اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M605

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Vocational Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۸   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۱۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  رضایت کارکنان از عوامل ابقاء: بررسی نقش سازگاری شغلی

عنوان انگلیسی:

Employees’ satisfaction with retention factors: Exploring the role of career adaptability

چکیده فارسی:

با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد ابقا کارکنان و افزایش اهمیت سازگاری شغلی افراد، مقاله حاضر بررسی کرد که چگونه سازگاری شغلی، با عواملی که سازمان ها برای ابقای کارکنان مهم تلقی می کنند، به رضایت کارکنان مربوط می شود. تحلیل همبستگی کانونی[۱] در نمونه ای متشکل از ۳۲۱ کارمند در صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی انجام شد. نتایج نشان داد که سازگاری شغلی، به ویژه نگرانی شغلی، به طور قابل توجهی سطح رضایت شرکت کنندگان را از تجارب آنها از فرصت های شغلی، تعادل کار و زندگی، آموزش و فرصت های توسعه و ویژگی های شغل ارائه شده توسط شرکت، توضیح می دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهند که نگرانی ها، اهداف و برنامه های شغلی کارکنان و نحوه ارتباط آنها با شیوه های ابقا، برای حفظ کارکنان مهم هستند. شرکت کنندگان سیاه و سفید نیز با توجه به متغیرها، به طور قابل توجهی تفاوت داشتند. این مطالعه، تحقیقات قبلی در مورد سازگاری شغلی را از طریق افزودن آگاهی در مورد سودمندی سازه، در زمینه ابقا، توسعه داد.

کلید واژه ها: سازگاری شغلی، عوامل ابقاء[۲]، فرصت های شغلی، فرصت های آموزش و توسعه، ویژگی های شغل، تعادل کار و زندگی

مقدمه

سازگاری شغلی، یا ظرفیت سازگاری، به سازه مرکزی روانشناسی شغلی  ، برای اشاره به ظرفیت افراد جهت ساخت فعالانه مشاغل خود در بستر اشتغال به طور فزاینده بی ثبات تر، تبدیل شده است (انسل ، ۲۰۱۴؛ ساویکاز   ۲۰۱۳). ظرفیت های سازگاری شغلی به عنوان منبع تاب آوری افراد در سازه زندگی شغلی آنها عمل می کنند (گوان  و همکاران، ۲۰۱۴؛ ساویکاز و پورفلی ، ۲۰۱۲) و به طور بالقوه ممکن است بر جذب، ابقاء و قصد ترک آنها اثر بگذارند (فریرا ، ۲۰۱۲). تحقیق در مورد سازگاری شغلی به طور قابل توجهی با توجه به کار پیشگام ساویکاز  (۱۹۹۷، ۲۰۰۵، ۲۰۱۳) و ساویکاز و پورفلی  (۲۰۱۲) افزایش یافته است که این تحقیقات توسط ماهیت در حال تغییر زندگی حرفه ای در بسترهای آشفته تر اشتغال که مسیرهای شغلی در آنها مبهم تر و نامشخص تر هستند تحریک شده اند. به همین ترتیب، تحقیق در مورد اهمیت حفظ کارمندان، در پرتو نگرانی های جهانی کمبود مهارت ها، پیر شدن نیروی کار، افزایش فرصت های تحرک شغلی برای کارگران با سواد، فن آوری های به سرعت در حال تغییر، و ضرورت بقاء در محیط کسب و کار به شدت رقابتی، افزایش یافته است (دیتریش ، ۲۰۰۰؛ ژائو و کوتزی ، ۲۰۱۲؛ موهلالا، گلدمن، و گوسن ، ۲۰۱۲؛ ساموئل و چیپانزا ، ۲۰۰۹؛ ون دایک  و کوتزی، ۲۰۱۲).

Abstract

Given the rising concerns about staff retention and the increased importance attached to individuals’ career adaptability, the present paper explored how career adaptability relates to employees’ satisfaction with factors that organizations regard important for their retention. A canonical correlation analysis was conducted on a sample of 321 employees in a South African automotive industry. The results showed that career adaptability, especially career concern, significantly explained the participants’ level of satisfaction with their experiences of the career opportunities, work–life balance, training and development opportunities and characteristics of the jobs offered by the company. The study findings suggest that employees’ career concerns, goals and plans and how these relate to retention practices are important for retaining them. Black and white participants also differed significantly regarding the variables. This study extends prior research on career adaptability by adding insights about the usefulness of the construct in the retention context.