جنبه های مختلف تاثیر حمایت سلبریتی ها در بازاریابی مقصد بر مصرف کننده را توسعه می دهد. به طور خاص ، از نظریه های اعتبار منبع ، تجانس ، هویت اجتماعی و جهان شهر گرایی مصرف کننده برای طرح سوالات تحقیق استفاده شد که این سوالات تأثیر نسبی تبلیغات گردشگری مورد تأیید سلبریتی ها را در برابر تبلیغات کلی و  بر اساس شرایط حدی حاکم بر همان نوع مقصد (محلی / جهانی) ، کشور مبدا سلبریتی و فاکتورهای سطح مصرف کننده بررسی می کنند. سوالات تحقیق با استفاده از چهار مطالعه تجربی بررسی می شوند. چهار آزمایش مشابه در سه کشور با زمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی برای افزایش تعمیم پذیری با تعداد نمونه ترکیبی ۱۰۷۳ پاسخ دهنده انجام شد. یافته های اصلی نشان داد که حمایت افراد مشهور برای تبلیغات مقصد موثر است. تفاوت معناداری بین کشورها از نظر تاثیر حمایت سلبریتی ها بر مصرف کننده  بسته به انتخاب نوع سلبریتی (محلی یا جهانی) و نوع مقصد (یعنی داخلی یا بین المللی) مشاهده شد. این تأثیرات از طریق جهان شهر گرایی مصرف کننده تعدیل می شود. این مطالعه مفاهیم نظری و مدیریتی متعددی دارد.

واژه های کلیدی: حمایت سلبریتی ها ، بازاریابی مقصد ، تبلیغات مقصد ، بررسی چند کشور ، طرح تجربی

۱.مقدمه

پدیده ی استفاده از حمایت افراد مشهور برای بازاریابی و تبلیغات محصولات بیش از یک قرن قدمت دارد (اردوغان ، ۱۹۹۹) به طوری که از حمایت افراد مشهور برای تبلیغ محصولات ، خدمات و ایده ها استفاده می شود (نول و ماتس، ۲۰۱۷؛ پارک و از ییم، ۲۰۲۰؛ چیملپفنیگ و هانت، ۲۰۲۰). اخیراً ، بازاریابان مقصد به این جریان پیوسته اند و از افراد مشهور برای تبلیغ مقصد خود به گردشگران داخلی و بین المللی استفاده می کنند. تایید کننده های مشهور برند مقصد ، که به عنوان سفیران گردشگری نیز شناخته می شوند ، به دلیل جذابیت جهانی خود در بازارهای مهم توریستی انتخاب می شوند و اغلب از مهمترین کمپین های بازاریابی هستند (ون در وین ، ۲۰۰۹ ؛ ون در وین و سونگ ، ۲۰۱۰). سلبریتی ها می توانند با توجه به یک چشم انداز و رفتارهای سفر بعدی ، نقش مهمی در روند انتخاب مقصد ایفا کنند(گلوور، ۲۰۰۹؛ تنگ و چن، ۲۰۲۰) …

۸.خلاصه نتایج

  در این بخش ، نتایج حاصل از هر چهار مطالعه و فرضیه های مربوطه به طور خلاصه بیان می شود. هدف از مطالعه ۱ این بود که آیا استفاده از افراد مشهور در تبلیغات در مقایسه با یک تبلیغ کلی گردشگری بدون در نظر گرفتن فرهنگ کشور در بازاریابی مقصد موثرتر خواهد بود یا خیر  (H1a-c). تمام فرضیه ها تایید شدند و نتایج نشان می دهد که تبلیغات مورد تأیید افراد مشهور باعث ایجاد نگرش مطلوب تری نسبت به تبلیغات (شناختی و عاطفی) می شود، نگرش نسبت به مقصد و قصد بازدید در مقایسه با تبلیغات کلی  مطلوب تر بود …

Abstract

The present study extends research on the role of celebrity endorsements in destination marketing by exploring various facets of the effect of celebrity endorsements in destination marketing on the consumer. More specifically, theories of source credibility, congruence, social identity and consumer cosmopolitanism, are used to build research questions that investigate the relative effectiveness of a celebrity endorsed tourism advertisement vis a vis a generic advertisement and the boundary conditions governing the same such as destination type (local/global), celebrity country of origin and consumer level factors. The research questions are addressed using four experimental studies in sequence. The same four experiments are run in three countries with different sociocultural backgrounds to enhance generalization, with a combined sample size of 1073 respondents. Major findings suggest that a celebrity endorser is effective for a destination advertisement. Significant cross-country differences were observed in consumer affect depending on the choice of celebrity (local or global) and the destination type (i.e., domestic or international). The effects are also moderated by consumer cosmopolitanism. The study has multiple theoretical and managerial implications.

Keywords: Celebrity endorsements, Destination marketing, Destination advertising, Multi-country exploration, Experimental design

۱.Introduction

 Celebrity endorsements for marketing and product promotion is a century-old phenomenon (Erdogan, 1999) and celebrity endorsers have been used by marketers to promote products, services and ideas (Knoll and Matthes, 2017; Park and Yim, 2020; Schimmelpfennig and Hunt, 2020). Recently, destination marketers have joined the bandwagon and are using celebrities to promote their destinations to both domestic and international tourists. Celebrity endorsers of a destination brand, also known as tourism ambassadors, are selected for their universal appeal across key visitor markets and are often the highlight of marketing campaigns (van der Veen, 2009; van der Veen and Song, 2010). Celebrity endorsers can play an important role in selection processes of a destination by a prospect and subsequent travel behavior (Glover, 2009; Teng & Chen, 2020)…

۸.Summary of results

 In this section, the results from all the four studies and the related hypotheses are summarized. The objective of study 1 was to establish whether a celebrity endorser would be more effective in destination marketing compared to a generic tourism advertisement irrespective of country culture (H1a-c). Support for all the hypotheses were observed as the celebrity endorsed advertisement was found to generate more favorable attitudes towards the advertisement (both cognitive and affective); attitudes towards the destination and visit intentions compared to a generic advertisement…

۶.Conclusion

 This study focused on sustainable marketing and support for sustainable businesses. Using Lunde’s five-dimensional GREEN framework, results using large-scale sampling in the US suggested that consumers’ nature-based values have the most positive influence on consumers’ support for sustainable businesses. Attitude toward firm benevolence and concern about the ethicality of firms followed in the strength of relationship for predicting support for sustainable businesses…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس مدیریت بازرگانی با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی بازاریابی و تبلیغات با ترجمه

دانلود رایگان مقالات انگلیسی مدیریت رفتار مشتری با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت گردشگری با ترجمه