اطلاعیه

مقاله ترجمه شده طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M248

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: Leadership and Organization Development Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  طراحی ساختار هوشمنـدانه مطالعات رهبـری مدرن

عنوان انگلیسی:

Mapping the intellectual structure of modern leadership studies

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری در طی سالهای ۲۰۰۶-۱۹۹۷ است. این مقاله همچنین تلاش می کند تا به محققین در شناسایی نشریات مهم و محققین بانفوذ (تأثیرگذار) و نیز ارتباط میان این نشریات با استفاده از اظهارنظر و اظهارنظر مشترک کمک کند.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد ـ در این مقاله از تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک و تکنیک های تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی در تحقیق شبکه دانش ادبیات رهبری به وسیله تحلیل ۳۱۳۲۳ منبع ذکر شده از ۲۳۲۲ مقاله از دو مجله مرتبط با رهبری در شاخص اظهارنظر علوم اجتماعی و پایگاه داده های شاخص اظهارنظر علوم استفاده   می شود.

 یافته ها ـ چهار عامل در این مقاله وجود دارد: اثربخشی سبک رهبری، تئوری و بهبود رهبری، طبقه بندی رهبری و موضوعات فعلی تحقیق رهبری

اصالت/ ارزش- این مقاله به محققین مدیریت ابزاری برای ارزشیابی نشریات رهبری ارائه می دهد و یک ابزار هدفمند  و سیستماتیک برای تعیین اهمیت نسبی شکل های مختلف دانش در توسعه تحقیق رهبری ارائه می کند.

کلمات کلیدی: رهبری، بهبود رهبری، شبکه های اجتماعی

مقـدمه

سازمانهای امروزی، بیشتر از همیشه نیاز به رهبران مؤثری دارند که پیچیدگی محیط جهانی همیشه در حال تغییر را درک کنند، کسانی که هوش، حساسیت و توانایی همدلی با دیگران را دارند و کسانی که می توانند پیروان خود را برانگیزانند تا برای ارتقاء  تلاش کنند. لاتور (۱۹۸۷) شناخت شناسی (معرفت شناسی) ساینتومتریک را به کار  می بندد تا شبکه های دانش رهبری را بر حسب معماران هوشمند آنها (چه کسی) کمکهای مربوط به آنها (چه چیزی) و زمان و مکانی که آنها را منتشر نمودند (چه زمانی و چه مکانی) در حوزه رهبری به تصویر کشاند. ما داده های اظهارنظر بالغ بر یک دوره ده ساله (۲۰۰۶-۱۹۹۷) از هر موضوع فصلنامه رهبری (LQ) و رهبری آموزشی (EL) را جمع آوری نمودیم. یک تجزیه و تحلیل مشروح از ۳۱۲۳۲  اظهارنظر موجود در ۲۳۲۲ مقاله منبع برای پیگیری توسعه مطالعه رهبری تاریخی و مدت زمان نمونه ها  صورت گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده برای این مطالعه  تجزیه و تحلیل های اظهارنظر و اظهارنظر مشترک است.

با استفاده ازتجزیه تحلیل اظهار نظر شکلهای (روشهای) به هم مرتبط کشف می شوند. از این شکلها، مؤثرترین نشریات و محققین در حوزه رهبری شناسایی می شوند و سپس تجزیه و تحلیل اظهارنظر مشترک برای طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری اجرا می شود و شکلهای دانش را کشف می کنند. هدف اصلی این مطالعه  کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن در طی سالهای (۲۰۰۶-۱۹۹۷) است. این مطالعه  یک ابزار هدفمند  و سیستماتیک برای تعیین نشریات مهم، محققین با نفوذ (تأثیرگذار)، ارتباط  میان این نشریات و اهمیت نسبی شکلهای متفاوت دانش در تحقیق رهبری را برای محققین فراهم می آورد.

Abstract:

Purpose

– The purpose of this paper is to explore and map the intellectual structure of leadership studies during 1997‐۲۰۰۶. This paper also attempts to help researchers identify the important publications and the influential scholars as well as the correlations among these publications using citation and co‐citation.

Design/methodology/approach

– In this paper, co‐citation analysis and social network analysis techniques are used to research knowledge network of the leadership literature by analyzing 31,232 cited references of 2,322 articles from two leadership related journals in social science citation index and science citation index databases.

Findings

– Four factors emerged in this paper: effectiveness of leadership style, leadership theory and development, leadership categorization, and current issues of leadership research.

Originality/value

– This paper provides management researchers a tool for evaluating leadership publications and provides a systematic and objective means of determining the relative importance of different knowledge nodes in the development of the leadership research.

Keywords: Leadership, Leadership development, Social networks

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.