پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت دولتی 2018 | مقاله بیس مدیریت دولتی 2018 - 2019

مقاله بیس مدیریت دولتی و مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دولتی 2018 و 2017 در این لیست موجود می باشد به زودی مقالات ترجمه شده مدیریت دولتی 2019 به لیست اضافه خواهد شد

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت دولتی بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی 2018 : اختصاص منابع انسانی در سازمان هاي تحت شرایط بحران
 2. مقاله ترجمه شده  2018 : سازگاري سیستم هاي دانش سازمانی و مدیریت دانش براي بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد
 3. مقاله ترجمه شده 2018 : انگیزش سازمانی، رضایت شغلی کارکنان و عملکرد سازمانی
 4. مقاله ترجمه شده 2018 : تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان
 5. مقاله ترجمه شده 2018 : حساسیت های بازار کار، سرمایه گذاری و جریان سرمایه
 6. مقاله ترجمه شده 2018: مسئولیت اجتماعی شرکت و ساختار مشوق های مدیرعامل
 7. مقاله انگلیسی 2018 : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای بدیهی از طریق حسابداری تعهدی
 8. مقاله ترجمه شده 2018 : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت
 9. مقاله انگلیسی 2018 : عدم تقارن نرخ واقعی ارز و فقر : نقش کمک های مالی
 10. مقاله ترجمه شده 2018 : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی
 11. مقاله ترجمه شده 2018 : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات
 12. مقاله ترجمه شده 2018 : ارزش حسابرسی بخش عمومی: ادبیات و تاریخچه
 13. مقاله انگلیسی 2018 : عوامل تعیین کننده رضایت شغلی و عملکرد دریانوردان
 14.  مقاله انگلیسی ترجمه شده 2018 : سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ 
 15. مقاله ترجمه شده 2018 : جهت گیری استراتژیک مدیریت دانش و ایجاد ارزش
 16. مقاله انگلیسی 2018 : برنامه ریزی استراتژیک نیروی کار در مراقبت های بهداشتی
 17. مقاله انگلیسی 2018 : مدل های تعارض درون گروهی در مدیریت
 18. مقاله ترجمه شده 2017 : فرهنگ سازمانی و یک محیط کار ایمن و آگاهانه : نقش میانجی رضایت ارتباطی کارکنان
 19. مقاله ترجمه شده 2017 : استفاده از رویكرد مدیریت دانش در كسب شبكه های یادگیری سازمانی
 20. مقاله ترجمه شده 2017 : تفاوت در ارزش برنامه ریزی منابع سازمانی بین شرکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی
 21. مقاله ترجمه شده 2017 : درک ارتباط بین رضایتمندی از ارتباطات، عدالت درک شده و رفتار شهروندی سازمانی
 22. مقاله ترجمه شده 2017 : مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
 23. مقاله انگلیسی 2017 : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار
 24. مقاله ترجمه شده 2017: نقش عوامل سازمانی بر رفتار ایمنی کارگر: یک رویکرد شبکه بیزین
 25. مقاله ترجمه شده 2017 : اصلاحات بخش دولتی و مشارکت بخش خصوصی دولتی
 26. مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی 2017 : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی 
 27. مقاله ترجمه شده 2017 : نقش رهبری عاقلانه در افزایش عملکرد شغلی: شواهد از بخش گردشگری مصر
 28.  مقاله ترجمه شده 2017 : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی 
 29. مقاله انگلیسی 2018 : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی
 30. مقاله ترجمه شده 2017 : عملکرد املاک هتل: نقش حسابداری مدیریت استراتژیک
 31.  مقاله ترجمه شده 2017 : مدل شایستگی های مدیران پروژه برای صنعت ساخت و ساز
 32.  مقاله ترجمه شده 2017 : تجزیه و تحلیل مدیریت فناوری با استفاده از نمونه ای از شرکت های تولیدی از بخش SME
 33. مقاله ترجمه شده 2017 : ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه
 34. دانلود مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت دولتی 2017 : مدیریت ریسک شرکت ها و عملکرد شرکت
 35. مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری
 36. مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی 2017 : جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت
 37. مقاله انگلیسی مدیریت دولتی 2018 : یارانه های دولتی موازنه اقتصادی چین ، هزینه بدهی و عملکرد شرکت
 38.  مقاله انگلیسی 2018 : حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات عمومی سیاست
 39. مقاله ترجمه شده 2016: تأثیر کیفیت هیئت مدیره و کمیته ارتقاء در ورشکستگی شرکتی
 40. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2016 : آنالیز روش های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند
 41. مقاله ترجمه شده 2017 : حسابداری منابع انسانی در سیستم مدیریت کسب و کار مبتنی بر ارزش
 42. مقاله ترجمه شده 2016 : الگوهای رفتاری برنامه های ارزیابی عملکرد زیست محیطی
 43. مقاله لاتین ترجمه شده 2016 : تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی
 44. مقاله لاتین ترجمه شده 2016 : نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان: فعل و انفعالات بین تنظیمات سیستم منابع انسانی و حال و هوای رابطه ای
 45. دانلود مقاله لاتین با ترجمه فارسی 2016 : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان
 46. مقاله ترجمه شده 2016 : تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان: تاثیرات تعدیلی دلیل بازدیددوباره و نوع حرفه و شغل
 47. مقاله ترجمه شده 2016: حفظ برندگان: آیا می‌توان با سیاست‌گذاری موجب افزایش رشد کارآفرینی شد؟
 48. مقاله ترجمه شده 2015: تاثیر حسابداری برروی کمک مالی دولت در زمینه حقوق صاحبان سهام سرمایه
 49. مقاله ترجمه شده 2015 : افزودن ارزش و تکنیک مدیریت منابع انسانی
 50. مقاله ترجمه شده 2015: تاثیر عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی منابع انسانی در عملکرد کسب و کار
 51. مقاله ترجمه شده 2015 : تاثیر شیوه های مدیریت دانش برعملکرد سازمانی شیوه کارت امتیازی متوازن
 52. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2015 : مطالعه ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن کمی
 53. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2015 : اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان
 54. مقاله لاتین با ترجمه فارسی   2015: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس
 55. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی
 56. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015 : کارگزاران سیاسی حکومت های محلی چگونه از اطلاعات استفاده می کنند؟
 57. دانلود رایگان مقاله لاتین ترجمه شده 2015 : به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی
 58. مقاله انگلیسی ترجمه شده   2015 : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی
 59. مقاله ترجمه شده 2015 : بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی
 60. مقاله ترجمه شده 2015 : عوامل موثر بر چابکی سازمانی در بین کارکنان شرکت نفت جنوب
 61. مقاله ترجمه شده 2015 : تصمیم گیری چند عاملی برای مدیریت شیلات
 62. مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین ویژگی های انسانی و اتخاذ سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه در پروژه های سازمان های غیر دولتی
 63. مقاله ترجمه شده 2015 : پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM
 64. مقاله ترجمه شده 2015 : رفتارهای شهروندی سازمانی و هویت سازمانی معلمان شاغل
 65. مقاله ترجمه شده 2015 : طراحی کیفیت جامع سیستم اطلاعات مدیریت (TQMIS) برای مدل مدرسه به بهترین روش
 66. مقاله ترجمه شده 2015 : چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند
 67. مقاله ترجمه شده 2015 : متخصصین کامپیوتر مالزی : ارزیابی هوش هیجانی و تعهد سازمانی
 68. مقاله ترجمه شده 2015 : کیفیت خدمات از منظر شفافیت نقش و رفتار شهروندی سازمانی
 69. مقاله ترجمه شده 2015 : تنزل و ظهور مجدد عوام: تاثیر سیاست های دولت بر نهادهای مدیریت منابع در چین
 70. مقاله ترجمه شده 2015: فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی موسسات بانکی یونانی
 71. مقاله ترجمه شده 2015 : ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی
 72. مقاله ترجمه شده 2015 : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل
 73. مقاله ترجمه شده 2015 : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان
 74. مقاله ترجمه شده 2015: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط
 75. مقاله ترجمه شده 2015 : رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و سکوت سازمانی
 76. مقاله ترجمه شده 2015 : نقش گردش شغلی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان هتل مالزی
 77. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه 2015: ساختار سازمانی، شکل سازمانی، و رفتار کاری غیر سازنده: آزمون رقابتی از دیدگاه های بوروکراتیک و پسا بوروکراتیک
 78. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه 2015: مدیریت بهره وری در بانکهای منطقه ای ژاپنی: یک شبکه DEA
 79. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه 2015: سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر
 80. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2015: كشف و بهره‌برداري از فرصت‌ها در صنعت لبنيات
 81. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2015: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 82. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2015: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟
 83. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: مدل چند ضابطه ای در ارزیابی آموزشی
 84.  دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی
 85. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: تکنیک های پیشرفته ی مدیریت دانش و دسترسی به اطلاعات استراتژیک
 86. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: ابر خبره: یک چارچوب مبتنی بر مفاهیم ابری برای تسهیم دانش و مهارت های منابع انسانی
 87. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: نقطه اشتراک کارآفرینی و مدیریت استراتژیک: کارآفرینی استراتژیک
 88. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2015: یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 89. مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت ریسک، کارآمدی هیئت مدیره و ارزش شرکت
 90. مقاله ترجمه شده 2014 : معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP
 91. مقاله لاتین ترجمه شده مدیریت 2014 : روش یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل و کاربری‌زمین برای استراتژی حمل‌ونقل و تخصیص کاربری‌زمین در چین
 92. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2014 : یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت
 93. مقاله ترجمه شده 2014 : مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری
 94. مقاله ترجمه شده 2014 : شیوه های مدیریت منابع انسانی در مدارس بین المللی Sebat
 95. مقاله ترجمه شده 2014 : توجهات کنونی از توسعه خدمات منابع انسانی
 96. مقاله ترجمه شده 2014 : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند
 97. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش
 98. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
 99. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: برنامه ای برای سیستم زنجیره ی تامین سبز از طریق پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی
 100. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: درک رابطه ی بین قابلیت فراگیری سازمانی و کاربرد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه( ERP)
 101. مقاله لاتین با ترجمه 2014: کاربردهای تعاملی و تشخیصی سیستم های کنترل مدیریت در پروژه های سیستم های اطلاعاتی: پیشینه و اثر آنها روی عملکرد
 102. مقاله لاتین با ترجمه 2014: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری
 103. مقاله لاتین با ترجمه 2014: چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد آمریکا در تولید جهانی را رهبری می کند؟
 104. مقاله لاتین با ترجمه 2014: اقتصادهای متمرکز محلی: چه چیزی بر بقای شرکت ‌های ملی و فرا ملیتی ایتالیایی تأثیر می‌گذارد؟
 105. مقاله لاتین با ترجمه 2014: اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه - به سوی سازمان محیطی
 106. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: شبکه­های یادگیری سازمانی که می­توانند بهره­وری شرکت­های مشاوره­ای IT را افزایش دهند. مطالعه­ای بر روی مشاوران ERP
 107. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات
 108. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: ادغام تحرک جهانی و مدیریت استعداد جهانی: بررسی چالش ها و فرصتهای استراتژیک
 109. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان
 110. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: اثرات سیستم های پاداش کارکنان روی رفتارهای ایمنی
 111. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی
 112. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش
 113. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: اثر تعدیلی روش های مدیریت منابع انسانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد پروژه در شرکت های پروژه محور
 114. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت
 115. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: ارزیابی حاکمیت (راهبری) فناوری اطلاعات در سازمان ها: یک رویکرد ساده یکپارچه
 116. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: تولید بهنگام جامع (T-JIT) و اثرات آن بر توانایی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی
 117. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت
 118. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: چگونه کارکنان با تغییرات سازمانی که بواسطه ادغام و تملک برون مرزی ایجاد می شود، سازگار می شوند؟ موردی در چین
 119. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: جریان های دانش و عملکرد شرکت
 120. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: روندهای دانش و نوآوری از طریق استانداردسازی کاربردهای فناوری اطلاعات
 121. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: موازنه اهداف فردی و سازمانی در مدیریت استعداد جهانی: یک دیدگاه منافع متقابل
 122. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2014: آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی
 123. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2014: رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی
 124. مقاله لاتین با ترجمه 2014: تأثير رفتارهاي توانمندسازي رهبر و توانمندسازي روانشناختي كاركنان بر رضايت مشتري
 125. مقاله ترجمه شده 2013 : رابطه بین فرآیند برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعات استراتژیک و موفقیت آن
 126. مقاله ترجمه شده 2013 : یک استراتژی زیست محیطی برای توسعه پایدار شهر
 127. مقاله لاتین ترجمه شده 2013 : تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار
 128. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: سلسله مراتب یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن به زبان فازی برای ارزیابی عملکرد، اتاق عمل در بیمارستان
 129. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین
 130. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی
 131. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI
 132. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013 :عوامل تاثیرگذار در اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی: دیدگاه کارفرما و مشاور
 133. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: اقدامات مدیریت منابع انسانی و سرمایه اجتماعی سازمانی:
 134. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: چالش های سیستم های اطلاعاتی برای طراحی و مهندسی سراسر چرخه طول عمر
 135. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: نحوه تاثیر ملاحظات استراتژیک برتصمیم گیری در موارد کاربردی مدیریت الکترونیک منابع انسانی
 136. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: کاربرد بهینه سازی ازدحام ذرات با تعداد اندک همسایگی پویا برای بازآرایی سیستم قدرت کشتی
 137. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: چالش ها و استراتژی های مدیران منابع انسانی جهانی: دیدگاه هایي از كشورهاي کانادا و ایالات متحده
 138. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: مقیاس های زیستی ضمنی در مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی : بررسی چگونگی هر یک از آنها
 139. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: سازه ها در مدیریت استراتژیک
 140. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: استفاده از فن شبکه خزانه جهت استخراج مفروضات برنامه ریزی استراتژیک
 141. مقاله لاتین با ترجمه 2013: رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بخش سیستم های اطلاعات: آیا عدالت سازمانی اهمیت دارد؟
 142. مقاله لاتین با ترجمه 2013: اندازه گیری عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: یک رویکرد درخت تصمیم
 143. مقاله لاتین با ترجمه 2013: پیشرفت های جدید در ارزیابی و مدیریت عدم قطعیت
 144. مقاله لاتین با ترجمه 2013 : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان
 145. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر
 146. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: ارزیابی سیستماتیک دقت در مطالعات سیستم های اطلاعاتی از نوع دلفی رده بندی
 147. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی: دغدغه های امنیت اطلاعات برای سازمانها
 148. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: کاریزما و تغییر سازمانی: مطالعه ای چند سطحی بر روی کاریزمای ادراک شده، تعهد به تغییر و عملکرد تیمی
 149. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان
 150. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: سبک های مدیریت تحول، رقابت بازاری، و عملکرد سازمانی: شواهد مربوط به هتل مجللی در استرالیا
 151. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: مدیریت سیستم های اطلاعاتی راهبردی
 152. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2013: فرایند مدیریت استعدادها
 153. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: رهبری در قرن بیست و یکم؛ ضرورت های بین المللی
 154. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت
 155. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: رهبری و مدیریت دانش در سازمان های ICT بریتانیا
 156. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: مدیریت ریسک و بهره وری مدیریتی در بانک های چینی یک چارچوب شبکه تحلیل پوششی داده ها
 157. مقاله لاتین با ترجمه 2013: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی
 158. مقاله لاتین با ترجمه 2013: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی
 159. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2013: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای
 160. مقاله ترجمه شده 2012: پیش بینی عملکرد پروژه با توجه به تاثیر سبک رهبری در چابکی سازمانی
 161. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: بررسی نقش واسطه رفتار شهروندی سازمانی بین فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش
 162. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری : نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی
 163. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2012: پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی هند
 164. دانلود مقاله انگلیسی ISI  با ترجمه 2012: دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک
 165. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه 2012: عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو
 166.  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: ریسک کشور ، اندازه کشور و رقابت مالیاتی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 167. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: راهبرد، مدیریت منابع انسانی و عملکرد : روشن تر کردن خط دید
 168. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2012: موانع و اهرم های اکتشافی آینده در تجربیات عملی در خط مشی گذاری
 169. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012 : چه کسی ، چه کسانی را نظارت می کند؟ مدیران اجرایی ، نظارت و ساختار سخاوتمندی در شرکت های بزرگ آمریکایی
 170. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2012: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
 171. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2012: هدف گذاری و ارزیابی عملکرد به عنوان ابزارهایی برای مدیریت استعداد
 172. دانلود رایگان مقاله انگلیسی ترجمه شده 2012 : ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته­هایی از یک کشور در حال توسعه
 173. دانلود رایگان مقاله انگلیسی   با ترجمه 2012 : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
 174. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده 2012: چهارچوب مدیریت کیفیت برای تصمیم گیری مدیریت دولتی
 175. دانلود مقاله ترجمه شده   2012 : توانمندسازی سازمانی و روانی (روان­شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد
 176.  دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه فارسی 2012 : اندازه ­گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی: مفاهیم، موضوعات و چارچوب
 177. دانلود رایگان مقاله انگلیسی   با ترجمه فارسی 2012 سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات
 178. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2012 شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
 179. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد
 180. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه
 181. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012:پیش بینی استراتژیک با استفاده از يک روش دلفی تعدیل شده با مشارکت کاربران نهایی : یک مطالعه موردی از تأثیر iPad در اکوسیستم کامپیوترهای شخصی تایوان
 182. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012: تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در عملکرد عملیاتی یک سازمان
 183. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012: شبیه سازی مبتنی بر برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) به عنوان یک محیط آموزشی برای کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط (SME)
 184. دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012: سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی
 185. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه 2012: برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی
 186. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه 2012: ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی: یکپارچه سازی BSC و AHP
 187. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2012: ادغام دو رویكرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن برای ارتقای ارزیابی عملكرد
 188. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی
 189. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات : شواهدی از دو مطالعه موردی توصیفی
 190. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: چرخه عمر فناوری: مفهوم سازی و الزامات مدیریتی
 191. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: از پنج نیروی رقابتی به پنج نیروی همکاری تجدید نظر در روابط متقابل ساختار صنعت - شرکت
 192. مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012: استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند فازی
 193. مقاله ISI با ترجمه فارسی 2012: کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟
 194. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی
 195. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: توسعه استراتژیک دولت الکترونیک و نقش الگوبرداری
 196. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2012: هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری
 197. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2012: ورود به حوزه ی جدید : مطالعه ی «مدیریت بحران» و «ارتباط بحران» داخلی در سازمان ها
 198. دانلود رایگان مقاله لاتین ترجمه شده   2012 :چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری
 199. مقاله ترجمه شده 2011 : بررسی کمبود کیفیت سرمایه معنوی (فکری) در بانک
 200. مقاله ترجمه شده 2011 : رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک
 201. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: مدل ERP برای انتخاب فروشنده در صنعت الکترونیک
 202. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم های اطلاعاتی :استفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی هایی از سیستم اطلاعاتی که منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربر می شود
 203. مقاله لاتین با ترجمه 2011: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
 204. مقاله لاتین با ترجمه 2011: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان
 205. مقاله به زبان انگلیسی با ترجمه 2011: روابط بین شیوه عمل منابع انسانی و عملکرد شرکت
 206. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011: مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان
 207. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: مهارت های شغلی، جلب و حفظ استعدادهای برتر
 208. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی
 209. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: ارتباطات درون سازماني و رهبري: رويكرد تعاملي
 210. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: روش شناسی مدیریت بهره وری با استفاده از نسبت تحقق بهره وری
 211. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه
 212. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011: چشم اندازی از موضوع تغییر سازمانی-مطالعه موردی بر روی کاربرد دو مدل تغییر
 213. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011 : نفوذ رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهدات سازمانی اعضا بر یادگیری سازمانی
 214. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011 : مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
 215. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011 سیستم­های مدیریت کارمند و بافت­های سازمانی: رویکرد اکولوژی جمعیت
 216. مقاله لاتین با ترجمه 2011: چارچوب عمومی برای مدیریت تکامل تکنولوژی
 217. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011: مطالعه استراتژی برند کارفرما در مشاغل خصوصی از چشم انداز مدیریت منابع انسانی
 218. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011: مدیریت عملکردهای استراتژیک : بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی
 219. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011: شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری
 220. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2011: تحلیل ریسک و روش های ارزیابی در محل کار: بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره 2000 تا 2009
 221. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2011 : تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی
 222.  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010: اداره كردن تعارض، اطمينان و تعهد در روابط برون سپاري
 223. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010: اقتصادهای محلی و انتخابات عمومی: تاثیر شرایط اقتصادی شهری و منطقه‏ ای بر رای گیری
 224. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010: اداره داده های مشترک : سیاست، عمل ، و پیشرفت علم
 225. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010: تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی پرسنل مرکز تلفن در کشور پاکستان
 226. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2010: چالش­های اسلامی نسبت به منابع انسانی در سازمان­های مدرن
 227. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010 : پیچیدگی، سادگی ، شفافیت
 228. دانلود مقاله لاتین ترجمه شده 2010: مزیت رقابتی ملت‌ها: آیا چارچوب الماس پورتر یک تئوری جدید است که رقابت بین المللی کشورها را شرح می‌دهد؟
 229. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2010: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
 230. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2010: بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه: شواهد مربوط به کشور کانادا
 231. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2010: خط مشي ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطي
 232. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2010: اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی
 233. مقاله ترجمه شده 2006 : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک
 234. مقاله ترجمه شده 2009 : پیشرفت ها در زمینه گزارش دهی عملکرد دولت محلی
 235. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2002: استراتژي هاي مديريت براي دانش شخصي و سازماني
 236. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: سيستم اطلاعات مديريتي (MIS)
 237. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی
 238. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2004: استرس سازماني : نقش تمايلات بوروكراتيك كاركنان
 239. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2005: سرمايه سازماني به عنوان مزيت رقابتي سازمان
 240. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: بررسی مدیریت منابع انسانی نمونه ای پیشرفته از عوامل مؤثر بر پذیرش وکارآیی سیستم های الکترونیکی مدیریتی منابع انسانی
 241. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن
 242. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: مفاهيم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ايمن در تیم های کاري
 243.  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009 : تنوع محیط کار در ایالات متحده امریکا از دیدگاه پیتر دراکر
 244. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2001: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده
 245. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2002: ايجاد مهارت های تازه در منابع انسانی و افراد حرفه ای در عرصه‌ روابط صنعتی
 246. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری: یک مدل جدید
 247. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: طراحی و ارزیابی یک ایفای نقش آنلاین در مديريت تعارض
 248. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: ایجاد یکپارچگی سازمانی
 249. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: ارزش و یا جایگاه مدیریت منابع انسانی برای عملکرد سازمانی
 250. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات
 251. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2008: مدیریت استراتژیک منابع انسانی و کارکنان دانشی
 252. M232- دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری تایوان
 253. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی
 254. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2005: نقش از خود بيگانگي شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم
 255. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2008: آیا شیوه های منابع انسانی با عملکرد خوب به شرکت های بزرگ کارآفرینی کمک می کند
 256. مقاله لاتین با ترجمه 2009: گزینش برای انتصابات بین المللی
 257. مقاله لاتین با ترجمه 2009: شیوه های احیای اسلام در مدیریت منابع انسانی میان سازمان های اسلامی منتخب در مالزی
 258. مقاله ISI با ترجمه فارسی 2008: انتقال و تبادل شور کار آفرینی و احساس انگیزه داخلی به کارمندان
 259. مقاله ISI با ترجمه فارسی 2004: مدیریت منابع انسانی در سازمان های کوچک
 260. مقاله ISI با ترجمه فارسی: تصمیم گیری به منظور واکنش به بحران
 261. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
 262. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2005: سیستم برنامه ریزی منابع انسانی ابزاری موثر برای مدیریت تولید
 263. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: رفتار شهروندي سازماني: زمان اصلاح ساختار فرا رسيده است
 264. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2008: اثر ارتباطات سازمانی روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مورد خدمات آمبولانس و بر روی نقش واسطه ای رضایت از ارتباطات
 265. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 1996: علوم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم
 266. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2000: مقیاس بندی عملیاتها، سیستمهای منابع انسانی و عملکرد شرکت در آسیای شرقی و جنوب شرقی
 267. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2005: چالش های مدیریت منابع انسانی
 268. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2007: پیچیدگی رهبری گذری از عصر صنعتی به دوره دانش
 269. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2008:ساختارهای متوازن : طراحی سازمان برای رشد مناسب
 270. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: ساخت قراردادهای روانشناختی و قانونی به واسطه ی روشهای تأمین منابع انسانی: جنبه فکری نظریه علامت دهی
 271. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2002: الگوبرداری از استراتژیهای سرمایه انسانی شرکتهای چند ملیتی در سنگاپور
 272. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2007: تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها
 273. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2005: اندازه گیری عملکرد تنها یکی از راه های مدیریت عملکرد است
 274. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش غیرانتفاعی
 275. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2006: اثرات بازخورد سيستم و زمينه تصميم بر رفتار تصميم گيري بر مبناء ارزش
 276. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 1999: تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و مفاهیم
 277. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2000: زمان واقعی استفاده شده در تحول استراتژی برای اجرای استراتژی
 278. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2005: چرخه هاي تئوري پردازي در تحقيقات مديريت
 279. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2007: تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre
 280. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2008: اقتباس دولت الكترونيك در سه كشور آمريكاي لاتين: آرژانتين، برزيل و مكزيك
 281. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: سيستم های اطلاعاتي منابع انساني: بررسي و تحليل عملي
 282. مقاله ترجمه شده برداشت انتقادی از تغییر سازمانی
 283. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: سيستم هاي اطلاعاتي مديريت و عملکرد استراتژيک: نقش اجزاي ارشد تيم
 284. دانلود مقاله انگلیسی ISI با ترجمه 2008: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
 285. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی
 286. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی و عملکرد
 287. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: توسعه رقابت از طريق مديريت دانش در پياده سازي سيستم هاي ERP
 288. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009؛ طراحی یک سیستم پایگاه دانش برای برنامه ریزی استراتژیک: نگرش کارت امتیازی متوازن
 289. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم
 290. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: پتانسیل های انگیزشی تیمها: بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر 2006 درباره انگیزش تیمها
 291. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: مدیران بخش عمومی وکارآفرینی در جمهوری اسلامی ایران
 292. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی : درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی
 293. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2002: نقش توانمند سازی سیستم های پشتیبان تصمیم در یادگیری سازمانی
 294. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2003؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی
 295. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009 : رويكردي عملی جهت دستیابی به چابکی از منظر تئوری محدودیت­ها(TOC)
 296. دانلود مقاله لاتین با ترجمه 2009 : تبديل تغييرات خط‌مشي ملي به روشهاي مديريت منابع انساني محلي
 297. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI
 298. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی2006 : برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها
 299. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2000: بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی
 300. مقاله انگلیسی با ترجمه 2008 : ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
 301. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006 : فرهنگ سوء عملكردي سازمان نقش رهبري در برانگيختگي رفتار هاي انحرافی كار
 302. مقاله انگلیسی 2005 : با ترجمه : يك مدل برنامه ريزي صفر و يک آرماني براي جدول زمانبندي پرستاران
 303. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2005 : مقررات زدایی، تغییرات تکنولوژیکی و عملکرد وام‏دهی- تجاری بانکهای بزرگ و کوچک
 304. مقاله انگلیسی ISI با ترجمه 2006 : رابطه بین رفتارهای تنبیهی ـ تشویقی رهبر و دید گاه ها، ادراکات و رفتارهای کارمند
 305. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009 رهبري در سطوح سلسله مراتب: سطوح چند گانه مديريت و سطوح چندگانه تحليل
 306. دانلود مقاله ISI با ترجمه 2008 یادگیری رسمی و غیر رسمی در اتحاد های استراتژیک
 307. مقاله انگلیسی ترجمه شده 2009 تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل
 308. دانلود رایگان  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: ارزیابی سرمایه فکری: ارتباط بین پیاده سازی مدیریت دانش و عملکرد شرکت
 309. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی
 310. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2008: کار گروهی، نظارت و غیبت در محیط کار
 311. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: رضایت از بهبود خدمات :عدالت محوری و واکنش های احساسی
 312. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
 313. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2008: موضوعات راهبردی رقابتی مهم که کارآفرین باید پیش از شروع کسب و کار مد نظر قرار دهد
 314. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2006: ظرفیت سازی از طریق مشارکت: سازمان های واسطه غیردولتی به عنوان بازیگران محلی و جهانی
 315. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2009: درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت
 316. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2005: تئوری هایی در ارتباط با تاثیر مدیریت منابع انسانی راهبردی
 317. دانلود  مقاله انگلیسی با ترجمه 2007: سرمایه انسانی و بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک
 318. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2006: کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
 319. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2008: بکارگیری خط و مش سازمانی در تحلیل رفتار سازمان ها
 320. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2005: مدلی برای یکپارچه سازی راهبردی مدیریت منابع انسانی
 321. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2009: اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای: یک مطالعه میان فرهنگی بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی
 322. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی 2002: چارچوبی ترکیبی برای مدیریت تغییر در چشم انداز رقابتی جدید

 مقاله ترجمه شده مدیریت دولتی

ثبت سفارش ترجمه ی تخصصی در تمامی رشته ها

logo-samandehi

نحوه ی خرید

پشتیبانی آنلاین پارس پروژه

شماره پشتیبانی و تلگرام : 09372555240

1- شما می توانید با کلیک بر روی گزینه ی "خرید و دانلود محصول" هزینه ی فایل موردنظرتان را  آنلاین پرداخت کنید.لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت  به شما نمایش داده خواهد شد . همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. 

2.کارت به کارت: در صورتی که قادر به پرداخت اینترنتی نیستید می توانید مبلغ محصول را به شماره کارت ذیل انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک ، تلگرام یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

parsproject@ymail.com