اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی 

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M32

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۰۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی

عنوان انگلیسی:

A critical review of knowledge management as a management tool

چکیده فارسی:

چکیده ترجمه نشده

مقدمه

 طی چند سال گذشته بحثهای فشرده ای درباره اهمیت مدیریت دانش در جامعه ما”سوئد” صورت گرفته است . استادان و پژوهشگران از دیسیپلین هایی آن چنان متفاوت مانند جامعه شناسی ، اقتصاد، و علم مدیریت توافق دارند که تحولی رخ داده است – “دانش ” در کانون صحنه است . مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مرتبط به عنوان اجزاءمهم و ضروری برای سازمانها به منظور بقا و حفظ توان رقابتی ترویج می شوند. توجه به مدیریت دانش توسط مدیران ضروری شده است . برای بخش خصوصی و دولتی هردو،مدیریت دانش به عنوان پیش شرط بهره وری و انعطاف بیشتر محسوب می شود. نیروهای قدرتمندی درحال تجدید شکل دنیای اقتصاد و کسب وکار هستند وخیلی ها یک جابجایی بنیادین در فرآیندهای سازمان و استراتژی منابع انسانی را اعلام می دارند. نیروهای اولیه تغییر شامل جهانی شدن ، درجه بالاتر پیچیدگی ، تکنولوژی جدید، رقابت روزافزون ، نیازهای درحال تغییر مشتری ، و ساختارهای درحال تغییراقتصادی و سیاسی هستند. سازمانها دریافته اند که مزیت های رقابتی تکنولوژی – پایه گذرا هستند و تنها مزیتهای رقابتی پایداری که دارند کارکنانشان هستند. این تحول باعث شیب دارترشدن منحنی های یادگیری گردیده زیرا سازمانها برای تطبیق سریع ، پاسخگویی سریع تر، و شکل دهی پیش نگرانه صنایع خود درحال تلاش مضاعف هستند. به منظور باقی ماندن در خط مقدم و حفظ لبه رقابتی ،

سازمانها بایستی دارای ظرفیت مناسبی برای حفظ، توسعه ، سازماندهی ، و بهره برداری از شایستگیهای کارکنان باشند. وجه مشترک مطالعات پیش گفته این است که همگی دانش را به عنوان عامل اساسی بقای یک سازمان قلمداد می کنند. به هرحال ، دانش همواره یک دارایی باارزش و جزء مهم تولید بوده است ، اما مدیریت دانش چیست ؟ آیا روش نوینی برای فهم سازماندهی وسازمانهاست ، آیا ابزاری برای

بهره برداری از دانش است ، یا اینکه تغییر عنوان دیگری درجریان بی پایان مفاهیم مدیریتی مدگراست ؟ منظور این مقاله شناسایی محتوای مدیریت دانش ، تعریف و حوزه آن درنظر و عمل ، کاربرد و پیامدهای آن ، و نشان دادن برخی مسائل مفهومی آن است . برای رسیدن به مدیریت دانش ، بررسی ادبیات ضرورت دارد. از آنجایی که پوشش همه ادبیات امکان پذیر نیست ، هدف این بررسی خیلی خلاصه کردن

نیست بلکه گرفتن نتایجی درباره مدیریت دانش است . گام اول جستجو برای مقالات در پایگاههای اطلاعاتی با استفاده از کلید واژه “مدیریت دانش ” و ترکیب “مدیریت دانش ” و”استراتژی ” بود. بررسی ادبیات محدود است به خاطر این که فقط مطالعات با این کلیدواژه ها را شامل می شود. اکثرا ادبیات موردبررسی ماهیت عملی دارند تا نظری “یعنی نظریه دانش – پایه و نظریه شایستگی – پایه “. به نظر می رسد عامل پیدایش مدیریت دانش تاحد زیادی کسب وکار بوده است . تعداد محدود کلید واژه ها احتمالا عامل توزیع نامتجانس مقالات به نفع مقالات با گرایش عملی است . محدودیت دیگر مربوط به چگونگی تلقی ما از مفهوم دانش برمی گردد. آنچه که در بررسی ادبیات یافته شد البته فقط کسری است از آنچه درباره دانش نوشته شده است ، با این حال ، اینها چیزهایی است که در ادبیات به آنها اشاره شده است .

در توصیف دانش ، قصد ندارم تعریف کاملی ازمفهوم ارائه کنم ، بلکه توصیف دانش به عنوان ابزاری برای توصیف مفهوم مدیریت دانش مورداستفاده قرار می گیرد. مقاله در سه بخش سامان یافته است . بخش اول اختصاص به مبادی و حوزه مدیریت دانش دارد. بخش دوم مدیریت دانش را به عنوان ابزاری برای مدیریت ، ابزاری برای جابجایی اطلاعات ، و ابزاری استراتژیک توصیف می کند. در بخش پایانی ، آزمون نقادانه مفهوم و پیامدهای آن ارائه می گردد

Abstract:

Over the past several years there have been intensive discussions about the importance of knowledge management within our society. The management of knowledge is promoted as an important and necessary factor for organisational survival and maintenance of competitive strength. To remain at the forefront organisations need a good capacity to retain, develop, organise, and utilise their employees’ capabilities. Knowledge and the management of knowledge appear to be regarded as increasingly important features for organisational survival. Explores knowledge management with respect to its content, its definition and domain in theory and practice, its use and implications, and to point out some problems inherent in the concept. The main contribution of this paper is an extensive literature survey on knowledge management.

Keywords: Knowledge management, Knowledge, Strategy

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.