اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بهبود خروجی­ های کارمند : تأثیرات وابستگی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M16

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۷

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۲۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابستگی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری

عنوان انگلیسی:

Enhancing employee outcomes: The interrelated influences of managers’ emotional intelligence and leadership style

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجی­ های کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه ­ی سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش عاطفی مدیران و نتایج(خروجی ­های) کارمند به مانند عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس(فشار) شغلی می­باشد.

طراحی، روش شناسی، رویکرد- این مطالعه در دو سازمان بزرگ در شانگهای چین و بر جامعه ­ی آماری­ ای متشکل از مدیران و زیردستان به تعداد ۳۲۳ نفر انجام شده. هوش عاطفی از طریق مقیاس هوش عاطفی ونگ  و سبک رهبری به واسطه ­ی پاسخنامه چندعامل ی­رهبری سنجیده شدند.

نتایج- یافته ­ها نشان دادند که سبک رهبری تحولی مدیران به شدت رابطه­ ی بین هوش عاطفی مدیران و رضایت شغلی کارمند را تعدیل می­کند. با این وجود، سبک رهبری تحولی مدیران هیچ­گونه اثر تعدیلی ­ای را بر رابطه ­ی بین هوش عاطفی مدیران و عملکرد کارمند، تعهد سازمانی و استرس شغلی گزارش نکرده است.

اصالت/ارزش-یافته ­های این مطالعه به بینش­ های موجود در رابطه با ارتباطات متقابل هوش عاطفی مدیران، سبک رهبری و خروجی­ های کارمند کمک می­کند و نشان می­دهد شدت تاثیر هوش عاطفی مدیران بر رضایت شغلی باید از طریق یک متغیر سوم، رهبری تحولی نشان داده شود.

واژگان کلیدی– هوش عاطفی، رهبری تحولی، عملکرد کارمند

مقدمه:

سبک رهبری یکی از خصوصیات بسیار مهم مدیران است. یکی از مؤثرترین سبک های رهبری شناسایی شده، سبک رهبری تحولی است(تا مبادله ای). Borns(1978) یک رهبر تحول بخش را کسی می داند که به دنبال انگیزه های بالقوه در کارمندان، برآوردن نیازهای بالاتر و درگیر ساختن تمام کارمندان است. به عبارت دیگر رهبر تحولی، رهبری است که به دنبال رابطه ای از تقلید متقابل و ارتقاء است که کارمندان را تا سطح رهبری پیش می برد. علاوه بر این، Borns ادعا کرد که سبک رهبری تحولی «زمانی اتفاق می افتد که یک یا چند نفر با دیگران، به روشی همکاری می کنند که رهبران و کارمندان (پیروان) یکدیگر را تا بالاترین سطح انگیزش و اخلاقیات ارتقاء می دهند.» در سال ۱۹۸۵، Brown Bass مطابق با مطالعه Born(1978) بیان کرد که رهبران تحولی قادر به برانگیختن پیروانشان به انجام وظیفه، بیشتر از آنچه در حالت عادی از آن-ها انتظار می رود، هستند.

رهبری تحولی، همبستگی مثبت تری با سطوح بالای هوش عاطفی دارد تا رهبری مبادله ای. چنین نشان داده شده است که سبک رهبری تحولی ارتباط مثبتی با موفقیت سازمانی، عملکرد بهتر بخش تجاری، عملکرد گروهی، اعتماد به رهبر، تلاش بیشتر و رضایت زیردستان و توجه ی خاص به نیازهای زیردستان دارد. بنابراین سبک رهبری تحولی، به عنوان خصوصیت قابل ملاحظه ی رهبران سازمانی پنداشته می شود که مجموعه متنوعی از خروجی های مثبت را تولید می کند.

نتیجه ی تعامل کارمندان با سرپرستشان این است که سبک رهبری سرپرستان، موفقیت سازمانی را به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرارمی دهد.

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to examine the interrelated influences of managers’ emotional intelligence, leadership styles and employee outcomes. In particular, this study aims to explore the potential mediating effects of managers’ transformational leadership style on the relationships between managers’ emotional intelligence and employee outcomes of: employee performance, job satisfaction, organisational commitment and job stress. Design/methodology/approach – The study was conducted in two large organisations in Shanghai, China, on a sample of 323 participants, including both managers and subordinate employees. Emotional intelligence was measured by using the Wong Emotional Intelligence Scale (WEIS), and leadership style, using the Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ‐۵x Short). Findings – The results showed that managers’ transformational leadership style fully mediates the relationship between managers’ emotional intelligence and employee job satisfaction. However, no mediating effect of managers’ transformational leadership style is found on the relationship between managers’ emotional intelligence and employee performance, organizational commitment and job stress. Originality/value – The results of this study contribute to current insights about the interrelationships on managers’ emotional intelligence, leadership style and employee outcomes, showing that the power of managers’ emotional intelligence on job satisfaction must be expressed through a third mediating variable, transformational leadership.

Keywords: Emotional intelligence, Transformational leadership, Employee performance, Job satisfaction, Organizational commitment, Job stress

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.