اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M97

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه :از منظر دولت الکترونیکی

عنوان انگلیسی:

Logistics and transportation information systems in Turkey: e-government perspectives

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، پژوهش کلی روی «نرم افزارهای حمل و نقل» و بررسی عوامل حیاتی موفقیت نرم افزارهای حمل و نقل الکترونیکی در ترکیه است.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- بر اساس بررسی ادبیات در نرم افزار های کاربردی دولت الکترونیکی، این مقاله درک نظری از عوامل حیاتی موفقیت در نرم افزار های کاربردی حمل و نقل الکترونیکی ایجاد می کند.

یافته ها- با توجه به «عوامل حیاتی موفقیت» در حمل و نقل وابسته به خدمات دولت الکترونیکی ترکیه، فرصتهای شناسایی شده شامل افزایش فعالیت های لجستیکی و حمل و نقل، وجود استراتژی سیستم های اطلاعاتی ملی در خصوص نرم افزار های کاربردی، پذیرش استانداردهای بین المللی و اتحادیه اروپا، آگاهی صنعت حمل و نقل از اهمیت فناوری اطلاعات، مقررات جدید برای فناوری اطلاعات، اولویتها در ارائه مشوق های مالی برای پروژه های فناوری اطلاعات مبتنی بر نوآوری، هستند. تهدیدهای شناسایی شده شامل استفاده نامناسب از خدمات حمل و نقل الکترونیکی به دلیل مشکلات امنیتی و حریم خصوصی، نیاز به منابع مالی قابل توجه، ماهیت پراکنده وجوه سازمان ها، تعداد محدود ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات در نرم افزار های حمل و نقل، مقدار ناکافی تحقیق و توسعه (R&D) و نیاز به منابع مالی قابل توجه، هستند که به عنوان تهدید برای خدمات دولت در بخش حمل و نقل شناسایی شده­اند.

محدودیتهای/پیامدهای پژوهش– این مقاله فقط برای کاربردهای الکترونیکی حمل و نقل در ترکیه در نظر گرفته شده است.

مفهوم عملی- نتایج می تواند برای توسعه سیاست هایی برای افزایش پذیرش دولت الکترونیکی استفاده شود.

اصالت / ارزش–روش عوامل حیاتی موفقیت، الزامات مورد نیاز برای توسعه سیاستهای دولت الکترونیکی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی– حمل و نقل، سیستم های اطلاعاتی، ترکیه.

معرفی

سیستم های اطلاعاتی، در همه نوع سازمانی سه نقش حیاتی دارند: پشتیبانی از عملیات کسب و کار، پشتیبانی از تصمیم گیریهای مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک. بکارگیری و اجرای فناوری اطلاعات اخیراً تاثیر قابل توجهی در عرصه لجستیک و حمل و نقل داشته است. به همین خاطر؛ عملیات کسب و کار، نحوه مشارکت بالا و پایین دستی در زنجیره تأمین و نحوه رابطه با مشتریان در حال تغییراست. بر این موضوع تاکید شده است که جریان اطلاعات از طریق IT بین همه بخشهای زنجیره تأمین، عملکردها را بهبود خواهد داد (دیزنی و همکاران ، ۲۰۰۴). IT به عنوان ابزاری برای افزایش رقابت در لجستیک، ارتقاء یافته است. IT یکی از معدود عوامل مطرح است که ثابت شده، بطور همزان سبب افزایش شایستگی و کاهش هزینه های لجستیکی می شود(کلاس و همکاران ، ۱۹۹۷؛. استاک و لامبرت ، ۲۰۰۱). امروزه هم سازمانهای دولتی و هم غیر دولتی همه تلاش خود را وقف یافتن فرصتهای بکارگیری و اجرای IT می کنند. جهانی سازی لجستیک و فعالیتهای حمل و نقل بدلیل پیشرفتهای تکنولوژی، جهانی شدن تجارت و مدیریت زنجیره تأمین، بیش از پیش نیازمند  ITبرای کارکرد روان و دقیق در بازارهای جهانی است. همانطورکه ستی (۲۰۰۶) تاکید کرده است، حمل و نقل یک نقش کاتالیزوری در پیشرفت در همه زمینه هادارد. همچنین همانطور که می دانید، حمل و نقل بخش مهمی از کاربردهای دولت الکترونیکی است. هدف این پژوهش تعیین«عوامل حیاتی موفقیت» در کاربردهای حمل و نقل الکترونیکی (e-transport)است، تا امکان تهیه چارچوبی برای از میان برداشتن موانع توسعه در ترکیه که یک کشور در حال توسعه است، بوجود آید.

Abstract:

 Purpose – The purpose of this paper is to make an overall research on transport applications and discuss the critical success factors of e‐transport applications in Turkey. Design/methodology/approach – Based on literature review on e‐government applications, this paper builds on theoretical understanding of critical success factors in e‐transport applications. Findings – Considering the critical success factors in transport related e‐government services in Turkey, increasing logistics and transportation activities, national information system strategy towards the advanced information technology applications, adoption of European Union and international standards, awareness of transport industry about the importance of information technology, new regulations for information technology, priorities in providing financial incentives for information technology based innovation projects are determined as some of the opportunities for the development of information technology in Turkey. In terms of threats, insufficient use of e‐transport services due to security and privacy problems, need for substantial financial resources, fragmented nature of organizational aspects, limited number of information technology providers in transport applications, insufficient amount of R&D and need for substantial financial resources are determined as threats for transport related government services. Research limitations/implications – This paper is considered only for e‐transport applications in Turkey. Practical implications – The results can be used to develop policies to increase e‐government adoption. Originality/value – Critical success factors method addresses the requirements for developing e‐government policies.

Keywords: Transportation, Information systems, Turkey

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.