اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنایع فلزی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:  M799

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Resources, Conservation & Recycling

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک های عملکرد پایدار در صنعت تولید فلزات

عنوان انگلیسی:

Examining barriers to organizational change for sustainability and drivers of sustainable performance in the metal manufacturing industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M799)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

به طور سنتی، صنایع فلزی در چین تنها بر رشد اقتصادی متمرکز بوده است و تنها در دهه گذشته، سیاست های تدوین شده ی زیست محیطی بر بهبود پایداری سازمانی  تاکید کرده است.  صنایع فلزی در چین دارای پتانسیل بالایی برای خلق ارزش و تغییر سازمانی برای پایداری می باشند. موفقیت تغییرات سازمانی برای پایداری باید بر مبنای بینش عمیق از موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک هایی که از عملکرد پایدار پشتیبانی می کنند، برنامه ریزی  شود. در این زمینه، این مطالعه از تکنیک های مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) و تاپسیس (TOPSIS)  برای بررسی موانع تغییر سازمانی برای پایداری و محرک هایی که از عملکرد پایدار پشتیبانی می کنند، استفاده کرده است.

ابتدا، تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری برای انتخاب موانع کلیدی تغییر سازمانی برای پایداری بر اساس ارزیابی کارشناسان در صنایع فلزی چینی مورد استفاده قرار گرفت. سپس از مدل TOPSIS برای تعیین و اولویت بندی محرک هایی که از عملکرد پایدار پشتیبانی میکنند با توجه به تأثیر آنها بر موانع کلیدی ، استفاده شد. بر اساس نتایج مطالعه، چارچوب قانونی ناکارآمد، برنامه های پیشگیرانه ناکافی، فقدان مدیریت پسماند پایدار و تمایلات خریداران نهادی،  موانع کلیدی می باشد. علاوه بر این، اجرای مقررات دولتی، ادغام پایداری در برنامه های پیشگیرانه، ترویج محصولات پایدار و توسعه حمایت های زیرساختی و تسهیلات برای ایجاد پایداری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل محرک برای عملکرد پایدار شناخته شده است. این مطالعه مدیران و تشکیلات دولتی را قادر می سازد تا منابع خود را به طور کارآمد مدیریت کنند به نحوی که مدیریت تغییر سازمانی برای پایداری در صنایع فلزی در چین به دست آید.

Abstract

Traditionally, the metal manufacturing industry in China is focused only on economic growth and just in the past decade, environmental regulatory policies have started to emphasize organizational sustainable improvements. Thus, the metal manufacturing industry in China has a high potential for value addition and organizational change for sustainability. The success of organizational change for sustainability should be based on an in- depth insight into barriers to organizational change for sustainability and drivers which support sustainable performance. In this context, this study employed interpretive structural modeling (ISM) technique and Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) to examine the barriers to organizational change for sustainability and drivers which support sustainable performance.

Firstly, ISM technique was applied to select the key barriers to organizational change for sustainability based on experts’ evaluations in the Chinese metal manufacturing industry. Then, TOPSIS model was applied to assess and prioritize the drivers which support sustainable performance with respect to their influence on the key barriers. Based on the study results, inefficient legal framework, inadequate proactive plans, lack of sustainable waste management and preferences of institutional buyers are the key barriers. Furthermore, enforcing government regulations, integrating sustainability in proactive plans, promoting sustainable products and developing infrastructure support and facility for sustainability were found to be the most influential drivers. This study will enable managers and government bodies to manage their resources in an efficient way so that organizational change management for sustainability can be achieved in the metal manufacturing industry in China.

Introduction

Organizations are integral part of modern societies being complex social systems with sets of interrelated units in joint problem- solving to accomplish a goal and classified as civil society, companies and public agencies (Lozano and Haartman, 2018). Usually, organizations are influenced by circumstances that act beyond their boundaries, which influence their strength to acquire and utilize resources to create value. The main aim of organizational change which is generally an anticipated, prepared for and managed opportunity is to transit from a current status quo to a better state. Organizational changes that cause a shift in the status quo are bound to encounter resistance at the various organizational hierarchical levels. Resistance to organizational change and lack of appropriate response to new opportunities can result in unsustainable conditions; thus sustainable performance can be the main justification for organizational change (Lozano, 2012).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریتی

مقالات مدیریت رفتار سازمانی

مقالات مدیریت دولتی

مقالات تغییر سازمانی

مقالات مدیریت تحول

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مدیریت عملکرد

مقالات  TOPSIS

مقالات مدیریت پایداری