اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M554

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Project Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۲۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  سابقه رفتار صدای مدیران پروژه: تاثیر متعادل عزت نفس مبتنی بر سازمان و تعهد سازمانی موثر

عنوان انگلیسی:

Antecedents of project managers’ voice behavior: The moderating effect of organization-based self-esteem and affective organizational commitment

چکیده فارسی:

تئوری و استرس تحقیقات که رفتار صدای کارمند ( VB، تبادل اختیاری ایده ها، پیشنهادات، و یا نگرانی ها با هدف بهبود عملکرد سازمانی) بطور مثبت بر تصمیم گیری، بهبود و نوآوری تاثیر می گذارد. با این حال، ساختار VB به ندرت در زمینه خاص از مدیریت پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از یک نمونه ۶۱۸ مدیر پروژه و ۱۵۴ هماهنگ کننده پورتفوی پروژه در ۱۵۴ شرکت، هدف اصلی از این مطالعه تجزیه و تحلیل یک مدل تعدیل می باشد، که در آن عوامل زمینه خاص با متغیرهای در سطح فردی برای پیش بینی VB مدیران پروژه تعامل می کنند. سازگار با فرضیه مشتق شده ما در مورد نظریه خود پایداری، تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیل نشان داد که تشویق ایده، دیدگاههای شغلی، فرصت های شایستگی، و همکاری هم تراز به طور مثبت با VB برای مدیران پروژه با سطح بالایی از عزت نفس مبتنی بر سازمان مرتبط می باشد. برای مدیران پروژه با سطح بالایی از تعهد سازمانی موثر، ما به روابط مثبت قوی تر از همکاری و تشویق ایده با VB مدیران پروژه دست پیدا نکردیم

مقدمه

حدود ۵۰ سال، رفتار فرا نقشی، یعنی، رفتار اختیاری که پیشاپیش” توسط توصیفات نقش مشخص نمی شود” (ون دین و لو پین، ۱۹۹۸، ص ۱۰۸)، برای سازمان ها به ویژه در محیط های پویا مفید به رسمیت شناخته شده است (موریسون، ۱۹۹۴؛ ون دین و لو پین، ۱۹۹۸).  به عنوان مثال، کاتز و کان (۱۹۶۶) اشاره کردند که اثربخشی سازمانی با “فعالیت های نوآورانه و خود جوش کارکنان که فراتر از الزامات نقش تجویز شده می باشد” مورد حمایت قرار می گیرد (ص ۱۴۶). در این مطالعه بر رفتار صدای کارمن (VB)، یک شکل از رفتار چالشی و ارتقایی (لو پین و ون دین، ۱۹۹۸)، تعریف شده به عنوان ” تبادل اختیاری ایده ها، پیشنهادات، نگرانی، و یا نظرات در مورد مسائل کار مرتبط با هدف بهبود عملکرد سازمانی و یا واحد ” تمرکز می کنیم(موریسون، ۲۰۱۱، ص. ۳۷۵).  بنابراین VB به طور عمده بر بهبود به جای انتقاد (لوپین و ون دین، ۱۹۹۸) متمرکز شده است. به خصوص در کسب و کار پویای امروز، که در آن شرکت ها تمایل دارند پروژه ها را به عنوان ساختار اصلی سازمانی برای مقابله با نیاز رو به رشد جهت انعطاف پذیری و نوآوری بکار گیرند، VB ممکن است یک جنبه محوری باشد که به اثربخشی سازمانی کمک می کند(لو پین و ون دین، ۱۹۹۸). به طرز حیرت انگیزی، اگر چه VB به طور گسترده در مجلات مهم مربوط به زمینه های روانشناسی و رفتار سازمانی تجزیه و تحلیل می شود، در حوزه خاص و به طور فزاینده مهم مدیریت پروژه بکار گرفته می شود. از یک طرف، پروژه ها، یک منبع کلیدی برای ایده ها، نوآوری ها و پیشرفت های جدید می باشند و از سوی دیگر، به نظر می رسد VB  برای مدیریت محیط های پروژه پویا ضروری باشد (لو پین و ون دین، ۱۹۹۸؛ ون دین و ۱۹۹۸؛ ون دین و لو پین ۱۹۹۸).

Abstract

Theory and research stress that employee voice behavior (VB; discretionary communication of ideas, suggestions, or concerns with the intent to improve organizational functioning) positively influences decision making, improvement, and innovation. However, the VB construct has rarely been studied in the specific context of project management. Using a sample of 618 project managers and 154 project portfolio coordinators nested in 154 firms, the main purpose of this study was to analyze a moderated model, in which specific contextual factors interact with individual-level variables to predict project managers’ VB. Consistent with our hypotheses derived from self-consistency theory, moderated hierarchical regression analysis revealed that idea encouragement, career perspectives, qualification opportunities, and peer collaboration related more positively to VB for project managers with a high level of organization-based self-esteem. For project managers high in affective organizational commitment, we found stronger positive relationships of peer collaboration and idea encouragement with project managers’ VB.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.