اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر ملاحظات راهبردی بر تصمیم گیری برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M365

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد

عنوان انگلیسی:

How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications

چکیده فارسی:

اگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می باشد. بنابراین هدف این بررسی این می باشد تا ۱) به مطالعه سه بررسی موردی بپردازد که چگونه ملاحظات راهبردی، فرایند تصمیم گیری را در محدوده معرفی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثیر قرار می دهد، ۲) پیشنهاداتی را برای تحقیقات آینده ارائه دهد، و ۳) پیشنهاداتی را ارائه دهد که چگونه می توان ملاحظات راهبردی را به صورت بهتری در فرایند تصمیم گیری مد نظر قرار داد. سه بررسی موردی گسترده در مورد شرکت هایی که به اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک می پردازند با استفاده از مدلی در مورد تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، انجام شد. بررسی های موردی نشان می دهد که زمانی که محرک های کسب و کار خاصی، از فرایند تصمیم گیری جدا می شوند، نقش اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ایجاد زیرساخت هایی با تمرکز بر روی جلوگیری از نارضایتی ها می باشد. برای اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک به صورت راهبردی مورد استفاده قرار گیرد، کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می بایست تنظیم گردند. بر مبنای این یافته ها، ما پیشنهادات تحقیق را برای بخش های علمی که به بررسی این رشته نوظهور از ارتباط متقابل بین استراتژی، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات می پردازند، ارائه می دهیم. علاوه بر این پیشنهاداتی را برای کارشناسان منابع انسانی در مورد چگونگی بهینه سازی تطبیق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی ارائه می دهیم.

کلید واژه: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژی

 ترجمه بخش۶.۲ مقاله

۶.۲ پیشنهادات عملی

علاوه بر پیشنهادات برای تحقیق بیشتر، توصیه های زیر برای متخصصان منابع انسانی می تواند از نتایج این بررسی حاصل شود:

۱. استفاده از پیشگامان کسب و کار برای کشف و تعریف اهداف کسب و کار برای استفاده مدیریت منابع انسانی الکترونیک.

طبق نظر ما، نسبت پیشرفت فناوری به تقویت ریسک هایی می پردازد که تنها به عنوان یک فاکتور اصلاحی می باشند. این باعث تحلیل بردن شانس استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیک به صورت راهبردی می گردد. این شرتیط زمانی بدتر می گردد که ارزیابی هزینه های منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مشاهده می شود که ارزیابی مقایسه ایبدون مد نظر قرار دادن ملاحظات راهبردی منجر به فشارهایی بر روی بوده های مدیریت منابع انسانی شده، که در عوض مانع نواوری می گردد. یکی از جنبه های مثبت شرایط پیشرفت فناوری در مباحث مربوط به تقویت فناوری مطرح می گردد. امروزه بسیاری از سازمان ها دارای سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیک قابل دسترس و مشترک مکی باشند که می تواند برای مد نظر قرار دادن خدمات ارزش افزوده بیشتر توسعه یابد. به هر حال، برای جلوگیری برنامه های توسعه مهم منابع انسانی سنتی، ما گفتگوهای مستمری را در زمینه کسب و کار و منابع انسانی بر روی امکانات و فعالیت های جدیدی که می تواند ارزش افزوده داشته باشد، مطرح می کنیم. متخصصان منابع انسانی، که با دقت با پیشگامان کسب و کار فعالیت می کنند، می توانند توآوری ها را مد نظر قرار داده و این گفتگوها را تسهیل کنند.

۲. استفاده از تطبیق محرک های کسب و کار با گرایش افراد برای افزایش ارزش افزوده خدمات

در مصاحبه ها، چندین خدمات سطح بالا همانند احتمالات آموزشی، امکان جستجو برای استعدادهای مخفی، و برنامه ریزی های متوالی به عنوان مسیر عملیاتی مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای اجرا در آینده ذکر شده است. ما سازگاری نزدیک تری را از این فعالیت ها با محرک های کسب و کار خاص پیشنهاد می کنیم، که بر طبق به نظر ما منجر به اثرات مثبت قوی تر و همچنین افزایش شانس پذیرش واقعی کسب و کار می گردد. سازگاری مشخص با محرک های کسب و کار می تواند برای نمونه مانع مدیران تولید از درک موارد کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای هزینه های اجرایی مازاد گردد.

در اینجا نقش مهم متخصصان منابع انسانی را مشاهده می کنیم. در مصاحبه ها، اغلب بیان می شود که در گذشته، اعقاد بر این بوده است که ارزش افزوده بر مبنای دسترس پذیری مدیریت به اطلاعات می باشد، زیرا تنها به نظر می رسد که برنامه نصب SAP قادر به بازیابی اطلاعات از سیستم منابع انسانی باشد. به هر حال، این روزها، مدیریت منابع انسانی الکترونیک مدیران تولید و متخصصان منابع انسانی را قادر می سازد تا اطلاعات مشابهی را از سیستم منابع انسانی بدست آورند.

در نتیجه، متخصصان منابع انسانی به مشاوره و به چالش کشاندن مدیران تولید در زمینه محتوای شیوه های منابع انسانی می پردازند. تطبیق محرک های کسب و کار یا گرایش منابع انسانی و نقش های مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان چالش اصلی آینده می باشد. با شرح فرایند تصمیم گیری بر روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سه سازمان به صورت گسترده، ما به درکی در زمینه اهمیت منتسب به استراتژی، محرک های کسب و کار، و گرایش افراد به عنوان فاکتور کلیدی در فرایند تصمیم گیری می رسیم. نتایج تحلیل های موردی نشان می دهد که انطباق بین استرانژی و تصمیمات بر روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند بهبود یابد. امیدواریم که پیشنهادات واضحی را برای بهبود فرایند تصمیم گیری در مورد مدیریت منابع انسانی الکترونیک داده باشیم. به این ترتیب، از طریق اجرای برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، متخصصان منابع انسانی می بایست قادر باشند تا سهمی در بهبود عملکرد کسب و کار داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.