اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M396

قیمت فایل ترجمه شده:    ۷۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده شفاف سازی با هدف نظارت: مکانیسم ها و تاثیر سیاست شفاف سازی مبتنی بر آموزش و افشاگری

عنوان انگلیسی:

Transparency for governance The mechanisms and effectiveness of disclosure-based

چکیده فارسی:

زمانی که شفاف سازی به عنوان ابزاری برای نظارت زیست محیطی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد- یعنی باعث ترغیب افراد فعال برای کاهش رفتارهای زیان اور زیست محیطی مب گردد، می تواند از طریق شفاف سازی یا آموزش، اجرایی گردد. سیاست های مبتنی بر شفاف سازی منجر به بالا رفتن اطلاعاتی که عموم مردم در ارتباط با عملکرد افراد فعال دارند ، می گردد در حالی که سیاست های آموزش محور منجر به افزایش اطلاعات فعال در مورد عملکردشان، می شود که این اطلاعات در مورد نتایج، پیشنهادات و هنجارهای اجتماعی می باشد. نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف مشخص می کنند که چه نوع از سیاست های شفاف سازی مورد قبول می باشد. سیاست شفاف سازی مبتنی بر افشاگری و آموزش تحت شرایط مختلف موثر بوده و از طریق مکانیسم های متفاوت فعالیت می کنند. هر دو مورد، اغلب موارد از طریق مکانیسم هایی فعالیت می کنند که به بازتاب ابزارهای منطقی حاصل از نتایج پرداخته و همچنین می توانند فعالیتی را از طریق مکانیسم هایی انجام دهند که به بازتاب منطق اصولی نتابج از طریق بالا بردن مشروعیت بر طبق به استانداردهای زیست محیطی جهانی و مسئولیت های اجتماعی پرداخته  و احساسات افراد فعال را در ارتباط با عملکردشان تحت تاثیر قرار می دهد. درک تفاوت در مکانیسم هایی که توسط آن سیاست های مبتنی بر شفاف سازی و آموزش فعالیت دارند نشان می دهد که متخصصان و محققان می بایست از پیش بینی هایی برای درک این موضوع استفاده کنند که چرا و چه زمانی چنین سیاست هایی کار می کنند.

 ترجمه صفحه ی ۴ مقاله 

– عملکردهای خودی، یعنی شفاف سازی رفتاری

– عملکرد دیگران یعنی شفاف سازی عملکردی توسط دیگران

– پدیده های غیرعملیاتی همانند شرایط محیطی یعنی عواقب شفاف سازی یا تاثیر شفاف سازی.

با دادن این تعاریف، مدل و نقش ها، ما هم اکنون می توانیم دو نوع از سیاست شفاف سازی را تشخیص دهیم: شفاف سازی بر مبنای افشاگری و شفاف سازی دانش محور. که هر دو تلاشی را برای تفکیک اطلاعات برای تحت تاثیر قرار دادن عملکرد افراد فعال مورد نظر انجام می دهد.

تحقیقات قابل توجهی تمرکزش را بر روی شفاف سازی بر مبنای افشاگری قرار داده، که به نام شفاف سازی نظم بخش یا هدفمند ، نظارت از طریف شفاف سازی، تنظیم از طریق آشکارسازی، تنظیم بر مبنای اطلاعات، نظارت اطلاعاتی و مانند آن می باشد. این تحقیقات تمرکزش را بر روی سیاست هایی قرار می دهد که افراد فعال را ملزم می کند تا به افشای اطلاعات در مورد عملکردشان برای عموم افراد پرداخته به این امید که واکنش عموم این افراد فعال را مجبور کند تا عملکردهای جدیدی را بپذیرند. یکی از نتایج چنین فعالیتی که به بررسی شفاف سازی می پردازد شامل موارد ضروری، دولت به عنوان پیشبرنده شفاف سازی، شرکت به عنوان آشکار کننده که به عنوان فرد فعال و مولد اطلاعاتی، و عموم مردم به عنوان کاربر یا دریافت کننده اطلاعات می باشند. موارد دیگر در این تحقیقات به بررسی موارد افشا شده توسط دیگران بوده که مولد اطلاعاتی یک فرد می باشد و نه یک هدف، برای نمونه وقتی که یک دولت یا NGO به جمع آوری و تفکیک اطلاعات در مورد یک هدف می پردازد.

با وجود تفاوت هایی که فرد به عنولان یک مولد اطلاعاتی می باشد، موارد افشا شده توسط او و افراد دیگر خصوصیات مشخصی را به اشتراک می گذارند: که فرد مورد هدف به عنوان دریافت کننده اطلاعات نمی باشد. شفاف سازی بر مبنای افشا به دنبال تحت تاثیر قرار دادن عملکرد با حل مشکلات مربوط به نامتقارن بودن اطلاعات می باشد. چنین سیاست هایی براین فرض می باشد که فرد مورد نظر اطلاعاتی را در مورد عملکرد داشته که موجب ایجاد مضراتی برای افراد دیگر شده و انگیزه ای برای افشای اطلاعات ندارد. سیاست بر مبنای شفاف سازی نیازمند افشای دستورات مورد نظر بوده یا موارد شفاف سازی را توسط دیگران مد نظر قرار می دهد. این سیاست بر این فرض می باشد که کسانی که منافعشان با چنین عملکردهایی به خطر می افتد، اگر اطلاعات بهتری را بدست اورند، دارای انگیزه و ظرفیتی برای تغییر رفتارشان در ارتباط با واکنش بوده و این کار را به روشی انجام می دهند که این انگیزه را برای هدف ها ایجاد می کند تا عملکرد خود را در محیط اجتماعی مطلوب بسنجند. شفاف سازی بر مبنای افشا براین فرض می باشد که عملکرد های زیان اور محیطی حاصل یک بازی استراتژیک می باشد که افراد فعال قدرتمند دارای اطلاعات خصوصی می باشند که زمانی که در عموم مطرح می گردد، زمین بازی را هموار می کند.

شفاف سازی بر مینای آموزش شکل مجزایی از شفاف سازی برای نظارت را ایجاد می کند که در آن افراد فعال به عنوان فرد هدف و دریافت کننده اطلاعات می باشد. چنین استراتژی نیازمند شفاف سازی نمی باشد اما نیازمند تهیه اطلاعات به هدف تغییر مستقیم عملکرد افراد مورد نظر می باشد. چنین سیاست های به طور کل معمول می باشد، برای مثال، ستاد بهداشت که به ارزیابی خطر سیگار کشیدن، مصرف الکل، مواد مخدر، یا بیماری های قابل انتقال می پردازد؛ ستاد محیط زیست که به ارزیابی زمین های مرطوب و خشک می پردازد؛ و برنامه های آموزشی که به کشاورزان و ماهیگران نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی و ماهیگیری کنونی ان ها به بهداشت و منفعت اقتصادی آن ها زیان وارد می کند. چنین سیاست هایی تحت شرایط خاص موثر بوده اما توجه کمتری را از طرف محققان نسبت به سیاست شفاف سازی به خود اختصاص داده است.

شفاف سازی بر مبنای آموزش، مشکلات مربوط به عدم تقارن و ناکامل بودن اطلاعات را نشان می دهد. بر خلاف شفاف سازی از طریق شفاف سازی، شفاف سازی بر مبنای آموزش شامل افراد برای دریافت اطلاعات و سپس واکنش به صورتی که انگیزه مجموعه ای از افراد را تغییر دهد، نمی باشد. در عوض افراد دارای اطلاعات ناقصی در مورد عملکردشان، در مورد زیان هایی که عملکردشان بر روی منافع ایجاد می کند، در مورد گزینه های موجود، یا در مورد هنجارهای اجتماعی در مورد قانونی بودن عملکردشان می باشند. سیاست شفاف سازی بر مبنای آموزش، اطلاعاتی را برای افراد به منظور اصلاح نقایص اطلاعاتی و همچنین تحت تاثیر قرار دادن عملکردشان، می دهد. عملکردهای زیان اور محیطی ایجاد می گردند زیرا افراد به طور کامل نمی توانند درک کنند که چه عملکردی باعث بالا بردن منافعشان می گردد. آن ها بر این فرض می باشند که افراد فعال بر خلاف آنچه که آن ها انتظار دارند، در صورتی که آگاهی کاملی داشته باشند، بر مبنای منافع شخصی شان واکنش نشان می دهند. بخش بعدی جزییات بیشتری را در مورد شفاف سازی بر مبنای اموزش و بر مبنای شفاف سازی نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.