اطلاعیه

مقاله انگلیسی ترجمه شده: پتانسیل های انگیزشی تیم ها

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M87

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده: پتانسیل های انگیزشی تیم ها: بررسی و توسعه مدل بین سطحی چن و کانفر ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها

عنوان انگلیسی:

The motivating potential of teams: Test and extension of Chen and Kanfer’s (2006) cross-level model of motivation in teams:

چکیده

هر چند مطالعات سطح فردی و تیمی در باره فرایندهای انگیزشی زیاد است،‌اما تعداد کمی از آنها این پدیده را بین سطوح مرتبط کرده است. برای پر کردن این شکاف، ما براساس مدل تئوریکی چند سطحی چن و کانفار ۲۰۰۶ درباره انگیزش تیمها و برای مدل چند سطحی روابط بین عملکرد و انگیزش افراد و تیمها را بررسی و آزمون می کنیم. داده ها از دو نمونه از دانشجویان است که وظایف تیمی را به صورت همزمان اجرا می کنند و روابط مستقیم و با واسطه بین سطحی را بین عملکرد قبلی تیم،‌ کارایی و فرایندها با کارایی در سطح فردی،‌تلاش درجهت اهداف،‌و عملکرد را بررسی می کنند. یافته ها از تنظیمات چند سطحی و مبتنی بر سیستم عملکردوانگیزش در تیمها حمایت می کنند. هم چنین یافته ها درباره این مبحث که آیا فرایندهای انگیزشی بر عملکرد قبلی تاثیرگذار هستند نیز اشاره دارند.

مقدمه

همزمان با استفاده رو به رشد تیمهای مستقل در سازمانهای کاری، توجه به انگیزه کاری در محتوای تیمی در طول دو دهه گذشته ادامه دارد. با توسعه تئوری های انگیزش کاری و تیمها، چن و کانفر ۲۰۰۶ مدل تئوریکی توسعه دادند که انگیزش تیمها رابه عنوان یک پدیده چند سطحی و سیستمی که شامل سطوح موازی  و مرتبط به یکدیگر فردی، تیمی و فرایندهای بین سطحی است. بنابراین تنها تحقیقات تجربی محدودی انگیزش فردی یا تیمی را از دید چند سطحی در نظر میگیرد. تحقیقات محدودی بر انگیزش در تیمها تا امروز بر استقرار فرایندها و زیرساختهای انگیزش در سطح فردی و تیمی به صورت موازی و همزمان دارد. شواهد اولیه این تحقیق نشان می دهند که زیرساختهای انگیزشی در سطوح فردی و تیمی به صورت عملیاتی مشابه یکدیگر هستند و به یکدیگر مرتبطند و در سطوح فردی و تیمی به صورت مشابه عمل می کنند. برعکس، روابط بین سطحی بین انگیزش فردی وتیمی کمتر شناخته شده ( استثنائاتی در تحقیق چن و بلیسه ۲۰۰۲، واتسون و چمر و پریزر ۲۰۰۱ وجود دارد.)

Abstract

Although individual- and team-level studies of motivational processes abound, very few have sought to link such phenomena across levels. Filling this gap, we build upon Chen and Kanfer’s (2006) multilevel theoretical model of motivation in teams, to advance and test a cross-level model of relationships between individual and team motivation and performance. Data from two samples of undergraduates performing simulated team tasks supported the direct and mediated cross-level relationships between team-level prior performance, efficacy, and action processes with individual-level self-efficacy, goal striving, and performance. The findings provide support for a multilevel, system-based formulation of motivation and performance in teams. Findings also contribute to the on-going debate on whether motivational processes account for performance once controlling for prior performance. (PsycINFO Database Record (c) 2016 APA, all rights reserved)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.