اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M561

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۲۰۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان:نقش اثر گذار تناسب فرد-محیط

عنوان انگلیسی:

The relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior: the mediating role of person-environment fit

چکیده فارسی:

رفتار سازمانی یک مفهوم حیاتی برای هر دو کارمندان و کارفرمایان به منظور میسر بخشی به فرایند سازگاری کارمند می باشد. علاوه بر نتایج مختلف جامعه پذیری موفقیت آمیز، رفتار تعلق به سازمان به عناون پیامد مهم جامعه پذیری سازمانی در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه بررسی عامل تاثیر گذار تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان می باشد. مطالعه میانی بر روی ۲۰۲ کارمند ادرای در استانبول انجام شد. یافته ها نشان داد که تناسب فرد-محیط بر رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان تاثیر می نهد.

کلید واژه: جامعه پذیری سازمانی، مدل محتوای جامعه پذیری، رفتار تعلق به سازمانی، تناسب فرد-محیط

۱-مقدمه

هنگامی که کارمند شروع به کار در یک سازمان می کند، فرصت منحصر به فردی رخ می دهد تا جایگاه خود را تعیین کند و پایه مستحکمی برای خود تشکیل دهد که در جریان رابطه کاری به طول انجامد (کوپر-توماس با همکاران، ۲۰۰۴). نو با همکاران (۲۰۰۳) بیان داشت که هزینه های گردش کار می تواند در دامنه ۲۰۰-۵۰% از حقوق کارمند باشد در حالی که زمانی برای استخدام، آموزش و جهت دهی کارمندان صرف شده است. لذا، سازمان ها بایستی بر فرایند های مسئولیت پذیری و جامعه پذیری تاکید داشته باشند تا سازگاری و یادگیری کارمند را میسر سازند. سازمان ها در ازای واکنش کارمندان خود به تغییرات محیطی ابزارهای ضروری، اطلاعات و منابع در اختیار می نهند.

جامعه پذیری سازمانی یکی از فرایند هایی است که کارمند از طریق آن اطلاعات ضروری را جهت فرا می گیرد تا تحولی در خود ایجاد کند و به یک عضو اصلی سازمان پس از استخدام شدن تبدیل شود. کارمند دانش، مهارتها، دیدگاه ها و رفتارهای لازم برای سازگار شدن با شغل، نقش یا فرهنگ جدید محیط کار از طریق فرایند جامعه پذیری سازمانی موفقیت آمیز کسب می کنند. کائو با همکاران (۱۹۹۴) شش محتوا و ابعاد جامعه پذیری ( ارزش ها و اهداف سازمانی، تاریخچه، مهارت عملکردی، زبان، سیاست و افراد) را مطرح می کنند که تناسب مستقیمی با تطبیق سازی کارمندان با سازمان ها دارد.  علاوه بر این تحقیقات جامعه پذیری به رابطه مثبتی بین جامعه پذیری سازمانی و رفتار تعلق به سازمان پی برده اند (فلدمن، ۱۹۸۱). رفتارهای حس تعلق به سازمان بیانگر آنند که کارمند به عنوان عضو اصلی سازمان به فعالیت مشغول است. به علاوه، جامعه پذیری سازمانی ناموثر که نتواند کارمندان را جامعه پذیر سازد، ممکن است منجر به افزایش هزینه های آموزش دهی و میزان جایگزینی کارمند گردد.

Abstract

Organizational socialization is a crucial concept for both employees and employers in order to facilitate the process of employee adjustment. In addition to various results of successful socialization, organizational citizenship behavior is regarded as an important consequence of organizational socialization. This study aims to examine the mediating effect of person-environment fit on the relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior. A cross-sectional study was conducted on 202 white collar employees in Istanbul. The findings revealed that person-environment fit mediates the relationship between organizational socialization and organizational citizenship behavior.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.