اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M231

سال نشر: ۲۰۰۷

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Manpower

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی در مالزی

عنوان انگلیسی:

The adoption of Japanese recruitment practices in Malaysia

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این پژوهش، آزمایش این نکته است که عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه ای در شرکت های صنعتی مالزی از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفی و عمل شده است

طرح / روش / رویکرد: فرایند پژوهش شامل جمع آوری اطلاعات اولیه و ثانویه می باشد اما مهم ترین روش بررسی، اطلاعات اولیه است که با نگرش  به اهداف شرکت های محلی وتاآنجا  که ممکن است در مجموعه ای از اطلاعات اولیه و یک سری از پرسشنامه ها بعلاوه مصاحبه عمیق بامدیران منابع انسانی و تعدادی از کارکنان هرشرکت بدست می آید

یافته ها: به نظرمی رسد شرکت های مالزی به غیر از عملیات ژاپنی، خود عملیات استخدامی طراحی شده ای ندارند. یک تک مدل ساخته شده از عملیات استخدامی مالزی یادر شرکت های با سرمایه گذرای ژاپنی یا شرکت های محلی وجود ندارد با این حال یافته های پیشنهادی وجود یک سری مجموعه رفتار بهم پیوسته استخدامی را درمیان شرکت ها نشان می دهد هرچند با اطمینان زیادی نمی توان گفت که این الگوها حقیقتا بازنمایی از رفتار استخدامی مالزی است

محدودیت های پژوهش/مفاهیم ضمنی: پژوهش فقط به تولیدات صنعتی محدود شده است.

مفهوم عملی: دست اندرکاران منابع انسانی  می توانند مناسب بودن عملیات استخدام ژاپنی درشرکت های مالزی رانتیجه بگیرند.

اصالت/ارزش: این مقاله یک درک و بینش کلی را درانطباق عملیات استخدام ژاپنی پیشنهاد می کند و در مورد پیاده سازی سیاست های جدیداستخدام کمک های عملی ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: تولید صنعتی، ژاپن، مالزی

مقدمه

با توجه به این واقعیت که بیش از ۲۰ سال از سیاست های نگاه به شرق LEP سپری شده است باید حدی از سبک ژاپنی که در مالزی تصویب شده است در شرکت های مالزی نمود داشته باشد هدف از این پژوهش آزمایش   این نکته است که آیا عملیات استخدام ژاپنی در شرکت های صنعتی مالزی از زمان اجرای LEPمعرفی و پیاده سازی شده است؟

این مقاله نگرشی را درباره عملیات استخدام ژاپنی در طی دوره ای از رشد تجاری مستمر و پذیرش تجارب آنها در تعدادی از شرکت های مالزی ارائه می کند و پیشنهادات عملی را به دست اندرکاران سرمایه انسانی برای پیاده سازی سیاست های جدید استخدام عرضه می کند

عملیات استخدام ژاپنی امکانی را برای اجرای سیاست های دیگر منابع انسانی شرکت ها به وجود آورده است از طریق سیاست هایی نظیر ارتقا داخلی بر مبنای ارشدیت یا سیستم MENTOR_MENTEE و کایزن و چرخش کاری

با تلاش های مستمر مالزی به سوی رشد و توسعه تجاری مستمر و تلاش های مثبت عملیات استخدام ژاپنی در جنبه های دیگرHCM،اتخاذ عملیات استخدام ژاپنی بسیار پرمعنی خواهد بود در اینجا مهم ترین هدف بررسی اجرای عملیات استخدام ژاپنی در مالزی، صرف نظر از وجود منافع ژاپنی در این شرکت ها است

Abstract:

Purpose

– The objective of this research is to examine to what extent Japanese recruitment practices are introduced and practiced in the auto manufacturing companies in Malaysia, since the implementation of the Look East Policy.

Design/methodology/approach

– The process involves the gathering of both primary and secondary data, but the main method is a primary data survey. The approach is to target local enterprises as much as possible in the collection of primary data through a set of questionnaires, as well as in‐depth interviews with the human resource (HR) directors and some employees of each company.

Findings

– It appears that the Malaysian manufacturing companies have not designed their recruitment practices after those of the Japanese. There is no one single model of recruitment practices operating in Malaysia, either among Japanese joint ventures or local enterprises. However, the findings do suggest the existence of some consistent sets of recruitment behavior among the companies, though it cannot be said with much confidence that these patterns are indeed representative of Malaysian recruitment behavior.

Research limitations/implications

– Research has been limited to the manufacturing industry only.

Practical implications

– HR practitioners can use the outcome of the study to gauge the adaptability of certain elements of Japanese recruitment practices to the Malaysian workplace.

Originality/value

– This paper offers an insight into the applicability of Japanese recruitment practices and offers practical help to HR practitioners embarking on new recruitment policies.

Keywords: Recruitment, Manufacturing industries, Japan, Malaysia

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.