اطلاعیه

مقاله ترجمه شده سازه ها در مدیریت استراتژیک

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M494

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده سازه ها در مدیریت استراتژیک

عنوان انگلیسی:

Constructs in Strategic Management

چکیده فارسی:

اندازه گیری سازه یکی از مبانی بسیار مهم تحقیق در هر زمینه ای است. در غیاب متغیرهای عملی اندازه گیری در ضمن مطالعات، تلفیق و درهم آمیختن بخشهای مختلف تحقیق و ایجاد خطوط راهنمای مناسب برای مدیران، کار بسیار دشواری خواهد بود. هدف این موضوع، پیشبرد شیوه های اندازه گیری توسط دانشمندان مدیریت استراتژیک می باشد که شامل ۶ مقاله از چشم اندازهای مختلف است. ما به توضیح محتوای مدیریت استراتژیک و اندازه گیری خواهیم پرداخت، مقالات موضوعی در این زمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در نهایت با دادن پیشنهاداتی برای نویسندگان، به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

واژگان کلیدی : سازه و اندازه گیری سازه – مدیریت استراتژیک – خطای اندازه گیری – روایی

مدیریت استراتژیک یکی از جوانترین شاخه ها در سلسله مراتب مدیریت است. با توجه به جوان بودن حوزه مدیریت استراتژیک چندان تعجب آور نیست که این حوزه همواره به دلیل عدم دقت در روش ها مورد انتقاده قرار گرفته است. اندازه گیری سازه به عنوان جنبه ای از روشهای تحقیق سازمانی برجسته می شود و تا به امروز تاکیدات محدودی بر روی این سازه ها در حیطه مدیریت استراتژیک انجام گرفته است. بنابراین ما تمایل داریم تا بحثی پیرامون موضوع ” اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک ” داشته باشیم. در ابتدا کار را با بیان خلاصه ای از زمینه مربوط به قوانین و اهمیت اندازه گیری سازه ها در مدیریت استراتژیک (که تاریخچه کاربرد آنها را نشان می دهد) آغاز می کنیم. سپس به توضیح هر یک از مقالات مربوط در این زمینه خواهیم پرداخت. مقالات شامل تفاسیر و تجزیه تحلیل های اصلی در هر دو حالت کمی و کیفی می باشند و کلیه موضوعات برجسته را پوشش می دهند. نهایتا به نتیجه گیری و بیان دستوراتی برای مطالعات آتی و همچنین پیشنهادات کاربردی برای نویسندگان، خواهیم پرداخت.

به طور کلی امیدواریم این تحقیق به تشویق محققان حوزه مدیریت استراتژیک بپردازد تا مطالعه عمیق تری در زمینه اندازه گیری سازه های بنیادی به عنوان مبنایی برای گسترش دامنه مدیریت استراتژیک داشته باشند.

Abstract

Construct measurement is a cornerstone for research in any area. In the absence of information on the caliber of measurement practices within and across studies, it is extremely difficult to synthesize research and develop normative guidelines for managers. This Feature Topic aims to advance measurement practices by strategic management scholars. The Feature Topic includes six articles from a diverse array of perspectives. We describe the context of strategic management and measurement, examine how the Feature Topic articles address critical issues, and conclude with advice for authors and reviewers on this topic.

Keywords construct measurement, strategic management, measurement error, validity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.