اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­ های دولتی هند

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M117

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۰

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی  ۱۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده پذیرش دولت الکترونیک در سازمان­ های دولتی هند

عنوان انگلیسی:

E-Governance Adoption In Government Organization Of India

چکیده فارسی:

هند، ابرقدرت رو به رشد اقتصادی، با سرعت رعد و برق نسبت به پذیرش و اجرای موفقیت آمیز دولت الکترونیک اقدام کرده است. دولت غرب بنگال (واحد فدرال هند) دولت الکترونیک را در اداره بازنشستگی، به عنوان مثال: سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، برای برای ارائه سریع تر و کارآمد خدمات دولتی پیاده سازی کرده است. موفقیت سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی به عوامل بسیاری وابسته است و یکی از آن¬ها پذیرش موفق توسط کارمندان است که به طور تجربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش از مدل پذیرش فناوری و اعتماد برای ساخت مدل مفهومی بهره برده است.اطلاعات پژوهش از ۶۰ کارمند مشغول به کار بر روی سیستم جمع آوری و و مدل با تجزیه و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. یافته¬ها نشان می¬دهد که عوامل موثری که در مدل مفهومی پژوهش آورده شده تایید شده¬اند. این مطالعه همچنین نشان می¬دهد که سیستم وظایف خطا آزاد را به صورت کامل انجام نمی¬دهد که دولت غرب بنگال باید به بررسی این امر بپردازد. این اولین بار است که پذیرش دولت الکترونیک از سوی کارکنان در اداره بازنشستگی هند صورت گرفته است

کلید واژه ها: پذیرش دولت الکترونیک، تئوری یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری ، اعتماد، سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه گذاری و گروه بیمه

مقدمه

اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه  گذاری و گروه بیمه دولت غرب بنگال هند در سال ۱۹۸۳ تاسیس شد. این اداره زیر نظر و کنترل بخش مالی دولت غرب بنگال است. این مدیریت در ابتدا تنها برای رسیدگی کردن به موارد بازنشستگی  های شهرداری بود. پس از آن و با گذشت زمان، موارد بازنشستگی معلمان ابتدایی و موسسات آموزشی غیر دولتی، نیروهای قدرتمند (دولت محلی) و کارکنان شهرداری، کارکنان هیئت مدیره Khadi، شورای عالی آموزش و پرورش متوسطه، هیئت مدیره کنترل آلودگی غرب بنگال ، کمیسیون خدمات دانشگاه، هیئت مدیره رفاه اجتماعی و غیره تحت نظارت این اداره درآمدند. این اداره توسط یک رئیس و تعدادی کارمند که تعداد آن  ها در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ بالغ بر ۱۱۵ نفر بود، اداره می  شود.

ابتکارات دولت الکترونیک در این اداره در سال ۱۹۹۰ با کامپیوتری کردن عملیات و اتوماسیون  های آن آغاز شد. اداره برای اولین سفارش پرداخت حقوق بازنشستگی به صورت رایانه  ای را  در سال ۱۹۹۰ ایجاد کرد. پروژه کامپیوتری کردن برنامه  های اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه  گذاری و گروه بیمه در سال ۱۹۹۴ آغاز شد و  اجرای این امر به مرکز ملی انفورماتیک سپرده شد. با پیشرفت تکنولوژی، مرکز ملی انفورماتیک، سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی را اجرا کرد. تمامی مراحل کار از محاسبه حقوق بازنشستگی، پردازش، تولید و گزارش با کمک سیستم مدیریت تولید، انجام می  شود. همانطور که در ۳۱ مارس ۲۰۱۲ ملاحظه شد، ۶۰ نفر از کارکنان بر روی سیستم کار می  کنند و بیش از۳/. میلیون سفارشات حقوق بازنشستگی با موفقیت پردازش و تولید شده است.

ابتکارات دولت الکترونیک در این اداره و موسسات در این زمینه به صورت تکنولوژیکی بالغ شده است اما پذیرش این ابتکارات دولت الکترونیک (سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی) توسط تسریع کنندگان (موظفان/ کارکنان) در نظر گرفته نشده است. در پژوهش حاضر در تلاش است تا عوامل موثر بر پذیرش و اتخاذ سیستم مدیریت حقوق بازنشستگی، که سیستم کاربردی دولت- دولت در اداره بازنشستگی، صندوق سرمایه  گذاری و گروه بیمه غرب دولت بنگال( واحد فدرال هند) توسط کارکنان تابع را به صورت تجربی مطالعه کند.

Abstract

India, the growing economic super-power proceeded with lightning speed towards the adoption and successful implementation of e-governance. The Government of West Bengal (federal unit of India) implemented e-governance in pension office i.e. Pension Management System (PMS), for faster and efficient delivery of public services. The success of PMS is dependent on many factors and one among them is the successful adoption by the employee which has been empirically analyzed. The study used the Technology Acceptance Model (TAM) and Trust to build a conceptual model. Data collected from 60 employees working on the system and the model is assessed with regression analyses. The findings show that the determinants of the research model are support. The study also shows that the system doesn’t perform completely error free tasks which the Government of West Bengal should address. This is the first study of employee adoption of e-governance in pension office of India.

KeyWords e- Governance Adoption, UTAUT, Trust, Pension Management System (PMS), DPPG

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.