اطلاعیه

مقاله ترجمه شده چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M573

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  چگونه تغییرات برنامه ریزی نشده در هنگام اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط چند پروژه ای پیچیده ظهور می یابند

عنوان انگلیسی:

How unplanned changes emerge while implementing a Project Management Information System (PMIS) in a complex multi project R&D environment

چکیده فارسی:

در زمان اجرای سیستم های مدیریت اطلاعات پروژه (PMIS) تجربه کردم که علیرغم یک برنامه اجرایی تصویب شده، تعاملات محلی کوچک می تواند تغییرات برنامه ریزی نشده بزرگی را ایجاد کند. در نقش من به عنوان یک مشاور اجرایی، من بخشی از سیاست، وفاداری، اضطراب، قدرت و مغایرت هستم که روند اجرا را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور درک بهتری از آنچه که اتفاق می افتد و چگونگی تحت تاثیر قرار دادن اجرا و نقش شخصی من، یک رویکرد روایی بازتابی پژوهش را به عنوان یک عمل مورد استفاده قرار دادم (خود- فرهنگ نگاری). پس از انعکاس من در کنار ادبیات از گفتمان غالب هم چنین یک دیدگاه جایگزین پیچیده به نام دیدگاه فرآیندهای پاسخگو پیچیده مربوطه را مورد مطالعه قرار دادم.

نتیجه گیری اصلی این است که دیدگاه فرآیندهای پاسخگو پیچیده درمورد آنچه که در واقع اتفاق می افتد، بینش اضافی را ارائه می دهد. این به من کمک کرد تا فرضیات خود را در مورد اجرا بی اعتبار بدانم. در این رابطه هر دو دیدگاه مکمل هستند و نیازمند تحقیقات بیشتر هستند.

واژه های کلیدی: مدیریت چند پروژه ای؛ پیاده سازی؛ تغییر قدرت؛ پیچیدگی؛ پاسخ.

مقدمه

در زمان اجرای یک سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) در یک محیط R&D چندپروژه ای پیچیده، تجربه کردیم که رویدادهای کوچک بدون برنامه ریزی با بیشترین تاثیر اتفاق می افتند، معیارهای موفقیت از پیش تعریف شده تغییر می کنند، موافقت ها تحقق نمی یابند، مقاومت به سختی مورد توجه قرار می گیرد و موفقیت تنها بصورت داخلی پذیرفته می شود. در بازار رقابتی کنونی، اهمیت توسعه محصول پیوسته در حال رشد می باشد. در تلاش  روزمره برای بهبود خروجی محیط R & D یک مدیر مسئول R & D از شرکت خواسته تا یک رویکرد مدیریت چند پروژه ای را توسعه دهد و آن را اجرا نمایند. در یک محیط چند پروژه ای با توجه به اینگوالد و جربرانت  (۲۰۰۳) پیچیدگی تخصیص منابع چالش اصلی می باشد. زیکا-ویتورسن و همکاران  (۲۰۰۶) خطر اضافه بار پروژه و اثرات مخرب آن را مورد بررسی قرار می دهد. بخشR & D  بررسی شده، یک محیط پروژه معمولی است که در آن همان افراد به طور همزمان در چندین پروژه (اینگوالد و جربرانت، ۲۰۰۳)  کار می کنند.

Abstract

While implementing our Project Management Information Systems (PMIS) I experienced that despite an approved implementation plan small local interactions can create huge unplanned changes. In my role as an implementing consultant I am part of the politics, loyalty, anxiety, power and conflict that influence the implementation process. In order to get better understanding of what happens and how this influences the implementation and my personal role, I used a reflective narrative approach as research as a practice (auto-ethnographic). After the reflection I studied beside literature from the dominant discourse also an alternative view called the complex responsive processes view of relating. The main conclusion is that the complex responsive processes view gives extra insight in what is actually happening. It helped me to invalidate my assumptions about implementation. In that respect both views are complementary and deserve further research.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.