اطلاعیه

مقاله انگلیسی چارچوبی ترکیبی برای مدیریت تغییر در چشم انداز رقابتی جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۰۲  دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:M361

سال نشر: ۲۰۰۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  European Management Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی چارچوبی ترکیبی برای مدیریت تغییر در چشم انداز رقابتی جدید

عنوان انگلیسی:

An Integrated Framework for Managing Change in the New Competitive Landscape

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M361)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

سرعت تغییراتِ به وجود آمده در تجارت مدرن، بسیار زیاد است. امروزه، تجارت باید بسیاری از اصولی را که نسل های مدیران را هدایت می کرده است، کنار بگذارد و یک سری اهداف و قوانین جدید ایجاد کند که آن ها را قادر سازد که با موفقیت، تغییر را مدیریت کنند و آن ها را برای انتقال به سازمان های قرن ۲۱ هدایت کند.

اخیرا کارهای زیادی انجام شده است تا مدل ها و چارچوب هایی برای بررسی انواعی از مسائل مربوط به تغییر سازمانی را ایجاد کند. این مقاله، بعضی از این مدل ها و مفاهیم را در تلاش برای ایجاد یک چارچوب همه جانبه برای هدایت فعالیت های مدیریتی، جمع آوری کرده و ارتقاء می بخشد.

این مقاله با استفاده از چارچوب اسکات-مورتون به عنوان نقطه ی شروع و ترکیب کردن قواعد کلیدی مدیریت و توانمندکننده های تغییر در چشم انداز رقابتی جدید، یک مدل ترکیبی برای تغییر سازمانی، شامل همه ی بخش های سازمان (یعنی استراتژی، ساختار، فرایندها، و سرمایه انسانی) را ارائه می کند، که تلاش می کند راهنمایی هایی در زمینه ی عوامل اساسی که باید درهنگام برنامه ریزی و بکارگیری مقدمات تغییر، درنظر گرفته شوند، به مدیران پیشنهاد کند. ۲۰۰۲، منتشر شده توسط انتشارات علوم Elsevier.

کلمات کلیدی: تغییر، چشم انداز رقابتی، استراتژی، تغییر سازمانی، اهداف مدیریتی، نوآوری.

مقدمه

تغییر، یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی و فعالیت های اجتماعیست و شاید این مطلب در هیچ کجا واضح تر از دنیای تجارت نباشد. علی رغم توجه اخیرِ شاغلان حوزه ی تجارت و آکادمی ها به شناخت و فرایندهای تغییر سازمانی (OC)، به یاد داشتن این نکته اهمیت دارد که OC «همیشه وجود داشته است». چه در زمینه ی انقلاب کشاورزی، صنعتی و چه اطلاعاتی، همیشه نوع جدیدی ازرهبری برای حل مشکلات جدید و سود بردن از فرصت های جدید، مورد نیاز بوده است (هونیگ ۲۰۰۰).

اما آنچه که همیشه مطرح نبوده است، سرعت چشمگیر تغییر بوده است که در تجارت مدرن در طول دهه ی ۹۰، و به خصوص نیمه ی دوم این دهه، وجود داشت. البته این موقعیت، رابطه ی نزدیکی با پدیده ی انفجار تکنولوژی دارد_ به خصوص با توجه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی، و همچنین با توجه به جهانی سازی ناشی از آن در فعالیت های اقتصادی از طریق تجارت آزاد و انتقال محصولات و سرمایه، و همینطور تا حد کمتر ولی سریع تری، با توجه به منابع انسانی (هیت و سایر. ۱۹۹۸).

چشم انداز اقتصادی، تحت تاثیر نیروهای محرکه ی فناوری و جهانی سازی، دائما در حال تغییر است به طوری که از اهمیت مساله ی عقل معیار، درمورد چگونگی مدیریت یک شرکت، و آنچه که موفقیت آن را می سازد، می کاهد. امروزه از شرکت ها خواسته می شود که تاکید بر پایین آوردن هزینه ها، ساختارهای انعطاف ناپذیر سازمانی، و سبک مدیریتی «فرمان بده و کنترل کن» را ترک کنند. در عوض، شرکت ها ترغیب می شوند که توجه خود را به ایجاد ارزش برای مشتری، نوآوری، و انعطاف پذیری، منعطف کنند.

نتیجه گیری

رهبران تجاری امروز، به خوبی از ضرورتِ در دست گرفتن تغییرات در چشم انداز رقابتی جدید، آگاهی دارند. جهانی سازی، و استفاده ی به سرعت فزاینده ی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، در حال ایجاد انقلابی جدید، قابل مقایسه با انقلاب صنعتی قرن اخیر، با تاثیرات گسترده در همه ی حوزه های فعالیت انسان است. امروزه از شرکت ها خواسته می شود که در یک محیط تجاری دائما متغیر کار کنند.

سازمان ها برای نجات یافتن در محیط جدید، نیاز به درک ماهیت چالش ها و فرصت های موجود و پاسخ به آن ها به صورتی هوشمندانه دارند. این به معنای تجدید نظر در استراتژیها و فرایندهای آن ها، ایجاد مجدد ساختار آن ها، و تعریف کردن دوباره ی نقش افراد و گروه ها است. این مقاله، چارچوبی ترکیبی را در تلاش برای ارائه ی راهنمایی و توصیه برای فرایند فکریِ قبل از هر کاربردِ موفقیت آمیزِ مقدمات تغییر، پیشنهاد کرده است. ما ادعا می کنیم که سازمان ها برای مقابله با چالش های دائما فزاینده و مدیریت موفق تغییر، باید خلاق و انعطاف پذیر باشند. بر اساس مدل اسکات-مورتون، در جایی که سازمان، را می توان به صورت یک تعامل پویا از پنج نیرو/جنبه، در نظر گرفت، ما تعدادی اهداف مدیریتی و فعالیت ها و ابزارهای مربوط به آن ها را ارائه کرده ایم که برای مدیریت موفق تغییر، باید استفاده شوند. جدول ۱، اهداف مدیریتی و ابزارهای مربوط به آنها را که در بالا ارائه و تحلیل شد، خلاصه کرده است.

Abstract

It is not the strongest species that will survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Charles Darwin

The pace of change experienced by modern businesses is phenomenal. Businesses today have to abandon many of the principles that have guided generations of managers, and develop a new set of objectives and rules that will enable them to successfully manage change and guide them to transform into 21st century corporations.

Extensive work has been done recently to develop models and frameworks for addressing a variety of the issues associated with organisational change. This paper integrates and advances some of the models and concepts in an effort to develop an all-encompassing framework to guide managerial action.

Using Scott-Morton’s framework as a point of departure and integrating the key management imperatives and change-enablers of the new competitive landscape, the paper develops an integrative model of organisational change encompassing all parts of the organisation (i.e. strategy, structure, processes and human capital), that seeks to offer managers guidance as to the fundamental factors that need to be considered when planning and implementing change initiatives.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید تغییر سازمانی

مقالات جدید رقابت سازمانی

مقالات جدید مدیریت استراتژیک