اطلاعیه

مقاله ترجمه شده کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M308

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۳۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی آیا در محیط های پویا عمل میکند ؟

عنوان انگلیسی:

Using strategic performance measurement systems for strategy formulation: Does it work in dynamic environments?

چکیده فارسی:

این مقاله چگونگی تاثیر سیستم سنجش عملکرد استراتژیک (SPMS) بر عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد یک دستور کار استراتژیک و مجموعه تصمیم های استراتژیک مورد بررسی قرار میدهد. که حاصل فرایند (باز) تدوین استراتژیهای مورد نظر است. با استفاده از داده های آرشیوی و داده های جمع آوری شده از ۲۶۷ شرکت بزرگ و یا متوسط اسپانیایی، توانستیم شواهدی را مبنی بر وجود یک رابطه ی مثبت بین SPMS و عملکرد سازمانی بیابیم که توسط جامعیت مجموعه تصمیم های استراتژیک که حاصل فرایند های (باز) تدوین استراتژیها هستند، واسطه شده است. ما دریافتیم این واسطه گری به شکل منفی توسط میزان پویایی محیطی تعدیل میشود. از این رو جامعیت مجموعه تصمیمات استراتژیک که حاصل فرایندهای (باز) تدوین استراتژیها هستند، رابطه ی بین SPMS و عملکرد سازمانی را تنها زمانی که پویایی محیطی در سطح پایینی قرار دارد، تعدیل میکند نه زمانیکه پویایی محیطی میزان بالایی است.

کلمات کلیدی : سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک، ارزیابی متوازن، تدوین استراتژی، عملکرد سازمانی، پویایی محیطی

 ترجمه بخش نتیجه گیری مقاله

نتیجه گیری:

این تحقیق به فهم بهتر حوزه ای کمک میکند که در ان SPMS از طریق مشارکت در فرایندهای (باز) تدوینی استراتژی های مطلوب، بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد. در این تحقیق هم مسایل تئوری و هم عملی در مقیاس وسیع ارائه شده. برخلاف تصورات قبلی که برای تسهیل اجرای استراتژی SPMS نه تنها از طریق اجرا و بکاریری ان همانطور که در تحقیقات پیشین بررسی شده بر عملکرد تاثیر میگذارد، بلکه از طریق تشکیل دستور کارهای استراتژیک مجموعه تصمیم های استراتژیک حاصل فرایند (باز) تدوین استراتژی، هم تاثیر دارد. از انجا که مدیران سازمانهایی که هنوز SPMS را دارند، و از نقش ان در اجرا و بکارگیری بهتر استراتژی ها آگاهی دارند، باید اگاه باشند و از عملکردها ی مثبت SPMS بری اهداف عملکردی (باز) تدوینی استراتژی، استفاده کنند. به نوبهی خود مدیران شرکتهایی که SPMS رادر شرکت خود ندارند، باید از طریق (باز) تدوین استراتژی دوینی استراتژیک عملکرد سازمانی کنندو به مزایا و بازخوردهای پذیرش SPMS نیز فکرکنند.

به علاوه این مقاله بررسی میکند که ایا میزان تاثیر SPMS بر عملکرد که خود از طریق فرایند (باز) تدوین استراتژی عملکرد سازمانی میکندبه میزان پویایی محیطی نیز بستگی دارد یانه؟ ما نتیجه گرفتیم که پویایی محیطی عامل مهمی است که به صورت چشمگیری بر میزان تاثیرات تعدیل شده ی SPMS بر عملکرد تاثیر میگذارد و اینکه این اثر تعدیل یافته ی مثبت در محیط های باثبات بسیار با اهمیت است- اما زمانی که پویایی محیطی افزایش یابد، این نیز کاهش خواهد یافت. این الگوی واسه ای تعدیل یافته، مفاهیی عملی نیز برای مدیران دارد زیرا این باعث اهمیت پیداکردن شرکتهایی میشود که در محیط های باثبات فعالیت دارد و بر اثرات سودمند SPMS که خود از طریق (باز) تدوین استراتژی عملیکنند، تاکید میکند. در حالی که در شرکتهایی که در محیط های پویایی محیطی فعالیت دارند برایشان مشکل است تا اثرات را بکار ببرند.

برخی محدودیت ها باید ذکر شدند تا در تحقیقات بعدی مد نظر قرار گیرند. اول اینکه نمونه ی تحقق ما شامل صنایع بزرگ و متوسط و شرکتهای خدماتی در یک منطقه ی جغرافیایی خاص بودند. که در تعمیم دادن این نتایج به شرکت های دیگر در مناطق دیگر باید احتیاط کرد. دوم اینکه تحقیق در این حوزه ابزارهی سنجش و ادازه گیری اصلاح شده تری را میطلبد. ما از ترکیبی از داده های بررسی شده و داده های ارشیوی که در دسترس عموم نیز هست، استفاده کردیم تا از ایجاد تعصب در یک متود یا منبع جلوگیری کنیم. گرچه هنوز نگرانی هایی درباره یدقت برخی اندازه گیری ها وجود دارد. ما به محققین تحقیقات بعدی پیشنهاد میکنیم که ابزار سنجش خود را اصلاح کنند تا این نگرانی برطرف شود. از انجا که تئوری پیش زمینه به صورت چشمگیری توسعه یافته، اما شواهد امار ی بسیار کمی در دسترس بود. ما یک نمونه بسیار بزرگ و تحقیقی مقطعی برای کمک به پیشرفت دانش موجود در این حوزه انتخاب کردیم. طبق روال معمول، به محدودیت های موجود در تحقیقمان که به طرح تحقیق منتخب مارسیده بو د، اذعان میکنیم. ما از ین سجش ها و اندازه گیری های عملکرد که ارشیوی بودند استفادهکردیم تا حداقل بتوانیم نگرانی هایی را دربره ی رابطه ی علیت برعکس شده را کاهش دهیم. ماقبول داریم این نگرانی ها را نمیتوان کاملا معرفی کردو وجودرابطه ی علیتی را نمیتون کاملا ادعا کرد. برای درک بهتر جنبه های کمی و پویایی که در این مقاله بحث شد، ما پیشنهاد میکم که به مورد های طولی مطلعه ای مراجعه کنید تا یافته های این تحقیق را تکمیل و گسترش دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.