اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر افشاء اطلاعات بر رفتار خرید مصرف کننده در پلتفرم اقتصاد اشتراکی Airbnb

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۲۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1020

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تأثیر افشاء اطلاعات بر رفتار خرید مصرف کننده در پلتفرم اقتصاد اشتراکی Airbnb

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of information disclosure on consumer purchase behavior on sharing economy platform Airbnb

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1020)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مطالعه نقش افشاء اطلاعات را در تأثیرگذاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان در بستر اقتصاد اشتراکی  Airbnb از طریق شواهد تجربی از هشت شهر اصلی ایالات متحده ، بررسی می کنیم. ما افشاء اطلاعات را از چهار جنبه آنالیز می کنیم – یعنی ، چه اطلاعاتی (یعنی محتوای اطلاعات) ، از کجا (یعنی منبع اطلاعات) ، در چه چارچوبی (چارچوب ارائه اطلاعات) و چه مقدار (مقدار اطلاعات). ما تاثیر هر سه منبع اطلاعاتی – ارائه دهندگان ، پلتفرم و مصرف کنندگان متناظر – را در رفتار خرید مصرف کننده بررسی کردیم. با توجه به اطلاعات پست شده توسط ارائه دهندگان ، ما یک رابطه واگرا بین اطلاعات اتاق ها (یعنی تعداد عکس ها و طول توضیحات) و رفتار خرید مصرف کننده یافتیم. با این حال ، هیچ رابطه معناداری بین توصیف خود ارائه دهندگان (متن و عکس) و رفتار خرید مصرف کننده وجود ندارد. با توجه به اطلاعات پست شده توسط پلتفرم ، هم پیشنهادات تصدیق شده توسط پلتفرم و هم اطلاعات ارائه کننده به صورت مثبت بر رفتار خرید مصرف کننده تأثیر می گذارد. از نظر تعامل اطلاعات بین ارائه دهنده و مصرف کننده ، نرخ پاسخگویی بالا و سرعت پاسخگویی سریع ارائه دهندگان موجب بهبود رفتار خرید مصرف کننده می شود. با این حال ، ایجاد ارتباط با پروفایل های رسانه های اجتماعیِ ارائه دهندگان بر رفتار خرید مصرف کنندگان تأثیر منفی می گذارد. با توجه به  اطلاعات مصرف کنندگان همتا ، دریافتیم اگرچه رتبه بندی کلی مصرف کنندگان بر رفتار خرید مصرف کننده تأثیر مثبت می گذارد ، اما وقتی رتبه بندی از محدوده های خاص فراتر رود ، این تاثیرات کاهش می یابد. مطالعه ما مفاهیمی را برای مالکان پلتفرم ها برای بهینه سازی لایه ارائه اطلاعات به طور مستقیم از طریق طراحی پلتفرم یا به طور غیر مستقیم از طریق راهنمایی برای افشاء اطلاعات ارائه دهندگان به منظور تسهیل جستجوی اطلاعات برای مصرف کنندگان و کاهش ریسک درک شده خرید ، افزایش اعتماد به ارائه دهندگان و پلتفرم ها و در نتیجه بهبود رفتار و قصد خرید، ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: اقتصاد اشتراکی ، افشاء اطلاعات ، رفتار خرید مصرف کننده ، اقتصاد پلتفرم

۱.مقدمه

در دهه گذشته اقتصاد اشتراکی ، که به عنوان مصرف اشتراکی نیز شناخته می شود ، در حال رشد و توسعه سریع در سطح جهان است. مصرف کنندگان به جای خرید و تملک محصولات / خدمات ، به دنبال اجاره منابع کم مصرف از صاحبان منابع هستند. از این رو ، اقتصاد اشتراکی فرصت هایی را برای تأمین کنندگان فراهم می کند تا ظرفیت های خود را بازتعریف و ارائه کنند (ماتزلر و همکاران.، ۲۰۱۵). اقتصاد اشتراکی بازتاب دهنده ارزش های نوآورانه ای است که راه حل های جدیدی برای مسائل موجود با نوآوری در فن آوری ایجاد می کند (ویسنجیک و همکاران ، ۲۰۱۷)  مثلا در بسترهای اشتراک گذاری خودرو (به عنوان مثال ، Uber و Lyft) ، بسترهای اشتراک اقامتگاه (به عنوان مثال ، Airbnb) ، بسترهای اشتراک فضای اداری (به عنوان مثال ، LiquidSpace) ، بسترهای اشتراک ابزار حمل و نقل (به عنوان مثال ، Zipcar) ، بسترهای اشتراک فضای پارکینگ (به عنوان مثال ، JustPark) ، و قالب های دیگر مانند StyleLend برای به اشتراک گذاری لباس های برند (بن جعفر و همکاران.، ۲۰۱۹).

Abstract

Via the empirical evidences from Airbnb from eight major cities in U.S., we examine the role of information disclosure in influencing consumers’ purchase behavior on this sharing economy platform. We analyze information disclosure from four aspects – namely, what information (i.e., information content), from where (i.e., information source), in what format (information presentation format), and how much (the quantity of information). We find all three information sources – providers, platform, and peer consumers – influence consumer purchase behavior. Regarding information posted by providers, we find a concave relationship between room information (i.e. the number of photos and the length of description) and consumer purchase behavior. However, no significant relationship between providers’ self-description (texts and photos) and consumer purchase behavior is found. Regarding information posted by platform, both the recommendation from platform and provider verification information positively influence consumer purchase behavior. For provider-consumer interactions information, the providers’ high response rate and fast response speed enhance consumer purchase behavior. However, providing connections to providers’ social media profiles negatively influences consumers’ purchasing behavior. Regarding the information from peer consumers, we find although consumers’ overall ratings positively affect consumer purchase behavior, such influence diminishes when the ratings exceed certain thresholds. Our study provides implications for platform owners to optimize information presentation layout directly through the platform design or indirectly through the guidance to the providers’ information disclosure to facilitate consumers’ information search and acquisition to reduce the perceived risk, enhance trust on providers and the platform, and thus enhance their purchase intention and behavior.

Keywords: Sharing economy, Information disclosure, Consumer purchase behavior, Platform economy

۱.Introduction

Sharing economy, also known as collaborative consumption, is burgeoning and fast developing world-wide in the past decade. Instead of buying and owning products/service capacity, consumers seek to lease under-utilized resources from resource owners. Hence, sharing economy provides opportunities for suppliers to redefine and distribute their offerings (Matzler et al., 2015). Sharing economy reflects the novelty value driver that generates new solutions to existing problems with technology innovation (Visnjic et al., 2017) in ride-sharing platforms (e.g., Uber and Lyft), accommodation-sharing platforms (e.g., Airbnb), office space-sharing platforms (e.g., LiquidSpace), transportation tool sharing platforms (e.g., Zipcar), parking space sharing platforms (e.g., JustPark), and other formats such as StyleLend for designer clothing sharing (Benjaafar et al., 2019).

۷.Conclusions and extensions

 With the background of rapid development of information technology, platform economy, and consumers’ adoption of sharing economy, this study examines the role of information disclosure in influencing consumers’ purchase behavior in sharing economy. This study analyzes information disclosure from four aspects – namely, what information (i. e., information content), from where (i.e., information source), in what format (information presentation format), and how much (the quantity of information). We aim to find whether the above four aspects of information influence consumers’ purchase behavior in sharing economy, if yes, what is the mechanism of such influence?

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت ۲۰۲۱

مقالات مدیریت بازرگانی ۲۰۲۱

مقالات بازاریابی ۲۰۲۱

مقالات رشته اقتصاد ۲۰۲۱

مقالات مدیریت گردشگری ۲۰۲۱

مقالات رفتار مشتری ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ فناوری اطلاعات

مقالات ۲۰۲۱ تجارت الکترونیک

مقالات ۲۰۲۱ درباره افشا اطلاعات